Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Aπόψεις / Μάθετε όλα τα νόμιμα δικαιώματά σας σχετικά με τις μεταθέσεις

Μάθετε όλα τα νόμιμα δικαιώματά σας σχετικά με τις μεταθέσεις

Η Σ.Κ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης, μέλος του ΕΚΑ, σας γνωρίζει όλα τα νόμιμα δικαιώματά σας για τις μεταθέσεις – ακόμα και δικαίωμα ακρόασης από τον Εισαγγελέα για έκδοση Διάταξης σχετικά με τις μεταθέσεις…

Συνάδελφοι, δυστυχώς στις φετινές εσωτερικές τακτικές μεταθέσεις της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης, παρατηρήσαμε ότι διατάχθηκαν πολλές μετακινήσεις συνάδελφων με πρωτοβουλία της υπηρεσίας, χωρίς δηλαδή τη θέληση των ίδιων των εργαζομένων Αστυνομικών.

Ως συνδικαλιστικός οργανισμός η Σ.Κ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης, αποδεικνύει ότι πάντοτε βρίσκεται “δίπλα στον συνάδελφο” και τον στηρίζει με κάθε τρόπο.

Έτσι και εξαιτίας των έντονων και πολλών παραπόνων των συναδέλφων μας, σας ενημερώνουμε για τα εξής, για να γνωρίζετε όλα τα νόμιμα δικαιώματά σας.

– Όσοι μετατέθηκαν χωρις αίτηση τους, θα πρέπει ενός προθεσμίας 5 ημερών από την κοινοποίηση της διαταγής μετάθεσης, να προσφύγουν για την ακύρωση ή την τροποποίησή της, βάσει του άρθρου 18 του Π.Δ. 100/03.
Σε αυτήν θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς όλοι οι λόγοι που αφορούν τη μετάθεσή τους και συμβάλλουν ώστε αυτή είτε να ακυρωθεί είτε να τροποποιηθεί. Καλό είναι να εστιάζετε σε υπηρεσιακά κριτήρια αρχικά (εμπειρία, πειθαρχικότητα, απόδοση, ειδικές γνώσεις, προϋπηρεσία κλπ) και επειτα σε κοινωνικά κριτήρια (οικογενειακή κατάσταση, τόπος διαμονής, λόγοι σπουδών των τέκνων, εργασία σύζυγου κλπ).
Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν όλα αυτά μπορούν να αποδειχθούν και με έγγραφα, τότε αξίζει να επισυνάψετε και αυτά (είτε δημόσια έγγραφα είτε ιδιωτικά).

– Όλες οι μεταθέσεις, ως διοικητικές πράξεις, θα πρέπει απαραίτητα να αιτιολογούνται και να τεκμηριώνονται, σύμφωνα με πραγματικά στοιχεία, όπως προβλέπεται από το Διοικητικό Δίκαιο.
Ο Κώδικας Μεταθέσεων του Π.Δ. 100/03 αναφέρει ρητά και ξεκάθαρα ότι οι εσωτερικές μεταθέσεις πραγματοποιούνται με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτηρια.
Γι’ αυτό όσοι επιθυμείτε μπορείτε με μια γραπτή αίτηση να ζητήσετε απόσπασμα από το Πρακτικό του Συμβουλίου Μεταθέσεων, όσον αφορά την περίπτωσή σας, έτσι ώστε να δείτε το αιτιολογικό.

– Δυστυχώς οι διατάξεις του Π.Δ. 100/03 αναφέρουν ότι το ίδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, με την ίδια σύνθεση, αποφασίζει για την κρίση της προσφυγής.
Έτσι, εάν δεν έχει θετική απόφαση για τους συναδέλφους η αίτηση προσφυγής τους, θα πρέπει σε μεταγενεστερο επίπεδο να προσφύγουν στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

– Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν κάποιες έγγραφες προτάσεις από τις Υπηρεσίες που υπηρετουν οι συνάδελφοι με τις οποίες προτείνονται συγκεκριμένοι συνάδελφοι για την απομάκρυνσή τους από αυτές τις Υπηρεσίες.
Αυτό βέβαια δεν προβλέπεται ρητά από κανένα νομοθέτημα και η γι’ αυτό η Σ.Κ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης, σας γνωρίζει ότι βάσει του άρθρου 25 του ν.1756/88 οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον, μπορούν να προσφύγουν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και με γραπτή αίτησή τους να ζητήσουν να εκδοθεί Εισαγγελική Παραγγελία (Διάταξη), με την οποία θα διαταχθεί η προϊστάμενη Υπηρεσία που εξέδωσε τη μετάθεσή τους, να τους χορήγησει όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν την περίπτωσή τους (δηλαδή εάν υπάρχει σχετική πρόταση και Πρακτικό του Συμβουλίου Μεταθέσεων).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω θέμα και ζήτημα που χρειάζεται να σας δωσουμε καθε διευκρίνιση και σας απασχολεί, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μέλη της Σ.Κ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης, μέλος του ΕΚΑ, α) είτε τηλεφωνικά β) είτε σε φυσική συνάντηση μαζί μας γ) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση skaythess@gmail.com

skay_thess_600_300

SKAY_SLOKAN

Find, Like, Share / skaythess facebook, twitteryoutubeinstagram

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …