Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Πάλι θα αδικηθούν οι επιτυχόντες στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας;

Πάλι θα αδικηθούν οι επιτυχόντες στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας;

Σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 και τα υπόλοιπα νομοθετήματα κατά το σχολικό έτος 2012−2013 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016.
    Μέχρι το 2012 οι υποψήφιοι των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας είχαν τη δυνατότητα, αφού κριθούν ικανοί, να εισέλθουν κανονικά μέσα  στο ίδιο έτος στη σχολή Αστυφυλάκων και στη σχολή Αξιωματικών. Αξιόλογη είναι σε αυτό το σημείο η υπογράμμιση μιας παραμέτρου, που προφανώς δεν λήφθηκε υπόψη, για τους επιτυχόντες του 2013. Όπως προκύπτει η σχετική νομοθεσία ορίζει ότι οι επιτυχόντες θα είναι στην αναμονή για δύο (2) ολόκληρα έτη. Μέρος των επιτυχόντων έχει όμως επιλέξει να αξιοποιήσει την αναμονή αυτή προς όφελος του, σύμφωνα με το νόμο και  συνεχίζοντας τη φοίτηση του σε κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο οποίο ήταν εγγεγραμμένοι εκ των προτέρων, εμπλουτίζοντας έτσι τις γνώσεις τους και αξιοποιώντας το «νεκρό χρόνο» σε ωφέλιμο. Σ’ αυτό το σημείο, όμως, το αρμόδιο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ζητάει από τους ενεργούς φοιτητές, προκειμένου να εισέλθουν το 2015 στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, να προσκομίσουν σ’ αυτές έντυπο διαγραφής σπουδών από τις αντίστοιχες σχολές (ΑΕΙ/ΤΕΙ) που ήδη φοιτούν και έτσι να χάσουν τα προηγούμενα έτη σπουδών που έγιναν με προσωπικές θυσίες και κόπους.
    Το ερώτημα είναι γιατί διαγραφή σπουδών και όχι διακοπή, κάτι το οποίο εξάλλου προβλέπεται από τα άρθρα 33 και 80 του ν. 4009/2011. Ποιός ο λόγος να στερείται την επιπλεόν γνώση ένας νέος άνθρωπος, αφού ταυτόχρονα όπως αναφέρεται, η Αστυνομική Ακαδημία έχει ως αποστολή την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση όλων των κατηγοριών και βαθμών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Αρκετοί επιτυχόντες του 2013, όταν θα έρθει η στιγμή να εισέλθουν στις Αστυνομικές σχολές, θα θέλουν ακόμη μόλις 1 ή 2 έτη για την απόκτηση του πτυχίου τους από το ΑΕΙ ή ΤΕΙ τους, και όμως η Πολιτεία ζητάει τη διαγραφή τους από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
    Η χρυσή τομή του προβλήματος αυτού, που απασχολεί μεγάλο αριθμό νέων, θα ήταν η έγκριση της διακοπής-παγώματος σπουδών από τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, γεγονός το οποίο δεν επιβαρύνει οικονομικά το ελληνικό δημόσιο και εξάλλου προβλέπεται από τον νόμο για την Ανώτατη Παιδείας, το ν. 4009/2011. Έτσι, οι επιτυχόντες θα καταφέρουν να πάρουν τα πτυχία τους αφού ορκιστούν στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, γεγονός το οποίο συμβάλλει αναμφίβολα στην ανάδειξη μορφωμένων, μεθοδικών και καλλιεργημένων Αστυνομικών στην ελληνική κοινωνία.
   Επίσης, σας καταγγέλλουμε ως συνδικαλιστικός φορέας των αστυνομικών υπαλλήλων, ότι οι άνδρες επιτυχόντες στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, έχουν πρόβλημα όσον αφορά την αναβολή της στράτευσής τους και όπως πληροφορούμαστε κάνουν αιτήσεις αναβολής με το αιτιολογικό ότι θα είναι εκ νέου και την επόμενη χρονιά υποψήφιοι για ΑΕΙ και ΤΕΙ μέσω των επόμενων Πανελληνίων Εξετάσεων, διότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν δέχεται τη σχετική βεβαίωση ότι είναι επιτυχόντες στις Αστυνομικές Σχολές.
   Τέλος, ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα και σχετικά με την υγειονομική τους περίθαλψη, αφού τα οικεία Ταμεία των γονέων τους, δεν δέχονται την περαιτέρω υγειονομική τους κάλυψη λόγω του ότι έχουν ξεπεράσει το 18ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα κατά το χρονικό διάστημα αυτό. Επίσης, οι γονείς τους υπάλληλοι (δημόσιο) ενώ τα τέκνα τους έχουν περάσει σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ανωτάτης η Ανωτέρας), όπως είναι οι σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, δυστυχώς, έχουν απώλεια στο εισόδημά τους, αφού στα επιδόματα που λαμβάνουν, είτε στα οικογενειακά είτε σε αυτά των ειδικών μισθολογίων (όπως επίδομα εξομάλυνσης στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας).
   Επομένως, α) είτε απαιτείται άμεσα η είσοδος όλων των επιτυχόντων στις οικείες σχολές με ταυτόχρονο πάγωμα σπουδών β) είτε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μαζί με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία (Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), να αναλάβουν και να εκδώσουν τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, σε συνεργασία με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για την επίλυση των ζητημάτων που αναφέρονται.
                                                                               Θεσσαλονίκη, 20 Οκτωβρίου 2014

Η Οργανωτική – Συντονιστική Επιτροπή της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Υπαλλήλων (Σ.Κ.Α.Υ.) Θεσσαλονίκης
«πρώτα ο συνάδελφος»

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …