Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Aπόψεις / Ρυθμίσεις στα δάνεια των Δημοσίων υπαλλήλων από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων – Πόσο μειώνεται η δόση – Η πρόταση της Σ.Κ.Α.Υ. που εισακούστηκε

Ρυθμίσεις στα δάνεια των Δημοσίων υπαλλήλων από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων – Πόσο μειώνεται η δόση – Η πρόταση της Σ.Κ.Α.Υ. που εισακούστηκε

Αναδημοσιεύουμε την παρακάτω ενημέρωση από το aftodioikisi.gr και αμέσως έπειτα ακολουθεί η πρόταση που υποβάλαμε προ έτους περίπου ως ενεργός συνδικαλιστικός συνδυασμός – οργανισμός, η οποία όπως δείχνουν οι χθεσινές εξαγγελίες εισακούστηκε. 

“Σε ρύθμιση των στεγαστικών δανείων 120.000 δημοσίων υπαλλήλων προχωρά, μετά από παρέμβαση του ίδιου του πρωθυπουργού, μία ημέρα πριν την κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ, η κυβέρνηση.

Με τις ρυθμίσεις που αφορούν 140.000 δάνεια εκτιμάται ότι στο 48% των δανείων θα υπάρξει μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 2,3% και στο 1/3 περίπου αυτών θα υπάρξει επιπλέον και πάγωμα μέρους του κεφαλαίου. Στο 52% των υπολοίπων δανείων προβλέπεται να υπάρξει επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών με προβλεπόμενη μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου που, για το τρέχον εξάμηνο, θα είναι της τάξεως του 1%. Σημειώνεται ότι το όφελος για τους δανειολήπτες θα κυμαίνεται από 150-300 ευρώ μηνιαίως.

Η ρύθμιση τίθεται σε εφαρμογή από τις 24 Νοεμβρίου και θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιουλίου του 2016.

Αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ταμείου, επισημαίνεται ότι μέχρι την 24η Νοεμβρίου το διοικητικό του συμβούλιο θα εγκρίνει την υλοποίηση της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων του στεγαστικού τομέα που αποφασίσθηκε στο ΚΥΣΟΙΠ της 7ης Ιουλίου.

Σκοπός της νέας πολιτικής, όπως επισημαίνεται, είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας όλων των δανειοληπτών, με την υλοποίηση λύσεων προσαρμοσμένων στις πραγματικές δυνατότητες του καθενός απ’ αυτούς, με παράλληλη εξασφάλιση της δυνατότητας αποπληρωμής του κάθε δανείου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον με τρόπο κοινωνικά δίκαιο και αποδεκτό.

Για τον προσδιορισμό της ενδεδειγμένης κατά περίπτωση λύσης, θα εφαρμόζονται κατά σειρά οι τεχνικές που προβλέπονται από την Τράπεζα της Ελλάδος για όλο το τραπεζικό σύστημα και ειδικότερα η επιμήκυνση του δανείου, η δραστική μείωση του επιτοκίου και η αποπληρωμή μέρους του κεφαλαίου με μειωμένο επιτόκιο και πάγωμα του υπόλοιπου κεφαλαίου για διάστημα δέκα ετών.

Το Ταμείο εκτιμά ότι στο 48% των δανείων θα υπάρξει μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 2,3%, και στο 1/3 περίπου αυτών θα υπάρξει επιπλέον και πάγωμα μέρους του κεφαλαίου.

Το παράδειγμα που δίνεται είναι το ακόλουθο:

Δανειολήπτης με δάνειο 100.000 ευρώ, με υπολειπόμενη διάρκεια 20 ετών, και με ισχύον επιτόκιο εκτοκισμού 4,8%.

Σήμερα πληρώνει δόση 649 ευρώ το μήνα, και με τις νέες ρυθμίσεις μπορεί να πληρώνει 390 ευρώ το μήνα (μέσω επιμήκυνσης κατά 10 έτη και μείωσης επιτοκίου σε 2,4%), δηλαδή θα έχει μείωση μηνιαίας δόσης κατά 259 ευρώ και συνολικό ετήσιο όφελος 3.108 ευρώ.
Εάν ο εν λόγω δανειολήπτης λόγω χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος ενταχθεί στην λύση που θα προβλέπει και πάγωμα του 30% του κεφαλαίου, τότε η μηνιαία δόση του μπορεί να φτάσει τα 273 ευρώ το μήνα, δηλαδή μηνιαίο όφελος από διαφορά δόσεων 376 ευρώ και ετήσιο όφελος 4.512 ευρώ.
Στο υπόλοιπο 52% των δανείων που δεν θα εφαρμοσθούν λύσεις που οδηγούν άμεσα σε μείωση του κόστους δανεισμού, προβλέπεται να υπάρχει επιβράβευση των απόλυτα συνεπών δανειοληπτών, με προβλεπόμενη μεσοσταθμική μείωση επιτοκίου, που για το τρέχον εξάμηνο, θα είναι της τάξεως του 1%.

Παράδειγμα ν.2

Απόλυτα συνεπής δανειολήπτης με δάνειο 100.000 ευρώ, ανεξαρτήτως της υπολειπόμενης διάρκειάς του, θα έχει όφελος τόκων τάξεως 1.000 ευρώ ετησίως.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, διευκρινίζει επίσης ότι τα επιτόκια των δανείων του είναι σταθερά για όλη τη διάρκεια του δανείου (30 και πλέον χρόνια), με σκοπό την προστασία των δανειοληπτών από τυχόν διακυμάνσεις των επιτοκίων σε μια τόσο μεγάλη χρονική περίοδο, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να είναι συγκρίσιμα με επιτόκια άλλης μορφής (π.χ. κυμαινόμενα).

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, το Ταμείο δεν πιστεύει και δεν θα εφαρμόσει οριζόντιες λύσεις χωρίς κριτήρια, αφού δεν προστατεύουν το συμφέρον των δανειοληπτών που έχουν θιγεί πιο έντονα από την οικονομική κρίση και οι οποίοι έχουν ανάγκη βιώσιμων λύσεων.

Ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την 7η Ιουλίου είναι ο αναγκαίος για τη διαμόρφωση των απαραίτητων υποδομών και αυτοματισμών για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διαδικασία υλοποίησης των νέων ρυθμίσεων.

Άλλωστε, η νέα πολιτική θα έχει έναρξη ισχύος από 1ης Ιουλίου 2016 για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ή θα έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η/12/2016, με συνέπεια να μην απολεσθούν δικαιώματα και οφέλη της νέας πολιτικής, επισημαίνεται επίσης στην ανακοίνωση.”

Ακολουθεί η πρόταση μας που δημοσιεύτηκε και απεστάλη στους αρμόδιους

την 06-10-2015 (δείτε εδώ)

Ως ενεργός συνδικαλιστικός συνδυασμός, θα θέλαμε να προσθέσουμε στα ανωτέρω την παράμετρο να εξετασθεί από τους αρμόδιους η δυνατότητα μείωσης του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων που έχουν λάβει οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, που ανέρχεται στις περισσότερες των περιπτώσεων στο 4,9% ή στο 5,2%, ποσοστό αρκετά υψηλό εάν λάβουμε υπόψιν τα αντίστοιχα επιτόκια των Τραπεζών που ανέρχονται περίπου στο 3,5% – 4%.

Ως παράδειγμα, για να γίνει πιο κατανοητό, αναφέρουμε πως εάν ένας δανειολήπτης έχει λάβει στεγαστικό δάνειο ύψους 100.000 ευρώ με επιτόκιο 4,9% και διάρκεια αποπληρωμής 30 χρόνια, η μηνιαία δόση του ανέρχεται περίπου στα 530 ευρώ. Εάν υπάρξει μία μείωση κατά 0,5% στο επιτόκιο, η μηναία δόση θα μειωθεί στα 500 ευρώ μηνιαίως, ενώ εάν το επιτόκιο αναπροσαρμοστεί στο 4%, η μηνιαία δόση θα διαμορφωθεί στα 477 ευρώ. Θα υπάρξει δηλαδή μία ελάφρυνση κατά 53 ευρώ μηνιαίως!

Τα τελευταία 6 περίπου χρόνια, των τριών μνημονίων, ως κλάδος εργαζομένων έχουμε υποστεί απανωτές μειώσεις στους μισθούς μας, σε ποσοστό που ανέρχεται μεσοσταθμικά στο 40% περίπου. Οι ελπιδοφόρες αρχικά συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης, έχουν πλέον λάβει εθιμοτυπικό χαρακτήρα. Τα ολοένα όμως αυξανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί συνάδελφοι μας στην  εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων δεν πρέπει να αφήνουν αδιάφορη την πολιτεία που θα πρέπει να εξετάσει με πάρα πολύ προσοχή το ιδιαίτερα ευαίσθητο αυτό θέμα.

Σε όλα τα παραπάνω εκτεθέντα, θα πρέπει να προσθέσουμε και μία πάρα πολύ σημαντική παράμετρο. Οι μηνιαίες δόσεις του στεγαστικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, παρακρατούνται απ’ ευθείας από τη μισθοδοσία των εργαζομένων και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση τα συγκεκριμένα δάνεια να καταστούν ποτέ «κόκκινα» ή ληξιπρόθεσμα.

Κλείνοντας καλούμε σύσσωμο το συνδικαλιστικό κίνημα και ιδιαίτερα την Ομοσπονδία μας, την ΠΟΑΣΥ, να κινητοποιηθεί και να κινηθεί άμεσα, προτάσσοντας το κοινωνικό της πρόσωπο, ώστε να ενημερωθούν και οι θεσμικά οι αρμόδιοι φορείς, ώστε να ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις στα στεγαστικά δάνεια των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

επιμέλεια

Αγγελίδης Παναγιώτης,

μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Θεσ/νίκης

αντιπρόσωπος της ΕΑΥΘ στην ΠΟΑΣΥ

μέλος της Επιτροπής Ασφαλιστικών και Οικονομικών θεμάτων της ΠΟΑΣΥ

 

 

skay_thess_600_300

SKAY_SLOKAN

Find, Like, Share / skaythess facebook, twitteryoutubeinstagram

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …