Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Ενημέρωση για υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (πλην Αξ/κών, Π.Υ., Π.Π.Υ. ΚΑΙ Ε.Π.)

Ενημέρωση για υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (πλην Αξ/κών, Π.Υ., Π.Π.Υ. ΚΑΙ Ε.Π.)

Με τις υπ’ αριθμ. 2194/2014 και 2195/2014 αποφάσεις Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές των στελεχών Σ.Α. που είχαν επιβληθεί με το Ν. 4093/2012.

Σε συμμόρφωση με τις ανωτέρω αποφάσεις, το Δημόσιο όφειλε να αποκαταστήσει τις αποδοχές στο ύψος προ της 1/8/2012 και να σας καταβάλει αναδρομικά το σύνολο των οφειλομένων διαφορών,  το οποίο μέχρι σήμερα δεν έπραξε.

Σε πλήρη επιβεβαίωση των ανωτέρω, η Ολομέλεια του ΣτΕ με την όλως προσφάτως υπ΄ αριθμ. 1125/2016 απόφασή του, ακύρωσε την πλημμελή κατά τα ανωτέρω συμμόρφωση της εκτελεστικής Διοίκησης στις προγενέστερες και εν προκειμένω στην 2194/2014 προηγούμενη απόφασή του, εμμένοντας στο ότι η απορρέουσα από τις συνταγματικές διατάξεις, αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και δη της ΕΛ.ΑΣ., επιβάλλει την αποκατάσταση – επαναφορά των αποδοχών σας στα μισθολογικά επίπεδα του Ιουλίου 2012.

Κατόπιν τούτων, μέχρι σήμερα καταθέσαμε 43 ομαδικές αγωγές των 50 Αστυνομικών εκάστη, ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Πρωτοδικείων με τις οποίες διεκδικούμε δικαστικά τη διαφορά των αποδοχών που παρανόμως στερήθηκαν, σε σχέση με τις αποδοχές που λαμβάνατε μέχρι την 31/7/2012,  λαμβανομένων υπόψιν και των μισθολογικών / βαθμολογικών προαγωγών που στο μεταξύ προέκυψαν.  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΝ 12/7/2016 ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 50 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ (ΠΥΡΟΝΟΜΩΝ, ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΑΙ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ) ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ EΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 11987/2016.

Όποιος  δεν συμμετέχει ήδη σε αγωγή διεκδίκησης αναδρομικών διαφορών και επιθυμεί τη συμμετοχή του, μπορεί μέχρι την 30/8/2016 να αποστείλει στη διεύθυνση ή στο email του γραφείου μας:

  • Αναλυτικά σημειώματα αποδοχών ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ για το χρονικό διάστημα ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ. Θα διεκδικηθούν οι μισθολογικές διαφορές της τελευταίας διετίας ήτοι για το χρονικό διάστημα ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016. 
  • Απόδειξη κατάθεσης, της αμοιβής του γραφείου μας (35 ευρώ), στον υπ’ αριθμ. 84174028138 (ΙΒΑΝ: GR5201108410000084174028138 SWIFT: ETHNGRAA) λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος  στο όνομα Λάγος Γεώργιος – Ηλία Στέλλα. Κατά την κατάθεση του χρηματικού ποσού θα καταχωρηθούν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  από τον ταμία  της τράπεζας τα εξής στο πεδίο «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ»: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΕΠΩΝΥΜΟ (ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ) . ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 234567 ΑΛΕΞΙΟΥ
  • Το συνημμένο έντυπο συμπληρωμένο.

 

Για αποστολή ομαδικής αλληλογραφίας (άνω των 10 ατόμων και κατόπιν συνεννόησης), τα έξοδα αποστολής με εταιρία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργαζόμαστε, βαρύνουν το γραφείο μας.

Η αμοιβή του γραφείου μας θα είναι τριάντα πέντε (35) ευρώ, χωρίς οιαδήποτε  άλλη αμοιβή επί των όσων σας καταβληθούν ως αναδρομικές διαφορές. Σε περίπτωση άσκησης έφεσης εκ μέρους του Δημοσίου, το γραφείο μας θα σας εκπροσωπήσει στο Εφετείο χωρίς άλλη αμοιβή.

Στην ανωτέρω δικαστική διεκδίκηση μπορούν να συμμετέχουν οι εν ενεργεία καθώς και οι  αποστρατευθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως και την ημερομηνία κατάθεσης των αγωγών.

Σε περίπτωση που το Δημόσιο καλύψει πλήρως τις προκύπτουσες διαφορές από την παράνομη απομείωση των αποδοχών σας προ της κατάθεσης αγωγής, θα σας επιστραφεί το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ, ενώ αν τις καλύψει μετά την κατάθεση της αγωγής και προ της συζήτησης θα σας επιστραφεί το χρηματικό ποσόν των 15 ευρώ.

Μετά το πέρας των καταθέσεων θα αποσταλούν στα e-mail των συμμετεχόντων, ολόκληρα τα δικόγραφα μαζί με στοιχεία κατάθεσης και κωδικούς για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των αγωγών στην ιστοσελίδα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Μυτιλήνη  12/7/2016

 

Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Λάγου.            

Οδός Γ. Βοστάνη 32. Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη

ΤΗΛ. : 2251301624 – 2251040478 – FAX : 2251040479  

E-mail: giwrgos_lagos@yahoo.gr

WHAT’SUP: 6986606444   WINDF2G: 6930246106  VODAFONE CU: 6944875723

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Π.Σ.
ΒΑΘΜΟΣ   Α.Γ.Μ.Σ.  
ΕΠΩΝΥΜΟ   ΟΝΟΜΑ  
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ   ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   ΚΙΝΗΤΟ  
ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   FAX  
ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΙΚΙΑΣ   E – MAIL  

 

SKAYTHESS-LOGO_SLOGAN_SINADELFO_600x300_diko_mou

Find, Like, Share / skaythess facebook, twitteryoutubeinstagram

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …