Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Θέματα και απαντήσεις 2ης ημέρας εξετάσεων Αρχιφυλάκων 06-11-2016

Θέματα και απαντήσεις 2ης ημέρας εξετάσεων Αρχιφυλάκων 06-11-2016

Η Σ.Κ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης συνεχίζει την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των συναδέλφων και σε συνεργασία πάντοτε με τον έγκριτο νομικό Νικόλαο Δερμενούδη, σας κάνουμε γνωστά τα θέματα της 2ης ημέρας εξετάσεων για την προαγωγή Αστυφυλάκων στο βαθμό του Αρχιφύλακα.

3) ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

α) Παράσταση του κατηγορουμένου με συνήγορο (αρ. 100 Κ.Π.Δ.)

β) Έκθεση (αρ. 148 Κ.Π.Δ.)

Β) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ο Α κάτοικος Καμινίων θα δικαστεί από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά στις 25-8-2016 για το αδίκημα της κλοπής. Ο Β Αστυφύλακας του ανωτέρω Αστυνομικού Τμήματος στις 12-8-2016 μεταβαίνει στην κατοικία του Α προκειμένου να επιδώσει στον Α το σχετικό κλητήριο θέσπισμα. Όμως αντί για τον Α βρίσκει τον πατέρα του Γ, ο οποίος του δηλώνει ότι διαμένει στο Μοσχάτο και τυχαία πέρασε από την οικία του γιου του, προκειμένου να του αφήσει κάποιο φαγητό που είχε μαγειρέψει η σύζυγός του Κ, μητέρα του Α. Επίσης ο Γ δηλώνει ότι δεν έχει αντίρρηση να παραλάβει το προς επίδοση κλητήριο θέσπισμα προκειμένου αφενός να εξυπηρετήσει το αστυνομικό όργανο και αφετέρου να αποφευχθεί κίνδυνος να χαθεί το προς επίδοση έγγραφο. Πράγματι το αστυνομικό όργανο επιδίδει το έγγραφο στον πατέρα του κατηγορουμένου Γ, συντάσσοντας προς τούτο τη σχετική έκθεση. Η επίδοση στην οποία εκείνος όμως ανέγραφε τον τόπο που έλαβε χώρα δεν ανέγραφε σωστά την ημερομηνία καθώς ανέγραφε ότι η επίδοση έλαβε χώρα στις 12-08-2015, όπως επίσης δεν έγραψε σωστά στο αποδεικτικό το ονοματεπώνυμο του πατέρα του κατηγορούμενου και την ιδιότητά του.

ΕΡΩΤΗΣΗ: α) Πώς κρίνετε την ανωτέρω επίδοση του προαναφερομένου κλητηρίου θεσπίσματος από πλευράς εγκυρότητας;

β) Πώς θα έπρεπε να ενεργήσει ο αστυνομικός σχετικά με την επίδοση με βάση τις ημερομηνίες;

γ) Ποια είναι η τελευταία ημέρα έγκυρης επίδοσης;

δ) Ποια είναι τα στοιχεία που έπρεπε να γράψει ο αστυνομικός;

Οι απαντήσεις να είναι με βάσει την ύλη που δόθηκε.

ΑΠΟΚΡΙΣΗ:

α) Ως προς το ερώτημα (α)

Η επίδοση πρέπει να γίνεται με παράδοση του εγγράφου στα χέρια του ίδιου του ενδιαφερόμενου, όταν αυτός είναι γνωστής διαμονής (αρ.155§1εδ.α Κ.Π.Δ.) στον τόπο της κατοικίας ή διαμονής. Ως κατοικία νοείται ο τόπος όπου υπάρχει το κέντρο των κοινωνικών, επαγγελματικών  και βιώσιμων σχέσεων, το οίκημα στο κατά κανόνα διημερεύει και διανυκτερεύει ο προς ον η επίδοση, έστω και χωρίς πρόθεση μόνιμης εγκατάστασης σε αυτό (Ο Α είχε κατοικία στην περιοχή των Καμινίων). Αν ο προς ον η επίδοση απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας τότε το όργανο επιδόσεως εγχειρίζει το προς επίδοση έγγραφο στο σύνοικο (αρ.155§1εδ.β Κ.Π.Δ.). Ως σύνοικοι νοούνται τα πρόσωπα εκείνα που κατοικούν ή διαμένουν στην ίδια οικία με το προς ον επίδοση, ανεξάρτητα από τη μεταξύ τους σχέση. Δεν είναι σύνοικος ο απλός επισκέπτης στην οικία του ενδιαφερομένου, ακόμα και αν πρόκειται για στενό συγγενή του (ο Γ είναι απλός επισκέπτης στην οικία του γιου του Α, ο οποίος διαμένει στο Μοσχάτο). Αν ο ενδιαφερόμενος δεν βρεθεί στην κατοικία του, αλλά ούτε σύνοικος, αυτός που πραγματοποιεί την επίδοση επικολλά το έγγραφο στη θύρα της οικίας (αρ. 155§εδ.β Κ.Π.Δ.) – θυροκόλληση – πλασματική μορφή επίδοσης. Επομένως ο πατέρας Γ δεν είναι σύνοικος και η επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος θα έπρεπε να γίνει με θυροκόλληση παρουσία ενός μάρτυρα (αρ. 161§1 Κ.Π.Δ.). Το ονοματεπώνυμο, η κατοικία και το επάγγελμα του μάρτυρα αναγράφονται στο αποδεικτικό που το υπογράφει και αυτός αν ξέρει γράμματα. Ο μάρτυρας αυτός βεβαιώνει τη θυροκόλληση.

Αντίγραφο του θυροκολληθέντος εγγράφου έπρεπε επιπλέον ο Β να επιδώσει στον αντίκλητο του ενδιαφερομένου Α (αρ.155§2 Κ.Π.Δ.) Επομένως συμπερασματικά η επίδοση του εγγράφου στον μη σύνοικο πατέρα Γ είναι άκυρη (σχετική ακυρότητα αρ. 154§2 Κ.Π.Δ. σε συνδυασμό με αρ.155 Κ.Π.Δ και αρ.170§1 Κ.Π.Δ.).

β) Ως προς το ερώτημα (β)

Η προθεσμία εμφάνισης στο Μονομελές Πλημμελειοδικείου του κατηγορουμένου Α γνωστής διαμονής στην ημεδαπή ορίζεται σε 15 ημέρες (αρ.166§1 Κ.Π.Δ.). Η μη τήρηση της προθεσμίας αυτής συνεπάγεται την ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο (αρ.166§3 Κ.Π.Δ σε συνδυασμό με το αρ. 174§2 Κ.Π.Δ.).

Συνεπώς μέσα σε 15 ημέρες πριν τη δικάσιμο πρέπει να κληθεί ο Α για να προετοιμαστεί για την υπεράσπισή του.

γ) Ως προς το ερώτημα (γ)

Η προθεσμία εμφάνισης στο ακροατήριο αρχίζει από την επομένη της επίδοσης και λήγει την προηγούμενη της ημέρας της δικασίμου. Δεν υπολογίζεται στην προθεσμία ούτε η μέρα της δικασίμου ούτε η μέρα της επίδοσης (αρ.166§2 Κ.Π.Δ.), διότι η προθεσμία συμπληρωμένη την ημέρα της δικασίμου συνιστά μη εμπρόθεσμη κλήτευση. Επομένως η τελευταία ημέρα έγκυρης επίδοσης είναι 09-08-2016 (15 ημέρες πριν τη δικάσιμο). Σχετική ακυρότητα εκπρόθεσμης επίδοσης (αρ.154§2 Κ.Π.Δ σε συνδυασμό με αρ. 166§2 Κ.Π.Δ. και με αρ.170 Κ.Π.Δ.).

δ) Ως προς το ερώτημα (δ)

Στο αποδεικτικό επίδοσης (αρ.161§1 Κ.Π.Δ.) πρέπει ο αστυνομικός να σημειώσει επί ποινή ακυρότητας τον τόπο που έγινε η επίδοση (ακριβής διεύθυνση με αναφορά στην οδό και αριθμό) τον χρόνο επίδοσης (ημέρα, μήνα και έτος). Η αναγραφή στο αποδεικτικό μη υπαρκτής ημερομηνίας όπως είναι η 12-08-2015 καθιστά την επίδοση άκυρη, εκτός αν οφείλεται σε προφανή παραδρομή και παράλληλα προκύπτει η πραγματική ημερομηνία της επίδοσης, οπότε δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της επίδοσης. Ομοίως πρέπει να σημειώνεται το ονοματεπώνυμο του παραλαβόντος το έγγραφο, διαφορετικά η επίδοση είναι άκυρη (ο Β δεν έχει γράψει το ονοματεπώνυμο του παραλαβόντος το έγγραφο Γ), η ιδιότητα από την οποία το συγκεκριμένο πρόσωπο παρέλαβε το έγγραφο (η ιδιότητα συνοίκου του Γ ενώ αυτός δεν ήταν σύνοικος).

Επίσης πρέπει να αναφέρεται στο αποδεικτικό επίδοσης το ονοματεπώνυμο του οργάνου επίδοσης, ιδιότητα του οργάνου επίδοσης, υπογραφή του οργάνου επιδόσεως και του παραλαβόντος το έγγραφο, αναγραφή στοιχείων του επιδιδομένου κλητηρίου θεσπίσματος, ήτοι αριθμός κλητηρίου θεσπίσματος, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά στο οποίο κλητεύεται. (ελλιπής αναγραφή των στοιχείων εξομοιώνεται με έλλειψη επίδοσης).

Η παράλειψη έστω και ενός στοιχείου από τα αναφερόμενα του αρ. 161§1 Κ.Π.Δ. συνεπάγεται σχετική ακυρότητα ( αρ. 154 § 2 σε συνδ. με αρ. 170§1 Κ.Π.Δ.).

4) ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

α) Καταγγελίες κατά των αστυνομικών (αρ.23§1,2,3,4 Π.Δ. 120/2008)

Το ερώτημα αυτό περιλαμβάνεται στην ερώτηση 55 από τις 150 του βιβλίου του Αστυνομικού δικαίου Νικολάου Αθ. Δερμενούδη.

β) Τόπος και χρόνος σύλληψης (αρ.108 Π.Δ. 141/1991). Το ερώτημα αυτό περιλαμβάνεται στην ερώτηση 121 από τις 150 του βιβλίου του Αστυνομικού δικαίου Νικολάου Αθ. Δερμενούδη.

Οι απαντήσεις δόθηκαν από τον Νομικό-Ποινικολόγο–Εγκληματολόγο Νικόλαο Αθ. Δερμενούδη, με επιμέλεια της Καψάλη Σοφίας Δικηγόρου.

Οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 25410-77560 , 6977847227 και στο email xartikaipontiki@gmail.com.

Η Σ.Κ.Α.Υ. εύχεται ολόψυχα καλά αποτελέσματα σε όσους συμμετείχαν στις εξετάσεις και καλή συνέχεια σε όσους θα διαγωνισθούν αύριο στις ξένες γλώσσες.

Δείτε επίσης εδώ από την κατηγορία ΑΡΧΕΙΑ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ της ιστοσελίδας μας

παλαιότερα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων

logo_skay2

Find, Like, Share / skaythess facebook, twitteryoutubeinstagram

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …