Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Ενημέρωση σχετικά με την Mάχιμη πενταετία-Αναγνώριση Στρατού-Τίτλος Σπουδών

Ενημέρωση σχετικά με την Mάχιμη πενταετία-Αναγνώριση Στρατού-Τίτλος Σπουδών

αναδημοσιεύουμε από το enastyhal.gr
Προς ενημέρωση των συναδέλφων και προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα σενάρια που κυκλοφορούν για αλλαγές ως προς τη μάχιμη πενταετία αλλά και τι γίνεται αναφορικά με την αναγνώριση του στρατού, καθώς και του χρόνου σπουδών σας, θα ήθελα να σας παραθέσω τα εξής:
  Η υπ΄αριθ. Φ10042/οικ. 13567/329 από 8-6-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρεται στη μάχιμη πενταετία και ορίζει ότι, για τους χρόνους υπηρεσίας που αναγνωρίζονται με τις διατάξεις του αρ. 22 παρ. 3 του ν. 3865/2010, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016, προβλέπεται διαφορετική βάση υπολογισμού της εισφοράς κλάδου σύνταξης για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας των 5 ετών των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο με βάση τις διατάξεις του αρ. 40 του π.δ. 169/2007.
  Συμπερασματικά λοιπόν, το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας, παραμένει το ίδιο και δεν αλλάζει, ήτοι αυτό που ισχύει σήμερα και συγκεκριμένα 20% επί της αποζημίωσης πέραν του πενθημέρου για 60 μηνιαίες κρατήσεις.
  Ως προς το κομμάτι της αναγνώρισης του χρόνου της στρατιωτικής θητείας και του ελάχιστου χρόνου σπουδών, αναμένουμε ακόμα την έκδοση σχετικής εγκυκλίου, κάτι για το οποίο η Ομοσπονδία πιέζει συνεχώς, προς τη σωστή και δίκαιη κατεύθυνση, όπως προκύπτει και από την χθεσινή συνάντηση (6-11-2019) αντιπροσωπείας της Π.Ο.ΑΣ.Υ στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τον Υφυπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων,τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους συνεργάτες τους.
   Καλό είναι λοιπόν να λαμβάνετε μόνο επίσημη ενημέρωση, χωρίς να σας επηρεάζουν τα όποια δημοσιεύματα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τα οποία το μόνο που κάνουν είναι να παραπληροφορούν και να δημιουργούν αναστάτωση.
Αρχοντόπουλος Γεώργιος
Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Χαλκιδικής-Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …