Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Μετάθεση Αστυνομικών χωρίς προηγούμενη αίτηση τους

Μετάθεση Αστυνομικών χωρίς προηγούμενη αίτηση τους

Σύμφωνα με τη θεωρία και τη νομολογία (βλ. 258/1998 απόφαση Τριμελούς Εφετείου Λάρισας), οι μεταθέσεις αστυνομικών χωρίς προηγούμενη αίτησή τους, είναι από τη φύση τους δυσμενείς και πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά και εμπεριστατωμένα.

Πρέπει δηλαδή να εξειδικεύονται, με την εκτενή παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων (υπηρεσιακών και κοινωνικών), οι λόγοι που επιβάλλουν τις μεταθέσεις, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της νόμιμης άσκησης της διακριτικής εξουσίας εκ μέρους της Διοίκησης.

Η εν λόγω πλημμέλεια (τυπικός λόγος) μπορεί (και πρέπει) να συμπεριληφθεί στην προσφυγή.

Με την ανωτέρω απόφαση θεωρείται ότι πλήττεται επιπρόσθετα και η ταυτάριθμη αρνητική πράξη που έχει εκδοθεί επί της προσφυγής (κατά το άρθρο 18 του ισχύοντος τότε π.δ.69/1997) του αιτούντος ενώπιον του οικείου Αστυνομικού Δ/ντή.

Η συγκεκριμένη απόφαση επικυρώνει και διασφαλίζει και ουσιαστικά πλέον την αρχή της οργανικότητας των θέσεων και στους αστυνομικούς και αποτελεί ορθή και ευθεία εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 100/2003.”

Νικόλαος Αθ. Μπλάνης
Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.
Επίτιμος Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης
και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ.
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών

Διαβάστε επίσης και το άρθρο “Τι μπορούμε να κάνουμε εάν δεν ικανοποιηθεί η αίτηση μετάθεσης μας – Υπόδειγμα αίτησης” που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα μας

SKAYTHESS-LOGO_SLOGAN_SINADELFO_600x300_diko_mou

Find, Like, Share / skaythess facebook, twitteryoutubeinstagram

 

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …