Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Ενημέρωση Αστυνομικών σχετικά με την αγωγή διεκδίκησης αναδρομικών διαφορών ετών 2015 – 2016

Ενημέρωση Αστυνομικών σχετικά με την αγωγή διεκδίκησης αναδρομικών διαφορών ετών 2015 – 2016

Δημοσιεύουμε την παρακάτω ενημέρωση που λάβαμε από το Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Λάγου

Με τις υπ’ αριθμ. 2194/2014 και 2195/2014 αποφάσεις Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές των στελεχών Σ.Α. που είχαν επιβληθεί με το Ν. 4093/2012.

Σε συμμόρφωση με τις ανωτέρω αποφάσεις, το Δημόσιο όφειλε να αποκαταστήσει τις αποδοχές στο ύψος προ της 1/8/2012 και να σας καταβάλει αναδρομικά το σύνολο των οφειλομένων διαφορών,  το οποίο μέχρι σήμερα δεν έπραξε.

Σε πλήρη επιβεβαίωση των ανωτέρω, η Ολομέλεια του ΣτΕ με την όλως προσφάτως υπ΄ αριθμ. 1125/2016 απόφασή του, ακύρωσε την πλημμελή κατά τα ανωτέρω συμμόρφωση της εκτελεστικής Διοίκησης στις προγενέστερες και εν προκειμένω στην 2194/2014 προηγούμενη απόφασή του, εμμένοντας στο ότι η απορρέουσα από τις συνταγματικές διατάξεις, αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και δη της ΕΛ.ΑΣ., επιβάλλει την αποκατάσταση – επαναφορά των αποδοχών σας στα μισθολογικά επίπεδα του Ιουλίου 2012.

Κατόπιν τούτων, μέχρι σήμερα καταθέσαμε 51 ομαδικές αγωγές με συνολικά 2491 συμμετέχοντες, ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Πρωτοδικείων με τις οποίες διεκδικούμε δικαστικά τη διαφορά των αποδοχών που παρανόμως σας στέρησαν και σε σχέση με τις αποδοχές που λαμβάνατε μέχρι την 31/7/2012,  λαμβανομένων υπόψιν και των μισθολογικών / βαθμολογικών προαγωγών που στο μεταξύ προέκυψαν.

Όποιος  επιθυμεί τη συμμετοχή σε νέα αγωγή διεκδίκησης  αναδρομικών διαφορών για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως και 31/12/2016, μπορεί να αποστείλει μέχρι την 30/11/2016 στη διεύθυνση ή (σκαναρισμένα σε αρχείο εικόνας ή PDF) ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ email του γραφείου μας:

  1. Τη συνημμένη εξουσιοδότηση συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το ιδιόχειρο της υπογραφής του.
  2. Απόδειξη κατάθεσης, της αμοιβής του γραφείου μας (35 ευρώ), στον υπ’ αριθμ. 84174028138 (ΙΒΑΝ: GR5201108410000084174028138  SWIFT: ETHNGRAA) λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος  στο όνομα Λάγος Γεώργιος – Ηλία Στέλλα. Κατά την κατάθεση του χρηματικού ποσού θα καταχωρηθούν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  από τον ταμία  της τράπεζας τα εξής στο πεδίο «Αιτιολογία Κατάθεσης»:

Αριθμός μητρώου – Επώνυμο (του συμμετέχοντος). Παράδειγμα: 234567 ΑΛΕΞΙΟΥ.

Παράκληση, όπως η κατάθεση γίνει σε Εθνική Τράπεζα (σε ταμείο ή IBANK) για την αποφυγή εξόδων μεταφοράς. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνήστε με τα παρακάτω κινητά τηλέφωνα. 

Η αμοιβή του γραφείου μας θα είναι τριάντα πέντε (35) ευρώ, χωρίς οιαδήποτε άλλη αμοιβή ή ποσοστό επί των όσων σας καταβληθούν ως αναδρομικές διαφορές. Σε περίπτωση άσκησης έφεσης εκ μέρους του Δημοσίου, το γραφείο μας θα σας εκπροσωπήσει στο Εφετείο χωρίς άλλη αμοιβή.

Αν το Δημόσιο καλύψει πλήρως τις προκύπτουσες διαφορές από την παράνομη απομείωση των αποδοχών σας προ της κατάθεσης αγωγής, θα σας επιστραφεί ολόκληρο το χρηματικό ποσό που καταβάλλατε ως αμοιβή του γραφείου μας.

Στην ανωτέρω δικαστική διεκδίκηση μπορούν να συμμετέχουν οι εν ενεργεία καθώς και οι  αποστρατευθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και την ημερομηνία κατάθεσης των αγωγών.

Μετά το πέρας των καταθέσεων θα αποσταλούν στα e-mail των συμμετεχόντων, ολόκληρα τα δικόγραφα μαζί με στοιχεία κατάθεσης και κωδικούς για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των αγωγών στην ιστοσελίδα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Μυτιλήνη  11/11/2016

 

Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Λάγου            

Οδός Γ. Βοστάνη 32. Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη

ΤΗΛ. : 2251301624 – 2251040478 – FAX : 2251040479  

E-mail: giwrgos_lagos@yahoo.gr

WHAT’SUP: 6986606444   WINDF2G: 6930246106  VODAFONE CU: 6944875723


ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Α.  Δ.  Τ.  (9 ΨΗΦΙΑ)  
ΒΑΘΜΟΣ  
ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΟΝΟΜΑ  
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ  
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΚΔΟΣΗΣ Δ.Τ.  
Α.Φ.Μ.  
Δ.Ο.Υ.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
ΠΟΛΗ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  
ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
FAX  
ΚΙΝΗΤΟ  
E – MAIL  
ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΙΚΙΑΣ  

 

Εξουσιοδοτώ τον δικηγόρο Μυτιλήνης Λάγο Γεώργιο του Δημητρίου, με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης 261, όπως παραλάβει από την Υπηρεσία μου τα αναλυτικά σημειώματα αποδοχών μου ετών 2015 – 2016 για την επεξεργασία τους στη δικαστική διεκδίκηση  των αναδρομικών μου διαφορών και να καταθέσει σχετική αγωγή στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.

 

 

 

Τόπος  –  Ημερομηνία

                   Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΙΔΙΟΧΕΙΡΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …