Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Aπόψεις / Μεταθέσεις εντός Γ.Α.Δ.Θ. – Πότε υποβάλλουμε αίτηση – Ποιοι έχουν δικαίωμα

Μεταθέσεις εντός Γ.Α.Δ.Θ. – Πότε υποβάλλουμε αίτηση – Ποιοι έχουν δικαίωμα

Εκδόθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης η παρακάτω Διαταγή σχετικά με την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων για τις τακτικές μεταθέσεις εντός της αυτής περιοχής μετάθεσης ή του αυτού τόπου, έτους 2016.

metath

Κατεβάστε και συμπληρώστε τη σχετική αίτηση μετάθεσης εδώ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για Υπηρεσίες εντός της αυτής περιοχής μετάθεσης ή του αυτού τόπου έχουν όσοι την 15η  Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους συμπληρώνουν δύο (2) έτη στον αυτό τόπο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12, παράγραφος 4 του Π.Δ.100/2003 “Τοποθετήσεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές µετακινήσεις αστυνοµικού προσωπικού”  (δείτε το κατεβάστε το εδώ)

“∆ικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης για υπηρεσίες άλλης περιοχής µετάθεσης έχουν οι αστυνοµικοί από το βαθµό του αστυφύλακα µέχρι του Αστυνόµου Β’ που την 15η Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους συµπληρώνουν τρία (3) συνεχή έτη σε υπηρεσίες της ίδιας περιοχής µετάθεσης ή ένα (1) έτος σε Υπηρεσία δυσµενούς διαβίωσης, ενώ για Υπηρεσίες εντός της αυτής περιοχής µετάθεσης ή του αυτού τόπου, απαιτούνται δυο (2) έτη στον αυτό τόπο ή ένα (1) έτος σε Υπηρεσία δυσµενούς διαβίωσης”

Όσον αφορά τους Αστυφύλακες που προέρχονται από πρώην Ειδικούς Φρουρούς και πρώην Συνοριακούς Φύλακες ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 13, παράγραφος 3 του ν.3686/2008 “Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας” (δείτε το κατεβάστε το εδώ), και συγκεκριμένα:

“Οι αστυφύλακες που προέρχονται από ειδικούς φρουρούς έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ.100/2003, εφόσον, εντός του έτους έκδοσης της προκήρυξης των θέσεων, συµπληρώνουν τουλάχιστον έντεκα (11) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους. Για τους αστυφύλακες που προέρχονται από συνοριακούς φύλακες, ο ελάχιστος χρόνος για υποβολή αίτησης µετάθεσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία ένταξής τους”

Κατεβάστε και συμπληρώστε τη σχετική αίτηση μετάθεσης εδώ

SKAYTHESS-LOGO_SLOGAN_SINADELFO_600x300_diko_mou

Find, Like, Share / skaythess facebook, twitteryoutubeinstagram

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …