Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Άπαξ και συνολική λύση στο ζήτημα των προαγωγών των Ανθ/μων σε Υ/Β΄ – Νεότερη ενημέρωση

Άπαξ και συνολική λύση στο ζήτημα των προαγωγών των Ανθ/μων σε Υ/Β΄ – Νεότερη ενημέρωση

Με την υπ’ αριθμ. 6003/3/98/2 από 14/6/2017 απόφαση κ. Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας, προήχθησαν αναδρομικά τρείς (3) Ανθυπαστυνόμοι, λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι ετών (26) ετών στο Σώμα, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών, την 4/5/2017, να καταστεί, χωρίς αξιολογικό κριτήριο και πάντως χωρίς να ληφθεί υπόψιν ο χρόνος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ανώτερος των αρχαιοτέρων του στο βαθμό αυτό (Ανθυπαστυνόμου), που δεν συμπλήρωσαν 26 έτη υπηρεσίας στο Σώμα, ούτε 22 έτη στο Σώμα και 11 έτη στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, κατά τον χρόνο έκδοσης της Διαταγής προαγωγής.

Η ανωτέρω προαγωγή αντιπαρέρχεται την αρχαιότητα στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και ανατρέπει την επετηρίδα, καθόσον ο διατάσσων καθίσταται την επομένη ημέρα διατασσόμενος, χωρίς να έχει συνεκτιμηθεί σειρά κριτηρίων που πιστοποιούν τα ουσιαστικά προσόντα ενός εκάστου, όπως εκθέσεις αξιολόγησης κλπ. .

Με διάφορες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δικαιώθηκαν συνολικά περίπου 500 Ανθυπαστυνόμοι που σήμερα κατέχουν το βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ ενώ με αντίθετες αποφάσεις έχουν απορριφθεί αντίστοιχες και όμοιες αιτήσεις ακύρωσης Ανθυπαστυνόμων από το ίδιο Δικαστήριο.

Για το λόγο αυτό, και προς άρση της δεδομένης αντίφασης, που δημιούργησε σε ορισμένο βαθμό και ζητήματα μεταξύ των στελεχών αυτών, το γραφείο μας την 6/2/2017 κατέθεσε αίτηση για διεξαγωγή πρότυπης – πιλοτικής δίκης ενώπιον του Σ.τ.Ε., ώστε το ζήτημα των προαγωγών των Ανθυπαστυνόμων σε Υπαστυνόμους Β΄ να λυθεί άπαξ και συνολικά.

Η ανωτέρω αίτηση έγινε ΔΕΚΤΗ  την 7/3/2017 και η συζήτηση της πρότυπης δίκης Ανθυπαστυνόμων με αριθμό κατάθεσης Ε686/2017 προσδιορίστηκε μετά από αναβολή για την 2/11/2017 σε Επταμελή σύνθεση του Σ. τ. Ε..

Κατόπιν τούτων το Νοέμβριο 2017 θα καταθέσουμε νέα Αίτηση Ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, για τη διεκδίκηση  αναδρομικής προαγωγής στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄  από 4/5/2017, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι υπ’ αριθμ. 1 έως και 237 αναφερόμενοι στην υπ’ αριθμ. 6003/4/1642  από 14-05-2016 διαταγή προαγωγής στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, που προήχθησαν από 4/3/2016, καθώς και όλοι οι προγενέστερα προαχθέντες Ανθυπαστυνόμοι.

Η συνολική αμοιβή του γραφείου μας θα είναι πενήντα (50)€.

Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του, μπορεί να αποστείλει ΜΕΧΡΙ 31/10/2017 με e-mail ή fax ή ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:

1)      Το παρακάτω έντυπο συμπληρωμένο.

2)      Απόδειξη κατάθεσης από την Εθνική Τράπεζα, της συνολικής αμοιβής του γραφείου μας (50 €), στον υπ’ αριθμ. 841/740281-38 λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος  στο όνομα Λάγος Γεώργιος – Ηλία Στέλλα. ΙΒΑΝ: GR5201108410000084174028138 SWIFT:ETHNGRAA. Κατά την κατάθεση του χρηματικού ποσού θα καταχωρηθούν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο πεδίο «αιτιολογία κατάθεσης» τα εξής : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 234567 ΑΛΕΞΙΟΥ.

Μυτιλήνη  9/10/2017 Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Λάγου   Οδός Γ. Βοστάνη 32. Τ.Κ. 811 32 Μυτιλήνη

ΤΗΛ. : 2251040478 – 2251301624 – FAX : 2251040479   Emailgiwrgos_lagos@yahoo.gr

FACEBOOK : https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100007939036799 ( Γεώργιος Λάγος )

WHAT’S UP: 6986606444    WINDF 2G: 6930246106    VODAFONE CU: 6944875723

http://lagos-lawyer.blogspot.gr/

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

ΜΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β΄ ΑΠΟ 4/5/2017

Α.  Δ.  Τ.  (9 ΨΗΦΙΑ)
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΗΜΕΡ. ΠΡΟΑΓ.ΣΕ ΑΝΘΥΠ.
ΗΜΕΡΟΜ.  ΕΚΔΟΣΗΣ Δ.Τ.
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΟΛΗ
E – MAIL
ΚΙΝΗΤΟ
ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
FAX
ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΙΚΙΑΣ

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …