Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Οι επικείμενες αλλαγές στην αγορά εργασίας, η κινητικότητα στο δημόσιο – Συνέντευξη της αρμόδιας Επιτρόπου

Οι επικείμενες αλλαγές στην αγορά εργασίας, η κινητικότητα στο δημόσιο – Συνέντευξη της αρμόδιας Επιτρόπου

Εν όψει της δεύτερης αξιολόγησης η Επίτροπος για την απασχόληση M. Thyssen μιλάει στο Capital.gr για το πώς θα βελτιωθεί η πραγματικά δραματική κατάσταση στην Ελλάδα, τι σημαίνουν οι “βέλτιστες πρακτικές” που πρέπει να εφαρμοσθούν. Εξηγεί το πώς βλέπει η Κομισιόν την υπόθεση του 13ου και 14 μισθού και γιατί εκτιμά ότι η κινητικότητα και η δια βίου μάθηση στο δημόσιο είναι προσαρμογές που δεν αφορούν μόνο τον ιδιωτικό τομέα. Προτείνει παρεμβάσεις και εργαλεία για την απορρόφηση εξελίξεων, όπως αυτές στα Super Market Μαρινόπουλος και αξιολογεί  από την πλευρά της Κομισιόν, τα δύο καυτά θέματα των “ομαδικών απολύσεων” και των “συλλογικών συμβάσεων” όσο αφορά την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα.

Συνέντευξη της Επιτρόπου Marianne Thyssen στους Γ. Αγγέλη – Θ. Αθανασίου (ΚΥΠΕ)

– Η Ελλάδα είναι η μόνη από τις χώρες του προγράμματος, όπου οι συνθήκες της αγοράς εργασίας επιδεινώθηκαν δραματικά. Γιατί δεν συνέβη το ίδιο και στις άλλες χώρες; Ή τουλάχιστον δεν είχαμε εκεί τόσο δραματική επιδείνωση.

Πράγματι, οι επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα ήταν βαθιές και μακροχρόνιες, αποκαλύπτοντας ότι είναι “εδραιωμένες” πάνω σε πολύ βαθιές διαρθρωτικές ελλείψεις. Η Ελλάδα είχε μεγάλα επίπεδα δημόσιου ελλείμματος και χρέους σε συνδυασμό με αδύναμη ανταγωνιστικότητα.

Το ελληνικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν -15,1% το 2008, έναντι -5,8% στην Ιρλανδία ή -12,1% στην Πορτογαλία. Οι αγορές εργασίας και προϊόντων ήταν πολύ άκαμπτες επίσης. Αυτό έκανε την Ελλάδα τον πιο αδύναμο κρίκο στην αλυσίδα.

Η ακαμψία είναι επίσης ένας από τους λόγους των δυσκολιών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, ενώ το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά -7,9% μεταξύ του 2008 και του 2010, η αμοιβή ανά εργαζόμενο αυξήθηκε κατά 0,9% κατά την ίδια περίοδο.

Για να επιστρέψετε πίσω στην ανάπτυξη, είναι σημαντικό να εφαρμόζετε με συνέπεια φιλικές στην ανάπτυξη μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι απαραίτητες για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και του αναπτυξιακού περιβάλλοντος και την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης ότι τόσο οι επιχειρήσεις όσο και η κοινωνία πρέπει να ξεκινήσουν τον ενάρετο κύκλο της ανάπτυξης. Όλες οι προσπάθειες και η οικονομική στήριξη που έχει επενδυθεί στοχεύει ακριβώς σε αυτό: την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση και την επιστροφή στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα φαίνεται να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά οι ελληνικές αρχές πρέπει να συνεχίσουν σε αυτόν τον δρόμο.

– Στο πλαίσιο της δεύτερης αναθεώρησης, η Ελλάδα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις “βέλτιστες πρακτικές” της ΕΕ. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι αλλαγές στην αγορά εργασίας προδικάζει αυτό;

Μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων έχει συσταθεί προκειμένου να προβεί σε διαδικασία διαβούλευσης για την αναθεώρηση των πλαισίων της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Η εργασία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα εμπειρογνωμόνων έχει συγκεντρώσει τις απόψεις των βασικών κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερομένων μερών μέσω μιας διαδικασίας διαβούλευσης. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων αναμένεται να παράγει μια έκθεση με συστάσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, τις ελληνικές αρχές και τα θεσμικά όργανα (ΕΚ, ΕΚΤ και ΔΝΤ).

Αυτή η διαδικασία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα να αναπτύξει μια σταθερή ρύθμιση – μια που να είναι υποστηρικτική του κοινωνικού διαλόγου, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανταγωνιστικότητας, που να εξασφαλίζει τη σωστή ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και δικαιοσύνης λαμβάνοντας υπόψη την πολύ υψηλή ανεργία και την ανάγκη για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη.

– Το θέμα των “ομαδικών απολύσεων” αλλά και των “συλλογικών διαπραγματεύσεων” εμφανίζεται να είναι στην καρδιά των συζητήσεων που γίνονται αυτό τον καιρό μετά την πρώτη αξιολόγηση. Και μάλιστα ως ζήτημα που συνδέεται με την προσέλκυση επενδύσεων. Ισχύει αυτό;  

Οι επενδυτικές αποφάσεις επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές της οικονομίας, η σταθερότητα του ρυθμιστικού περιβάλλοντος ή η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, καθώς επίσης και οι κανονισμοί της αγοράς εργασίας.

Μια σειρά από μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας εισήχθησαν στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της κρίσης, προκειμένου να στηρίξουν την προσαρμογή της οικονομίας. Συνολικά, η ευελιξία έχει αυξηθεί, βελτιώνοντας την ικανότητα των επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας.

Μερικά από τα μέτρα εισήχθησαν σε προσωρινή βάση, και είναι φυσιολογικό ότι θα αναθεωρηθούν. Σε άλλες περιπτώσεις, περαιτέρω βελτιώσεις είναι ακόμη δυνατές, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, η σαφήνεια και η συνοχή του συνολικού ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς εργασίας.

– Σχετικά με τον λεγόμενο 13ο και 14ο μισθό. Είναι αλήθεια ότι προωθείτε την σταδιακή κατάργηση της πρακτικής αυτής;

Όχι. Κατά τη γνώμη μου, το ζήτημα αυτό είναι εντελώς άσχετο. Από οικονομική άποψη, δεν κάνει καμία διαφορά αν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα καταβάλλονται δώδεκα, δεκατρείς ή δεκατέσσερις φορές το χρόνο. Αυτό που έχει σημασία τελικά, για φορολογικούς σκοπούς, για παράδειγμα, είναι το συνολικό ετήσιο ποσό της αποζημίωσης.

– Η διασύνδεση της μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας με την προσέλκυση επενδύσεων ποιο ζήτημα αναδεικνύει, δεδομένου οτι έχει ήδη υπάρξει μεγάλη προσαρμογή στο ύψος των αμοιβών; 

Όπως είπα, η αβεβαιότητα και η αστάθεια αποτελούν ένα κύριο εμπόδιο για τις επενδύσεις.
Η οικονομία είναι ένα πολύπλοκο και αλληλένδετο σύστημα: ένα σταθερό και βελτιωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί συνολική συνοχή του συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του ρυθμιστικού, φορολογικού, νομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος. Ενώ πολλοί θεσμοί της αγοράς εργασίας θα μπορούσαν να βελτιωθούν με κάποιο τρόπο, οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, δεν μπορεί να αναμένονται ότι θα επιλύσουν όλα τα προβλήματα από μόνες τους.

Τούτου λεχθέντος, το κόστος εργασίας στην Ελλάδα έχει μειωθεί σημαντικά, ευθυγραμμισμένο όλο και περισσότερο με την παραγωγικότητα, και οι επιχειρήσεις έχουν επαρκή περιθώρια για να προσαρμοστούν.

Όπως ανέφερα νωρίτερα, η ανάκτηση της εμπιστοσύνης είναι καθοριστική. Με κάποια εμπιστοσύνη η οποία έχει ανακτηθεί σε σύγκριση με τα μέσα του περασμένου έτους, είναι σημαντικό να συνεχιστεί η στήριξη της προόδου. Αλλά εκτός από την έλλειψη εμπιστοσύνης, η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για μακροπρόθεσμες επενδύσεις υπήρξε ένα από τα βασικά μπλοκαρίσματα.

Το Ταμείο EFSI, η νέα χρηματοδότηση των κινδύνων διευκόλυνσης της ΕΕ, βοηθά στην αντιμετώπιση αυτή. Τα πρώτα ελληνικά έργα στο πλαίσιο EFSI έχουν ήδη υπογραφεί και είμαι βέβαιη ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, του επενδυτικού περιβάλλοντος και θα δημιουργήσουν τις ποιοτικές θέσεις εργασίας που χρειάζεται η Ελλάδα.

– Το σχόλιό σας για την συνδικαλιστική και απεργιακή “κινητικότητα” στην Ελλάδα;

Πρώτα απ ‘όλα , επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι το δικαίωμα της απεργίας αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζομένων. Είναι ένα συνταγματικά καθιερωμένο δικαίωμα στην Ελλάδα, και επίσης κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισχυρά συνδικάτα είναι απαραίτητο να υπάρχουν για έναν γόνιμο κοινωνικό διάλογο και συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Οι απεργίες είναι ένα νόμιμο διαπραγματευτικό εργαλείο, αλλά μπορεί επίσης να είναι ένα σημάδι της αποτυχίας του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων έχει πρόσφατα συσταθεί επίσης για την επανεξέταση του πλαισίου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα.

– Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται πολλές φορές στις συζητήσεις που γίνονται ως ιδιαίτερα κατακερματισμένη σε σχέση με το ύψος των αμοιβών αλλά και τις ρυθμίσεις που την διέπουν. Αναμένονται αλλαγές στο επιπεδο αυτό; 

Στην Ελλάδα ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας είναι σημαντικός και διάχυτος. Από τη μια πλευρά, όσον αφορά την επίσημη αγορά εργασίας, ο κατακερματισμός εκδηλώνεται ως προς την ηλικία και το φύλο. Δηλαδή, οι νέοι και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης και πολύ υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε σχέση με το υπόλοιπο εργατικό δυναμικό και τους άνδρες αντίστοιχα. Από την άποψη αυτή, είναι κυρίως καθήκον των κοινωνικών εταίρων, η προώθηση των αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, μέσω εποικοδομητικού κοινωνικού διαλόγου και αναβίωση συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα μαστίζεται από την ύπαρξη μιας υπερμέγεθους παραοικονομίας, η οποία μειώνει την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μηχανισμών της ελληνικής αγοράς εργασίας και έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις τόσο από δημοσιονομική όσο και κοινωνική άποψη. Αυτός είναι ο λόγος που η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας αποτελεί βασικό στόχο του Μνημονίου.

Η Κομισιόν στηρίζει τις ελληνικές αρχές στην προετοιμασία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την αποτελεσματική καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

– Η ενίσχυση της “κινητικότητας” και της “διά βίου μάθησης” είναι ζητήματα που εντάσσονται στις επερχόμενες αλλαγές στην Ελλάδα;

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υποστηρίζει πολλές δράσεις για την προώθηση της κινητικότητας και της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα. Η αναβάθμιση του επαγγελματικού και του εκπαιδευτικού συστήματος και η βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικίες θα πρέπει να βοηθήσει στην ώθηση της ελληνική ανάκαμψης της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Χαιρετίζω το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές έχουν δημιουργήσει πρόσφατα ένα μηχανισμό για τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας. Αυτός συλλέγει στοιχεία από διάφορους φορείς (π.χ. περιφέρειες, κοινωνικούς εταίρους, PES) και τα αναλύσει για να προσδιορίσει τους δυναμικούς τομείς της αγοράς εργασίας που η Ελλάδα θα πρέπει να επενδύσει. Τα αποτελέσματα αυτά θα συμβάλουν αναμφίβολα στο σχεδιασμό μίας τεκμηριωμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών μεταξύ του ελληνικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας. Είναι σημαντικό ότι αυτό γίνεται σε στενή συνεργασία με τους εργοδότες.

– Αντιμετωπίζετε το θέμα της “κινητικότητας” και της “δια βίου μάθησης” στον δημόσιο τομέα σαν μέρος της στρατηγικής για τον εκσυγχρονισμό του; 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υποστηρίζει τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα. Προτεραιότητα δίνεται στην ανάπτυξη του κοινού εργατικού δυναμικού μέσα από μια ορθολογική κατανομή των ανθρώπινων πόρων, την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού διαχείρισης και την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Ναι λοιπόν, η κινητικότητα και η διά βίου μάθηση αποτελούν μέρος της στρατηγικής για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού δημόσιου τομέα. Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία για να εισαγάγουν ένα νέο καθεστώς μόνιμης κινητικότητας, το οποίο θα προωθήσει τη χρήση των περιγραφών θέσεων εργασίας και θα πρέπει να συνδέεται με μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις τρέχουσες κενές θέσεις εργασίας. Αυτό το νέο σύστημα θα πρέπει να εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο του 2017.
– Πώς σχολιάζετε εξελίξεις στον ιδιωτικό τομέα όπως αυτές π.χ των Super Market Μαρινόπουλος και άλλων ανάλογων περιπτώσεων;

Τέτοιες εξελίξεις είναι πάντα ανησυχητικές. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα στέρεο σύστημα κοινωνικού διαλόγου, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο επιχειρήσεων – αυτό θα βοηθήσει στην άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων τέτοιων καταστάσεων.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μπορεί επίσης να παρέχει στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται. Το ταμείο αυτό έχει δημιουργηθεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης ή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης για να βρουν νέες θέσεις εργασίας. Πρόσφατα, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις (ALDI Hellas EL, Sprider Store, Οδυσσεύς Φωκάς, Nutriart, Αττικής Publishing Services, Αττικής Broadcasting) επωφελήθηκαν από αυτό το Ταμείο.

Παρ ‘όλα αυτά, υπάρχουν και ενθαρρυντικά σημάδια.

Μετά από μια κορύφωση το 2014 (26,8%), το ποσοστό ανεργίας έχει αρχίσει να μειώνεται στην Ελλάδα και αναμένεται να μειωθεί στο 24,0% το 2016 και στο 22,8% το 2017. Η πρόκληση για μας είναι να ενισχύσουμε την περαιτέρω ανάκαμψη. Στο έργο αυτό, η Κομισιόν εξακολουθεί να στέκεται στο πλευρό του ελληνικού λαού.

Τι γίνεται με την αγορά εργασίας στην Κύπρο 

– Ας έρθουμε τέλος και στην κατάσταση της Κύπρου Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Κύπρος είχε τη μεγαλύτερη πτώση στα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ κατά τους πρώτους μήνες του 2016. Γιατί αυτό συνέβη εκεί και όχι στην Ελλάδα;

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συνέβαλαν στα θετικά αποτελέσματα για την απασχόληση της Κύπρου. Η οικονομία της Κύπρου επέστρεψε στην πραγματική ανάπτυξη το 2015 (1,6%), πράγμα που αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια (περίπου 2%). Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στη χρηματοδότηση πολιτικών συστημάτων της Ενεργής Αγοράς Εργασίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας, οι οποίες έχουν αποδειχθεί ότι είναι επιτυχείς. Υπήρξε επίσης μια μείωση του ίδιου του εργατικού δυναμικού, για παράδειγμα, με τους ανέργους να φεύγουν από τη χώρα ή να γίνονται ανενεργοί.

Ωστόσο, παρά τη σημαντική πτώση, ακόμη πρέπει να γίνουν πολλά. Η ανεργία εξακολουθεί να είναι υψηλή στο 14,1%. Ειδικά η ανεργία των νέων στο 29,8% και η μακροχρόνια ανεργία (41,2% των ανέργων ήταν μακροχρόνια άνεργοι) εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας.

Αν και η πρόκληση της υψηλής ανεργίας είναι παρόμοια τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Κύπρο, οι δομές της οικονομίας και της αγοράς εργασίας και οι βαθύτερες αιτίες των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κρίσεων που έπληξαν τις δύο χώρες είναι πολύ διαφορετικές.

Στην Κύπρο, η κρίση καθοδηγήθηκε κυρίως από την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά η χώρα ήταν εξοπλισμένη με εύρυθμη λειτουργία θεσμών, συμπεριλαμβανομένης μιας ευέλικτης αγοράς εργασίας, ενώ η επιτυχής εισαγωγή ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος το 2014 συνέβαλε σε ένα καλύτερα στοχευμένο και σε ένα πιο συνεκτικό σύστημα πρόνοιας. Από την αρχή, η χώρα ανέλαβε την πλήρη κυριότητα του προγράμματος χρηματοδοτικής βοήθειας, την εφαρμογή σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και την πλήρη αξιοποίηση της τεχνικής βοήθειας. Αυτό επέτρεψε την ταχεία επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη το 2015, η οποία συνοδεύτηκε από σημαντικές βελτιώσεις στην αγορά εργασίας.

Στην Ελλάδα, οι συνθήκες εκκίνησης ήταν πολύ διαφορετικές, και το βάθος και το εύρος της κρίσης πιο βαθιά, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο το να αντιστραφεί η κατάσταση. Ένας υψηλός βαθμός αβεβαιότητας και αστάθειας είχε επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία, αποδυναμώνοντας τις προοπτικές ανάκαμψης. Βρισκόμαστε τώρα στο σημείο που παρατηρούμε τα πρώτα δειλά σημάδια βελτίωσης στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε τον Απρίλιο στο 23,3%, έναντι του 25,3% που ήταν πέρυσι. Η απασχόληση αυξήθηκε αργά αλλά σταθερά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών.

– Υπάρχουν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που θα πρέπει να προωθήσει η Κυπριακή κυβέρνηση σύμφωνα με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις;

Η κύρια προτεραιότητα για την Κύπρο τώρα είναι η αποτελεσματική εφαρμογή.

Για το σκοπό αυτό, η ικανότητα των υφιστάμενων δομών πρέπει να γίνει ακόμη πιο ισχυρή. Πρώτα απ ‘όλα, η ενίσχυση της ικανότητας και οι καινοτόμες μεταρρυθμίσεις των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΔΥΑ) είναι προτεραιότητα. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη της ζήτησης και για την παροχή ποιοτικής βοήθειας στην αναζήτηση εργασίας, την εξατομικευμένη παροχή συμβουλών που απευθύνεται σε ανέργους που δεν έχουν καταχωρηθεί. Δεν έχω λόγια για να υπερτονίσω το πόσο σημαντική είναι η αύξηση του αριθμού των εξειδικευμένων συμβούλων PES για να παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη σε ανέργους, για την περαιτέρω αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας. Η εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια δείχνει ότι αυτό είναι πραγματικά στο επίκεντρο της επιτυχούς εφαρμογής της Εγγύησης για τους Νέους της ΕΕ και στις πρωτοβουλίες της μακροχρόνιας ανεργίας.

Δεύτερον, η ποιότητα των τρεχόντων προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας θα πρέπει συνεχώς και αποτελεσματικά να παρακολουθείται και να αναπροσαρμόζεται τακτικά ώστε να ανταποκρίνεται γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Και τέλος, η συμμετοχή των νέων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση παραμένει χαμηλή και χαρακτηρίζεται από την έλλειψη δέσμευσης εργοδότη στην εκπαίδευση των μαθητών. Οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν σύμφωνα με τη στρατηγική της Κύπρου για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως η αύξηση της ικανότητας των τεχνικών σχολών και η βελτίωση της ελκυστικότητάς τους. Με τον τρόπο αυτό, θα μειωθεί η αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και θα βελτιωθούν οι πιθανότητές τους για την απασχόληση. Το να κάνουμε ΕΕΚ μια πρώτη επιλογή, όχι μια δεύτερη επιλογή, βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας Ατζέντας Δεξιοτήτων για την Ευρώπη που ξεκίνησε πρόσφατα.

– Να έρθουμε τέλος στις συνέπειες της πρόσφατης απόφασης για το Brexit. Αν οι Βρετανοί αποφάσιζαν να μείνουν το αλλαγές στην αγορά εργασίας τους θα έπρεπε να γίνουν;

Μέσα στη νέα ρύθμιση για το Ηνωμένο Βασίλειο που συμφωνήθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, περιλαμβάνονται οι κοινωνικές παροχές για τα τέκνα εργαζομένων σε ένα κράτος μέλος, με τους όρους του κράτους μέλους όπου κατοικεί το παιδί, και ένα “μηχανισμό διασφάλισης” για να περιορίσει την πρόσβαση των νεοαφιχθέντων εργαζομένων της ΕΕ για τα οφέλη στην εργασία έως και τέσσερα έτη.

Αυτή η συμφωνία θα είχε τεθεί σε ισχύ εάν το Ηνωμένο Βασίλειο είχε ψηφίσει για να μείνει στην ΕΕ. Εφόσον όμως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ψηφίσει να αποχωρήσει από την Ένωση, δεν θα τεθεί σε ισχύ και έχει παύσει να υφίσταται.

Αυτήν την στιγμή προετοιμάζω μια αναθεώρηση των κανόνων σχετικά με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης. Το έργο αυτό τέθηκε σε αναμονή τον Φεβρουάριο, μετά το διακανονισμό της συμφωνίας για το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα που έχει παύσει να υφίσταται, θα υποβάλω πρόταση για την αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων σχετικά με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης κατά τους προσεχείς μήνες. Πιο συγκεκριμένα, αυτό θα καλύπτει τέσσερις τομείς: τα επιδόματα ανεργίας, τις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας, τα οικογενειακά επιδόματα, καθώς και την πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές για τα οικονομικά μη ενεργά άτομα.

Θέλω να βεβαιωθούμε ότι η κινητικότητα της εργασίας στην ΕΕ θα διέπεται από κανόνες που είναι σαφείς και δίκαιοι, και κατάλληλοι για το σήμερα και το αύριο.

πηγή: capital.gr

Δείτε επίσης

Εύσημα Θεοδωρικάκου σε τέσσερις αστυνομικούς για την οικονομική στήριξη ηλικιωμένων που έπεσαν θύματα ληστείας

«Για να είσαι καλός αστυνομικός είσαι σίγουρα και καλός άνθρωπος» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός …