Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Αγωγές διεκδίκησης αναδρομικών διαφορών ετών 2015-2016 – Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)

Αγωγές διεκδίκησης αναδρομικών διαφορών ετών 2015-2016 – Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)

Από το δικηγορικό γραφείο του κ Λάγου Γεωργίου μας εστάλη ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την διεκδίκηση αναδρομικών διαφορών
ετών 2015-2016.

Ειδικότερα με τις υπ’ αριθμ. 2194/2014 και 2195/2014 αποφάσεις Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές των στελεχών ΣΑ που είχαν επιβληθεί με το Ν.4093/2012. Σε συμμόρφωση με τις ανωτέρω αποφάσεις, το Δημόσιο όφειλε να αποκαταστήσει τις αποδοχές στο ύψος προ της 1/8/2012 και να καταβάλει αναδρομικά το σύνολο των οφειλομένων διαφορών, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έπραξε. Σε πλήρη επιβεβαίωση των ανωτέρω, η Ολομέλεια του ΣτΕ με την όλως προσφάτως υπ΄ αριθμ. 1125/2016 απόφασή της, ακύρωσε την πλημμελή κατά τα ανωτέρω συμμόρφωση της εκτελεστικής Διοίκησης στις προγενέστερες και εν προκειμένω στην 2194/2014 προηγούμενη απόφασή του, εμμένοντας στο ότι η απορρέουσα από τις συνταγματικές διατάξεις, αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και δη της ΕΛ.ΑΣ., επιβάλλει την αποκατάσταση – επαναφορά των αποδοχών στα μισθολογικά επίπεδα του Ιουλίου 2012.

Κατόπιν τούτων, μέχρι σήμερα κατατέθηκαν ομαδικές αγωγές ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Πρωτοδικείων με τις οποίες διεκδικείται δικαστικά τη διαφορά των αποδοχών.

Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του, σε αγωγή διεκδίκησης αναδρομικών διαφορών για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως και 31/12/2016, μπορεί να αποστείλει μέχρι την 30/11/2016 στη διεύθυνση ή (σε αρχείο εικόνας ή PDF) στο email του γραφείου giwrgos_lagos@yahoo.gr τη συνημμένη εξουσιοδότηση συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το ιδιόχειρο της υπογραφής του και απόδειξη κατάθεσης, της αμοιβής του γραφείου (35 ευρώ), στον υπ’ αριθμ. 84174028138 (ΙΒΑΝ: GR5201108410000084174028138 SWIFT: ETHNGRAA) λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος στο όνομα Λάγος Γεώργιος – Ηλία Στέλλα. Κατά την κατάθεση του χρηματικού ποσού να καταχωρηθούν ηλεκτρονικά από τον ταμία της τράπεζας στο πεδίο αιτιολογία κατάθεσης ο αριθμός μητρώου και το επώνυμο του συμμετέχοντος (παράδειγμα: 234567 ΑΛΕΞΙΟΥ). Η κατάθεση πρέπει να γίνει σε Εθνική Τράπεζα (σε ταμείο ή I-BANK) για την αποφυγή εξόδων μεταφοράς.

Η αμοιβή του γραφείου θα είναι τριάντα πέντε (35) ευρώ, χωρίς οποιαδήποτε άλλη αμοιβή επί των όσων καταβληθούν ως αναδρομικές διαφορές. Σε περίπτωση άσκησης έφεσης εκ μέρους του Δημοσίου, το γραφείο θα εκπροσωπήσει στο Εφετείο χωρίς άλλη αμοιβή. Στην ανωτέρω δικαστική διεκδίκηση μπορούν να συμμετέχουν οι εν ενεργεία  καθώς και οι αποστρατευθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και την
ημερομηνία κατάθεσης των αγωγών.

Μετά το πέρας των καταθέσεων θα αποσταλούν στα e-mail των συμμετεχόντων, ολόκληρα τα δικόγραφα μαζί με στοιχεία κατάθεσης και κωδικούς για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των αγωγών στην ιστοσελίδα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …