Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Ενημέρωση συμμετεχόντων στην αγωγή διεκδίκησης αναδρομικών διαφορών με βάση την υπ’ αριθμ. 2194 απόφαση Σ.τ.Ε., με το δικηγορικό γραφείο Λάγου Γεωργίου

Ενημέρωση συμμετεχόντων στην αγωγή διεκδίκησης αναδρομικών διαφορών με βάση την υπ’ αριθμ. 2194 απόφαση Σ.τ.Ε., με το δικηγορικό γραφείο Λάγου Γεωργίου

Το γραφείο μας έχει καταθέσει στα Μονομελή Διοικητικά Πρωτοδικεία της Αθήνας και της Μυτιλήνης, μέχρι σήμερα 43 αγωγές, των 50 προσώπων εκάστη, που αφορούν τα ανωτέρω και  εκκρεμούν προς συζήτηση για την επιδίκαση των αναδρομικών αποδοχών που παρανόμως περικόπηκαν με τους Ν. 4093/2012 και 4307/2014.
 
Ο μέσος χρόνος αναμονής για την εκδίκαση είναι έξι (6) έτη.
Ωστόσο, ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ κατά τη δικάσιμο της 7/10/2016  εκκρεμεί ήδη προς συζήτηση πρότυπη δίκη με αντικείμενο  τις ανωτέρω αγωγές.
Το αποτέλεσμα της απόφασης της Ολομέλειας που αναμένεται τέλη του 2016 θα αφορά μόνο τους συμμετέχοντες στην πρότυπη δίκη καθώς και τυχόν παρεμβαίνοντες.
Για αυτούς εκδίδεται άμεσα εκτελεστή απόφαση ως προς την επιδίκαση των αναδρομικών αποδοχών τους.
Για τους υπολοίπους που έχουν ασκήσει αγωγές οι οποίες εκκρεμούν για συζήτηση, δημιουργεί απλώς δεσμευτική νομολογία για το δικαστήριο που θα τις συζητήσει, όποτε γίνει αυτό.
 
Ακόμα και μετά την 1125/2016 απόφαση του ΣτΕ που έκρινε παράνομη και αντισυνταγματική την πλημμελή συμμόρφωση της διοίκησης κατά 50%, οι ενδιαφερόμενοι διατηρούν έννομο συμφέρον για τη συμμετοχή τους και έκβαση της δίκης αυτής, που θα έχει άμεσο αποτέλεσμα προσωπικά για τον κάθε συμμετέχοντα – παρεμβαίνοντα σε αντίθεση με την ανωτέρω  (1125/2016 ) απόφαση του ΣτΕ, η συμμόρφωση στην οποία εξαρτάται και πάλι από τις προθέσεις της Διοίκησης ως προς το χρόνο και τον τρόπο.  
 
Στη δίκη αυτή  έχουν δικαίωμα παρέμβασης μόνον όσοι ένστολοι έχουν ασκήσει αγωγές, η εκδίκαση των οποίων εκκρεμεί στα Μονομελή Διοικητικά Πρωτοδικεία.
 
Το γραφείο μας θα καταθέσει δικόγραφα παρέμβασης για την ανωτέρω αναφερόμενη πρότυπη δίκη που εκκρεμεί ενώπιον της Ολομελείας του Σ.τ.Ε. τουλάχιστον για τους συμμετέχοντες – ενάγοντες στα δικόγραφα των αγωγών μας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. Η αμοιβή θα είναι τριάντα (30) ευρώ, χωρίς οιαδήποτε άλλη αμοιβή επί των όσων σας καταβληθούν ως αναδρομικές διαφορές. 
 
Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του, μπορεί μέχρι την 31/7/2016 να αποστείλει στη διεύθυνση ή στο email του γραφείου μας:
1.      Πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης, της αμοιβής του γραφείου μας (30 ευρώ), στον υπ’ αριθμ. 84174028138 (ΙΒΑΝ: GR5201108410000084174028138  SWIFT: ETHNGRAA) λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος  στο όνομα Λάγος Γεώργιος – Ηλία Στέλλα. Κατά την κατάθεση του χρηματικού ποσού θα καταχωρηθούν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  από τον ταμία  της τράπεζας τα εξής στο πεδίο «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ»:ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΕΠΩΝΥΜΟ (ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ) . ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 234567 ΑΛΕΞΙΟΥ
2.      Το συνημμένο έντυπο συμπληρωμένο.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΑΡΧΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ 65 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. 
Μετά το πέρας των καταθέσεων θα αποσταλούν στα e-mail των συμμετεχόντων, ολόκληρα τα δικόγραφα παρέμβασης μαζί με τα στοιχεία κατάθεσης τους.
 
Μυτιλήνη 21/7/2016
 
Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Λάγου.
Οδός Γ. Βοστάνη 32. Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη
ΤΗΛ. : 2251301624 – 2251040478 – FAX : 2251040479
WHAT’SUP: 6986606444   WINDF2G: 6930246106 VODAFONE CU: 6944875723
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
 
ΕΠΩΝΥΜΟ
 
ΟΝΟΜΑ
 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
 
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
 
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
 
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
 
Α.Δ.Τ.  (9 ΨΗΦΙΑ)
 
ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Δ.Τ.
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
 
ΠΟΛΗ
 
Α.Φ.Μ.
 
Δ.Ο.Υ.
 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 
ΚΙΝΗΤΟ
 
ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 
ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΙΚΙΑΣ
 
E – MAIL
 
FAX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2.915 ΕΝΣΤΟΛΩΝ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ) ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4307/2014 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ
 
ΟΤΑΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ Ο Ν. 4307/2014 ΠΟΥ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (50%) ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ( ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ) 2194/2014 ΤΟΥ ΣΤΕ, ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ.
 
ΤΟ ΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1125-1128/2016 ΕΚΑΝΕ ΔΕΚΤΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΛΛΑ  ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 2.915 ΕΝΣΤΟΛΩΝ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ), ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 49 ΤΟΥ Π.Δ. 18/1989 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΔΗΛΑΔΗΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΕΙΧΕ ΜΟΝΟ ΟΠΟΙΟΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ.
 
Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ  ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 3900/2010, ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΕΠΙ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΤΕ ΩΣ «ΖΗΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΥΚΛΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΣΤΕΙ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΝ 7/10/2016 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕ  ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΜΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕ (Ν. 4307/2014 ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΥΤΟ).
 
ΕΞΑΛΛΟΥ, ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΕΙΝΑΙ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 2.915 ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΕΚΔΙΚΑΣΤΕΙ. 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ
Με το άρθρο 1 Ν. 3900/2010 εισάγεται η πρότυπη δίκη σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, τα οποία από τη φύση τους ενδιαφέρουν  πολλούς ως προς τα οποία παρέχεται η δυνατότητα, τόσο στους διαδίκους, κράτος ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιώτες, όσο και στα Διοικητικά Δικαστήρια να απευθύνονται απ΄ ευθείας στο ΣτΕ για να δώσει εκείνο συντομότερα την τελική νομολογιακή γραμμή.
Ειδικότερα, το σχετικό αίτημα ενός των «διαδίκων» προϋποθέτει ήδη εκκρεμή δίκη, κατόπιν ασκήσεως οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ( προσφυγή – αγωγή – αίτηση  ακυρώσεως  στα Διοικητικά Πρωτοδικεία –  Εφετεία και να τίθεται με το αίτημα αυτό σωρευτικά κατά το νόμο «ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων».
Το αίτημα αυτό κρίνεται από Τριμελή Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Σ.τ.Ε., τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο του αρμοδίου καθ΄ ύλην Τμήματος του ΣτΕ. Εάν γίνει δεκτό το αίτημα εκδίδεται από την Τριμελή Επιτροπή πράξη που δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών.    
Η δημοσίευση της πράξεως συνεπάγεται υποχρεωτική αναστολή της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.
Στη δίκη ενώπιον του ΣτΕ μπορεί να παρέμβει, κάθε διάδικος σε  δίκη  που εκκρεμεί στο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο και εφετείο, στην οποία  ( δίκη ) τίθεται το ίδιο ζήτημα και να προβάλλει ισχυρισμούς επί του ζητήματος.
Μετά την επίλυση του επίμαχου ζητήματος το ΣτΕ μπορεί είτε να παραπέμψει το ένδικο βοήθημα ή μέσο στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο για άμεση εκδίκαση, είτε να κρατήσει και να δικάσει εξ ολοκλήρου την υπόθεση, εάν αυτή δεν χρειάζεται διευκρίνιση ως προς το πραγματικό της μέρος.
Περαιτέρω διευκρινίζεται στο νόμο ότι η απόφαση του Σ.τ.Ε. δεσμεύει μόνον τους διαδίκους της ενώπιον της δίκης στους οποίους περιλαμβάνονται και οι παρεμβαίνοντες.
Δημιουργεί ωστόσο νομολογία δεσμευτική για τα κατώτερα δικαστήρια όπου εκκρεμεί το θέμα.
Δηλαδή σε περίπτωση θετικής έκβασης, άμεσο αποτέλεσμα και εκτελεστότητα παράγεται μόνο για τους αιτηθέντες την πιλοτική δίκη και τους παρεμβαίνοντες σε  αυτήν με δικόγραφο.
Όσοι δεν παρέμβουν στη δίκη, ωφελούνται μεν από τη νομολογία, αφού το κατώτατο δικαστήριο θα ακολουθήσει υποχρεωτικά την απόφαση του ΣτΕ, με σημαντική καθυστέρηση ωστόσο, αφού τα διοικητικά Πρωτοδικεία εκδικάζουν τις υποθέσεις αυτές τουλάχιστον σε τέσσερα (4) έτη από την κατάθεση, ενώ η άσκηση έφεσης από το Δημόσιο  ή το Ν.Π.Δ.Δ. θα καθυστερήσει έτι περαιτέρω την εκτέλεση της απόφασης.
Αντίθετα η απόφαση της πρότυπης δίκης στο Σ.τ.Ε. παράγει άμεσα αποτελέσματα για αιτούντες και συμμετέχοντες στη δίκη
αυτή με δικόγραφο παρέμβασης, με άμεση εκτέλεση της απόφασης.
 
Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Λάγου. Οδός Γ. Βοστάνη 32. Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη
SKAYTHESS-LOGO_SLOGAN_SINADELFO_600x300_diko_mou
Find, Like, Share / skaythess facebook, twitteryoutubeinstagram

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …