Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Διευκρινίσεις – συμπλήρωμα για τον Κώδικα Μεταθέσεων, του Αντιπροέδρου της Ένωσης Αθηνών Χύτα Κωνσταντίνου

Διευκρινίσεις – συμπλήρωμα για τον Κώδικα Μεταθέσεων, του Αντιπροέδρου της Ένωσης Αθηνών Χύτα Κωνσταντίνου

Διευκρινίσεις – συμπλήρωμα του Αντιπροέδρου της Ένωσης Αθηνών Χύτα Κωνσταντίνου για τον Κώδικα Μεταθέσεων, σε συνέχεια της Ανακοίνωσης των Ενώσεων της Αττικής:

1) Επαναπροσδιορισμός των μορίων σημαίνει με ένα απλό παράδειγμα ότι: αν κάποιοι υπηρετούν Αθήνα και είχαν τόπο συμφερόντων π.χ. τα Τρίκαλα και ο ένας για χ.ψ. λόγους άλλαξε τον τόπο συμφερόντων του στην Κομοτηνή και λάμβανε για τόσα χρόνια περισσότερα μόρια και μετά από λίγα χρόνια άλλαξε τον τόπο συμφερόντων του στα Τρίκαλα και πάλι, ξεπερνώντας τον άλλον συνάδελφο, που δεν είχε αλλάξει τον τόπο συμφερόντων του, πλέον με το νέο Π.Δ. ακόμα και να κάνει τούτο (αλλάξει δηλ. από Τρίκαλα σε Κομοτηνή και από Κομοτηνή σε Τρίκαλα) , θα θεωρείται ότι πάντα είχε ως τόπο συμφερόντων του τα Τρίκαλα ανεξάρτητα των μορίων που είχε συλλέξει στο παρελθόν και θα έχει τα ίδια μόρια με τον άλλον συνάδελφο. Δηλ. ο νέος θα είναι και ο τελευταίος τόπος συμφερόντων πριν την αίτηση μετάθεσης ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ για όλη την υπηρεσιακή σταδιοδρομία.

2) Αν κάποιος επιθυμεί να δώσει εξετάσεις για Αρχιφύλακας και είναι στην επαρχία, πλέον με το νέο Π.Δ. θα παραμένει στην ίδια περιοχή μετάθεσης, εφόσον μετατέθηκε εκεί με ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ κριτήρια ως Αστυφύλακας.

3) Στη συνυπηρέτηση, ισχύει μεν πως ο κατώτερος ακολουθεί τον ανώτερο, όμως το νέο Π.Δ. αναφέρει πως εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, δύναται να μην ισχύει ο προαναφερόμενος περιορισμός μέχρι το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου.

4) Εισάγει θέσεις συμπληρωματικών μεταθέσεων και για τους κατέχοντες οργανικής θέσης Ανθ/μους-Αρχ/κες που μνημονεύονται στους πίνακες τακτικών μεταθέσεων.

5) Κατ’ εξαίρεση οι μετακινούμενοι για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών κ.λ.π. δεν θεωρείται ότι υπηρετούν στον τόπο συμφερόντων.Ο χρόνος που αποσπάται ή μετακινείται το αστυνομικό προσωπικό για τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών καθώς και για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων, έκτακτων και απρόβλεπτων φυσικών καταστροφών ευρείας κλίμακας, όταν η ενίσχυση διενεργείται κατόπιν πρωτοβουλίας της Υπηρεσίας ΔΕΝ λογίζεται για το διάστημα αυτό, ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του.

6) Στον καθορισμό της προτεραιότητας προηγούνται οι έχοντες τον τόπο συμφερόντων στην περιοχή μετάθεσης. Συγκεκριμένα, για τη σειρά προτεραιότητας για τις μεταθέσεις με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), προηγούνται οι αστυνομικοί που έχουν στην περιοχή για την οποία ζητούν μετάθεση τον τόπο συμφερόντων τους και καταργείται το προϊσχύων σύστημα με προτεραιότητα στους πολύτεκνους, μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία ,τελούντες σε χηρεία ή διάζευξη, στους οποίους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους κ.λ.π.

7) Για την επιμέλεια των τέκνων σε περίπτωση διάζευξης προβλέπεται, αντί της μετάθεσης, απόσπαση κατ΄έτος, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του και δεν προσμετρείται για τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής αίτησης μετάθεσης.

8) Περιορίζονται οι αμοιβαίες μεταθέσεις. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει αίτημα αμοιβαίας μετάθεσης με τον πρώτο επιλαχόντα των πινάκων των τακτικών μεταθέσεων της αντίστοιχης περιοχής. Αν ο πρώτος επιλαχών δεν επιθυμεί με τον δεύτερο κ.ο.κ. Δε γίνεται δεκτή αίτηση μετάθεσης των νεοεξερχομένων από τις Σχολές και νεοπροαγομένων Αρχιφυλάκων πριν την παρέλευση τριετίας.

9) Όσοι από τους μετατασσομένους σε υπηρεσία γραφείου επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία, τοποθετούνται στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούσαν πριν την μετάταξή τους σε υπηρεσία γραφείου.

10) Η άδεια ανατροφής τέκνου εννιά (9) μηνών με αποδοχές,πρέπει να εξαντλείται μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το έκτο (6ο) έτος της ηλικίας του {αντί για τέσσερα (4) που ίσχυε}.

Ο Αντιπροέδρος της Ένωσης Αθηνών,

Χύτας Κωνσταντίνος

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …