Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Φιλοξενία παιδιών του προσωπικού της Αστυνομίας στη Β.Ελλάδα σε κατασκηνώσεις – Δικαιολογητικά, προθεσμίες

Φιλοξενία παιδιών του προσωπικού της Αστυνομίας στη Β.Ελλάδα σε κατασκηνώσεις – Δικαιολογητικά, προθεσμίες

Με σχετική Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας και αναφερομένων Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», αποφασίσθηκε η φιλοξενία στις Παιδικές Κατασκηνώσεις Νέας Περάμου Καβάλας, του Δήμου Παγγαίου Καβάλας, τριακοσίων (300) παιδιών, του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, γεννηθέντα τα
έτη 2000 έως και 2009, των οποίων οι γονείς υπηρετούν ή διαμένουν (για τους εν αποστρατεία) στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς): Έβρου – Ροδόπης – Ξάνθης – Καβάλας – Δράμας-Σερρών – Θεσσαλονίκης –
Χαλκιδικής – Κιλκίς – Πέλλας – Ημαθίας – Φλώρινας –Καστοριάς – Κοζάνης –Πιερίας & Γρεβενών.
Ειδικότερα, η φιλοξενία παιδιών του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. Βόρειου Ελλάδας στην προαναφερόμενη Κατασκήνωση, πραγματοποιείται στα πλαίσια λειτουργίας Κατασκηνώσεων του επιδοτούμενου Κρατικού Προγράμματος έτους 2016, σε
Δήμους της Χώρας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τα έξοδα φιλοξενίας, θα καλυφθούν αποκλειστικά από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», χωρίς καμία συμμετοχή των οικογενειών των φιλοξενουμένων κατασκηνωτών. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία μας θα καταβάλλει ως συμμετοχή το ποσό των (30) ευρώ, για κάθε παιδί, για όλη την κατασκηνωτική περίοδο (10ήμερο).
Στην εν λόγω Κατασκήνωση, τα παιδιά του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. της Βόρειας Ελλάδας θα φιλοξενηθούν στο σύνολό τους (300 παιδιά κατ’ ανώτατο όριο, αγόρια & κορίτσια) την 5η Κατασκηνωτική Περίοδο, ήτοι από 20/08/2016 έως 30/08/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς, που επιθυμούν τα παιδιά τους να φιλοξενηθούν στην ανωτέρω Δημοτική Κατασκήνωση, να υποβάλουν στις Υπηρεσίες τους:
I. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς τον Δήμο Παγγαίου, στην οποία θα αναγράφεται ονοματεπώνυμο, φύλο και ηλικία του παιδιού
ΙΙ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία θα αναγράφεται:
α. Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος προηγούμενου έτους.
β. Ο αριθμός των προστατευόμενων μελών.
γ. Οι ηλικίες των τέκνων.
δ. Ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη).
ε. Άλλα κοινωνικά κριτήρια.
III. Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα τους, στην οποία υποχρεωτικά ν’ αναγράφεται, η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, καθώς επίσης ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα, ως και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κ.λπ.).
Σε περίπτωση, που ο αριθμός των επιθυμούντων υπερβαίνει τον αριθμό της δυνατότητας φιλοξενίας, στην εν λόγω Κατασκήνωση (συνολικά 300 παιδιά) θα γίνει επιλογή των παιδιών από Επιτροπή, που θα ορισθεί από τη Διευθυντή του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», όπου θα ληφθούν υπόψη, κριτήρια επιλογής (μονογονεϊκές – πολύτεκνες – τρίτεκνες οικογένειες, οικονομική κατάσταση των αιτούντων, κ.λπ.). Σε συντρέχουσα δε περίπτωση, θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν σχετικά δικαιολογητικά.
Τα παιδιά, που θα επιλεγούν για να φιλοξενηθούν στην εν θέματι Κατασκήνωση, κατά την άφιξή τους σ’ αυτή, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, υποχρεωτικώς, την πρωτότυπη Ιατρική Βεβαίωση, ατομικό βιβλιάριο υγείας και ατομικό βιβλιάριο
νοσηλείας. Τα λοιπά πρωτότυπα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων να τηρηθούν στο Αρχείο των Υπηρεσιών σας.
Αιτήσεις επιθυμούντων,μέσω POL, απευθείας στο Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», το αργότερο μέχρι την 15-07-2016.
Σημειώνεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται αποδεκτές.
Επισημαίνεται ότι, για τη δήλωση ηλικίας του παιδιού είναι απαραίτητη η επίδειξη – προσκόμιση επίσημου εγγράφου (πιστοποιητικό γεννήσεως ή ατομικό βιβλιάριο υγείας κ.λπ.)
Περισσότερες πληροφορίες στις γραμματείες των Υπηρεσιών.
πηγή: eaynh.gr
skay_thess_600_300
SKAYTHESS-LOGO_SLOGAN_SINADELFO_600x300_diko_mou
Find, Like, Share / skaythess facebook, twitteryoutubeinstagram

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …