Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Οι απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. διεκδικούν την ένταξη τους στην Α΄ κατηγορία του νέου μισθολογίου (ν.4472/2017)

Οι απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. διεκδικούν την ένταξη τους στην Α΄ κατηγορία του νέου μισθολογίου (ν.4472/2017)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Μ.Α.

ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 124 ΤΟΥ Ν. 4472/2017

Με τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν. 4472/2017, δημιουργήθηκαν 4 κατηγορίες για τη μισθολογική κατάταξη στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, ανάλογα με την προέλευση αυτών.

Στην κατηγορία Α΄ εντάσσονται τα στελέχη που προέρχονται από ανώτατες παραγωγικές σχολές Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ ( Σ.Α.Ε.Α), οι απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενοι στο Σώμα των αξιωματικών ενώ στην κατηγορία Β΄ οι Αξιωματικοί του Ν.Δ. 649/70, ήτοι οι αξιωματικοί που προέρχονται από ΤΕΜΑ.

Ωστόσο είστε  Αξιωματικοί εισαχθέντες στο Τ.Ε.Μ.Α. κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων  γραπτού διαγωνισμού, με  συνεχώς μειούμενα ποσοστά επιτυχόντων,  ενώ αποφοιτήσατε ευδοκίμως μετά από επιτυχείς αντίστοιχες εξιτήριες εξετάσεις.

Επειδή αφενός  πληροίτε  το βασικό κριτήριο της προέλευσής σας ως Αξιωματικοί  από γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις, φοίτηση και εκπαίδευση και εξιτήριες εξετάσεις στο Τ.Ε.Μ.Α και  ουδόλως διαφοροποιείστε από τους Αξιωματικούς της Α ΄ κατηγορίας, κατατασσόμενους στο Σώμα των αξιωματικών  με αντίστοιχη διαδικασία, και αφετέρου ασκείτε αναμφίβολα ως ομοιόβαθμοι αξιωματικοί τα ίδια ακριβώς καθήκοντα , υπό τις ίδιες συνθήκες και χρόνο εργασίας, με ανάλογη ευδόκιμη υπηρεσία και αποδοτικότητα και ούτω η μισθολογική σας κατάταξη στην κατηγορία Β΄, σάς αντιδιαστέλλει αβάσιμα, αναιτιολόγητα και άδικα από τους ομοιόβαθμους αξιωματικούς της κατηγορίας Α΄ και σάς τοποθετεί άνευ λόγου σε υποδεέστερη θέση έναντι αυτών μισθολογικά και ως προς την περαιτέρω  μισθολογική εξέλιξή σας βάσει του άρθρου 125 του ιδίου νόμου και έπρεπε να ενταχθείτε στην κατηγορία Α΄ του άρθρου 124 του Ν. 4472/2017 ως επιτάσσει η συνταγματική αρχή της ισότητας, η οποία εν προκειμένω σε ότι σας αφορά επιβάλλει τη μη εφαρμογή ως αντισυνταγματικής της ρύθμισης του αρ. 124 κατά το μέρος της  ένταξής σας στην κατηγορία Β΄.

Επειδή περαιτέρω, με το άρθρο 155 του ιδίου Νόμου εξασφαλίζεται “η λήψη τουλάχιστον των αποδοχών που λαμβάνατε την 31/12/2016 “ με τη ρύθμιση της προσωπικής διαφοράς (που σε κάθε περίπτωση δεν αποκαθιστά την άνω ανισότητα)  υπό την ισχύ των κριθέντων ως αντισυνταγματικών διατάξεων του αρ. 86 Ν. 4307/14,  έπρεπε να σας  καταβάλλονται οι  αναλογούσες στο βαθμό και στα έτη υπηρεσίας ενός εκάστου εξ υμών αποδοχές που λαμβάνατε υπό την ισχύ των διατάξεων του Ν. 3205/2003 ως είχαν την 31/7/2012 σε πλήρη και προσήκουσα προσαρμογή στις υπ΄ αριθμ. 2192 – 2196/2014 και 1125 – 1127/2016 αποφάσεις Ολομελείας του ΣτΕ , ως επιτάσσει η συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου.

Κατόπιν τούτων θα καταθέσουμε Αίτηση Ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας την 14/11/2017 και εν συνεχεία άλλη Αίτηση Ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για τη διεκδίκηση  ένταξής σας στην κατηγορία Α΄ του άρθρου 124 του Ν. 4472/2017, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Αξιωματικοί του Ν.Δ. 649/70 ανεξαρτήτως βαθμού οι οποίοι φοίτησαν στο Τ.Ε.Μ.Α. κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων. 

Η συνολική αμοιβή των γραφείων μας για τις δύο αιτήσεις ακύρωσης θα είναι πενήντα (50)€.

Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του, μπορεί ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 8/11/2017 να καταθέσει από ώρες 09.00 – 13.00 και από Δευτέρα έως Παρασκευή ή να αποστείλει ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο δικηγορικό γραφείο της κ. Κωνσταντάκου Ξανθής:

  • Την παρακάτω εξουσιοδότηση συμπληρωμένη και θεωρημένη υποχρεωτικά για το ιδιόχειρο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.
  • Την αμοιβή των γραφείων μας συνολικά 50 ευρώ.

Εναλλακτικά, το ποσό της αμοιβής μπορεί να κατατεθεί είτε στον λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας του κ. Λάγου με ΙΒΑΝ: GR8201107620000076200205599 είτε στον λογαριασμό Τράπεζας Πειραιώς της κ. Κωνσταντάκου με IBAN: GR5401713890006389140493089. Στην αιτιολογία κατάθεσης θα συμπληρωθεί ο ΑΓΜΣ και το επώνυμο του συμμετέχοντος. Η αποστολή της εξουσιοδότησης και της απόδειξης κατάθεσης μπορεί να γίνει ΑΡΧΙΚΑ στο e-mail η στο ΦΑΞ του δικηγόρου στον λογαριασμό του οποίου έγινε η κατάθεση.

Σε κάθε περίπτωση όμως, για την Αίτηση Ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο απαιτείται η πρωτότυπη – θεωρημένη εξουσιοδότηση που θα κατατεθεί στο Αρχηγείο, η οποία πρέπει να παραδοθεί ή να αποσταλεί στο γραφείο της κ. Κωνσταντάκου, πριν την κατάθεση της ομαδικής αίτησης στο Αρχηγείο.  

.

Μυτιλήνη  28/10/2017 Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Λάγου   Οδός Γ. Βοστάνη 32. Τ.Κ. 811 32 Μυτιλήνη

ΤΗΛ. : 2251040478 , 2251301624 – FAX : 2251040479   E-mail: giwrgos_lagos@yahoo.gr

FACEBOOK : https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100007939036799 ( Γεώργιος Λάγος )

WHAT’S UP: 6986606444    WINDF 2G: 6930246106    VODAFONE CU: 6944875723

http://lagos-lawyer.blogspot.gr/

  Δικηγορικό Γραφείο Ξανθής Κωνσταντάκου

Στεφάνου Σαράφη 5 Αιγάλεω Αττικής, Τ.Κ. 122 41

ΤΗΛ. 2105912957, 2105983887, 6977460859 FAX: 2105912957

E-mail: ktasia57@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΒΑΘΜΟΣ  
Α.  Δ.  Τ.  (9 ΨΗΦΙΑ)  
ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΟΝΟΜΑ  
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ  
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΗΜΕΡ. ΠΡΟΑΓ. ΣΕ Υ/Β’   
ΗΜΕΡΟΜ.  ΕΚΔΟΣΗΣ Δ.Τ.  
Α.Φ.Μ.  
Δ.Ο.Υ.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
ΠΟΛΗ  
E – MAIL  
ΚΙΝΗΤΟ  
ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
FAX  
ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΙΚΙΑΣ  

Με τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν. 4472/2017, δημιουργήθηκαν 4 κατηγορίες για τη μισθολογική κατάταξη στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, ανάλογα με την προέλευση αυτών. Στην κατηγορία Α΄ εντάσσονται τα στελέχη που προέρχονται από ανώτατες παραγωγικές σχολές Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ ( Σ.Α.Ε.Α), οι απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενοι στο Σώμα των αξιωματικών ενώ στην κατηγορία Β΄ οι Αξιωματικοί του Ν.Δ. 649/70, ήτοι οι αξιωματικοί που προέρχονται από ΤΕΜΑ. Ωστόσο είμαι Αξιωματικός εισαχθείς στο Τ.Ε.Μ.Α. κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων  γραπτού διαγωνισμού, με  συνεχώς μειούμενα ποσοστά επιτυχόντων,  ενώ αποφοίτησα ευδοκίμως μετά από επιτυχείς αντίστοιχες εξιτήριες εξετάσεις. Επειδή αφενός  πληρώ  το βασικό κριτήριο της προέλευσής μου ως Αξιωματικός από γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις, φοίτηση και εκπαίδευση και εξιτήριες εξετάσεις στο Τ.Ε.Μ.Α και  ουδόλως διαφοροποιούμαι από τους Αξιωματικούς της Α ΄ κατηγορίας, κατατασσόμενους στο Σώμα των αξιωματικών  με αντίστοιχη διαδικασία, και αφετέρου ασκώ  αναμφίβολα ως αξιωματικός τα ίδια ακριβώς καθήκοντα, υπό τις ίδιες συνθήκες και χρόνο εργασίας, με ανάλογη ευδόκιμη υπηρεσία και αποδοτικότητα και ούτω η μισθολογική μου κατάταξη στην κατηγορία Β΄, με αντιδιαστέλλει αβάσιμα, αναιτιολόγητα και άδικα από τους ομοιόβαθμους μου αξιωματικούς της κατηγορίας Α΄ και με τοποθετεί άνευ λόγου σε υποδεέστερη θέση έναντι αυτών μισθολογικά και ως προς την περαιτέρω  μισθολογική εξέλιξή μου βάσει του άρθρου 125 του ιδίου νόμου και έπρεπε να ενταχθώ στην κατηγορία Α΄ του άρθρου 124 του Ν. 4472/2017 ως επιτάσσει η συνταγματική αρχή της ισότητας, η οποία εν προκειμένω σε ότι με αφορά επιβάλλει τη μη εφαρμογή ως αντισυνταγματικής της ρύθμισης του αρ. 124 κατά το μέρος της  ένταξής μου στην κατηγορία Β΄. Επειδή περαιτέρω, με το άρθρο 155 του ιδίου Νόμου εξασφαλίζεται “η λήψη τουλάχιστον των αποδοχών που ελάμβανα την 31/12/2016 “ με τη ρύθμιση της προσωπικής διαφοράς (που σε κάθε περίπτωση δεν αποκαθιστά την άνω ανισότητα)  υπό την ισχύ των κριθέντων ως αντισυνταγματικών διατάξεων του αρ. 86 Ν. 4307/14,  έπρεπε να μου καταβάλλονται οι  αναλογούσες στο βαθμό και στα έτη υπηρεσίας μου αποδοχές που ελάμβανα υπό την ισχύ των διατάξεων του Ν. 3205/2003 ως είχαν την 31/7/2012 σε πλήρη και προσήκουσα προσαρμογή στις υπ΄ αριθμ. 2192 – 2196/2014 και 1125 – 1127/2016 αποφάσεις Ολομελείας του ΣτΕ , ως επιτάσσει η συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου.

Εξουσιοδοτώ τον δικηγόρο Μυτιλήνης Λάγο Γεώργιο του Δημητρίου, με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης 261 και την δικηγόρο Αθήνας Κωνσταντάκου Ξανθή με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας 17776, όπως καταθέσουν την παρούσα αίτησή μου στην αρμόδια  Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου α): Ενταχθώ στην κατηγορία Α΄ του Άρθρου 124 του Ν. 4472/2017 ως Αξιωματικός απόφοιτος Τ.Ε.Μ.Α. και εισαχθείς κατόπιν γραπτού διαγωνισμού και β) Να μου καταβάλλονται τουλάχιστον οι αποδοχές που αναλογούν στον βαθμό και τα έτη υπηρεσίας μου με βάση τις ισχύουσες την 31/7/2012 μισθολογικές ρυθμίσεις του Ν. 3205/2003, σε πλήρη και προσήκουσα προσαρμογή στις με αριθμό 2192-2196/2014 και 1125-1127/2016 αποφάσεις ολομελείας Σ.τ.Ε. όπως επιτάσσει η Συνταγματική Αρχή του κράτους δικαίου.

 

 

Τόπος  –  Ημερομηνία

Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ / Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΣΑ

          ΘΕΩΡΗΣΗ ΙΔΙΟΧΕΙΡΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

 

κατεβάστε το παραπάνω κείμενο σε μορφή word

Δείτε επίσης

Απαράδεκτο οι ψυχικά νοσούντες να αντιμετωπίζονται σαν κρατούμενοι

Δείτε το έγγραφο έξι συνδυκαλιστικών Ενώσεων της ΕΛ.ΑΣ.: Προς: Υφυπουργό Υγείας, αρμοδίας για Θέματα ψυχικής υγείας κα …