Τελευταίες Ειδήσεις

Εκλεγμένοι

Μέλη της Σ.Κ.Α.Υ., είναι εκλεγμένα σε όλες τις βαθμίδες του συνδικαλιστικού κινήματος του κλάδου μας.

1] Σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, ως εκλεγμένοι στην Ε.Α.Υ.Θ. είτε στο Δ.Σ. της, είτε ως αντιπρόσωποί της στην Ομοσπονδία.

2] Σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, ως εκλεγμένοι στην εκτελεστική γραμματεία του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.ΑΣ.Υ.).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ομάδα επικοινωνίας της Σ.Κ.Α.Υ.