Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Όλες οι διατάξεις του νέου βαθμολογίου των Αξιωματικών

Όλες οι διατάξεις του νέου βαθμολογίου των Αξιωματικών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΜΕΧΡΙ 60 ΕΤΩΝ!

Η Σ.Κ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης, Μέλος του ΕΚΑ, σας γνωστοποιεί οτι σήμερα, 10/8/2016, δημοσιεύθηκε το νέο Προεδρικό Διάταγμα 81/2016 (ΦΕΚ Α – 150) το οποίο επιφέρει πολύ σημαντικές αλλαγές σε θέματα αστυνομικού προσωπικού και ιδιαίτερα σε κρίσεις αξιωματικών, αποστρατείες, όρια ηλικίας, δυνατότητα παραμονής αξιωματικών μέχρι την ηλικία των 60 ετών κλπ.
Ειδικότερα, τροποποιεί και αντικαθιστά βασικές διατάξεις του π.δ. 24/1997 (θέματα ιεραρχίας και κρίσεων αξιωματικών) και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής σημαντικά:

-Αύξηση του ελάχιστου χρονικού ορίου παραμονής στον κάθε βαθμό (άρθρο. 1).
-Αύξηση του μέγιστου χρονικού ορίου για προαγωγή στον κάθε βαθμό (άρθρο. 4).
-Αύξηση των ορίων ηλικίας για κάθε βαθμό (άρθρο. 6).
-Δυνατότητα παραμονής στην ενεργό υπηρεσία για αξιωματικούς μέχρι και τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή μέχρι τη συμπλήρωση του 60 ου έτους ηλικίας τους, με κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων συνεκτιμώντας την πειθαρχία, την κατάσταση υγείας και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα (άρθρο 6).
-Μεταβατικές διατάξεις για τις κρίσεις αξιωματικών των ετών 2017, 2018 και 2019 (άρθρο 8).
-Ορισμός χρονικού διαστήματος 8 ημερών απο την αποστράτευση ή την απόλυση μετά τη δημοσίευση του αντίστοιχου ΦΕΚ, το οποίο χρονικό διάστημα των 8 ημέρων, θεωρούνται ως χρόνος υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες (άρθρα 5 και 9).

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΙΝΚ:

Π.Δ. 81/2016

Σ.Κ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης
Μέλος ΕΚΑ
«δίπλα στον συνάδελφο»

Φωτογραφία του χρήστη skaythess.gr.

Δείτε επίσης

Χορήγηση αντιγράφου στοιχείων του φακέλου διενεργηθείσας Προκαταρκτικής Διοικητικής Εξέτασης

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αντιγράφου στοιχείων του φακέλου διενεργηθείσας Π.Δ.Ε. Σχετικό: Το με αριθμ. πρωτ. … από … .01.2018 …