Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Ενημέρωση για τα εν αποστρατεία στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Ενημέρωση για τα εν αποστρατεία στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Με την υπ’ αριθμ. 2192/2014 απόφαση Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές  συντάξεων των στελεχών Ε.Δ. ΚΑΙ Σ.Α. που είχαν επιβληθεί με το Ν. 4093/2012.

Σε συμμόρφωση με την ανωτέρω απόφαση, το Δημόσιο όφειλε να αποκαταστήσει τις αποδοχές στο ύψος προ της 1/8/2012 και να σας καταβάλει αναδρομικά το σύνολο των οφειλομένων διαφορών.

Όμως με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 86 του Ν. 4307/2014 προβλέφθηκε η καταβολή  ΜΟΝΟ ΤΟΥ 50% ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ και εν συνεχεία εξεδόθη η ΚΥΑ 2/88371/ΔΕΠ, δια της οποίας ρυθμίστηκε η εφάπαξ καταβολή την 27-11-2014 διαφορών αποδοχών που αντιστοιχούν  στο χρονικό διάστημα από 01-07-2014 έως 30-11-2014, ενώ η καταβολή των διαφορών για το χρονικό διάστημα από 01-08-2012 μέχρι 30-06-2014 ρυθμίστηκε σε τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με 1η δόση την 27-01-2015 και τελευταία την 27-12-2017. Ενδεικτικό δε των προθέσεων του νομοθέτη και της εκτελεστικής Διοίκησης αποτελεί το γεγονός ότι για την εφάπαξ κάλυψη μέρους των αναδρομικών αποδοχών επελέγη το «τελευταίο» 5μηνο του έτους 2014 (01-07-2014 / 30-11-2014), ώστε σε περίπτωση μη καταβολής του συνόλου ή μέρους των τριάντα έξι (36) δόσεων, να μην καταστεί δικαστικά επιδιώξιμη η είσπραξη αναδρομικών αποδοχών ούτε για τον νομοθετημένο 50% εξ’ αυτών, περιόδου 01-08-2012 / 30-06-2014 λόγω παραγραφής.

Σε συμμόρφωση με τις ανωτέρω αποφάσεις, το Δημόσιο όφειλε να αποκαταστήσει τις αποδοχές στο ύψος προ της 1/8/2012 και να σας καταβάλει αναδρομικά το σύνολο των οφειλομένων διαφορών,  το οποίο μέχρι σήμερα δεν έπραξε.

Σε πλήρη επιβεβαίωση των ανωτέρω, η Ολομέλεια του ΣτΕ με την όλως προσφάτως υπ΄ αριθμ. 1125/2016 απόφασή του, ακύρωσε την πλημμελή κατά τα ανωτέρω συμμόρφωση της εκτελεστικής Διοίκησης στις προγενέστερες και εν προκειμένω στην 2194/2014 προηγούμενη απόφασή του, εμμένοντας στο ότι η απορρέουσα από τις συνταγματικές διατάξεις, αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και δη της ΕΛ.ΑΣ., επιβάλλει την αποκατάσταση – επαναφορά των αποδοχών μας στα μισθολογικά επίπεδα του Ιουλίου 2012.

Κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2015 καταθέσαμε, σε συνεργασία με τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Μισαηλίδη Ιωάννη, τις παρακάτω ομαδικές αγωγές της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες διεκδικούμε δικαστικά τις διαφορές αποδοχών για το χρονικό διάστημα από 1/8/2012 έως 31/12/2014.  

 

Α/Α ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΜΜΕΤ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος , Πρόεδρος 50 592/2015 23/3/2015
2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας 50 594/2015 23/3/2015
3 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, Αντιπρόεδρος 50 595/2015 23/3/2015
4 ΓΟΥΛΑΣ Χρήστος, Αντιπρόεδρος 50 593/2015 23/3/2015
5 ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Παναγιώτης, Ταμίας  50 654/2015 30/3/2015
6 ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος, Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων 50 873/2015 27/4/2015

 

Την 28/9/2015 καταθέσαμε ομαδική αγωγή 50 συνταξιούχων αστυνομικών ( 33 εξ αυτών του Συνδέσμου Αποστράτων Χωροφυλακής – Αστυνομίας Νομού Λέσβου ) με αριθμό κατάθεσης 2677/2015 και πρώτο όνομα Γκαγκαρέλλης Ευστάθιος, Αντιστράτηγος ε.α. , πρόεδρο της ανωτέρω ένωσης. 

Την 10/6/2016 καταθέσαμε ομαδική αγωγή 50 συνταξιούχων αστυνομικών ( 26 εξ αυτών του Συνδέσμου Αποστράτων Χωροφυλακής – Αστυνομίας Νομού Λέσβου ) με αριθμό κατάθεσης 1152/2016 και πρώτο όνομα Χατζέλλης Παναγιώτης, Υποστράτηγος ε.α. , μέλος της ανωτέρω ένωσης. 

Κατόπιν τούτων, θα καταθέσουμε νέα ομαδική αγωγή για την ανωτέρω διεκδίκηση.

Η αμοιβή του γραφείου μας για σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση αγωγής στο Ελεγκτικό Συνέδριο θα είναι τριάντα πέντε (35) ευρώ, χωρίς οιαδήποτε  άλλη αμοιβή επί των όσων σας καταβληθούν ως αναδρομικές διαφορές.

Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του, μπορεί να αποστείλει ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 στη διεύθυνση ή στο email του γραφείου μας:

  • Το συνημμένο έντυπο συμπληρωμένο. (Το επώνυμο θα τονίζεται).
  • Αρχική συνταξιοδοτική πράξη.
  • Την από 12/12/2012 Πράξη Αναπροσαρμογής σύνταξης με ημερομηνία αποστολής 22/01/2013, εφόσον έχει εκδοθεί.
  • Την από 25/11/2014 Πράξη Αναπροσαρμογής σύνταξης με ημερομηνία αποστολής 03/03/2015.
  • Απόδειξη κατάθεσης, της αμοιβής του γραφείου μας (35 ευρώ), στον υπ’ αριθμ. 841/740281-38 λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος στο όνομα Λάγος Γεώργιος – Ηλία Στέλλα. Κατά την κατάθεση του χρηματικού ποσού θα καταχωρηθούν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  από τον ταμία  της τράπεζας τα εξής στο πεδίο «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ»: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ – ΕΠΩΝΥΜΟ . ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 1601234567890 ΑΛΕΞΙΟΥ

Μετά το πέρας των καταθέσεων θα αποσταλούν στα e-mail των συμμετεχόντων, ολόκληρα τα δικόγραφα μαζί με στοιχεία κατάθεσης και κωδικούς για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των αγωγών στην ιστοσελίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επισημαίνουμε ότι η δυνατότητα διεκδίκησης αναδρομικών διαφορών στις συντάξιμες αποδοχές σας, τελεί υπό την  αυτονόητη προϋπόθεση ότι οι αξιώσεις των παρελθόντων ετών δεν έχουν υποκύψει σε παραγραφή και τούτο διότι οι νεότερες θετικές αποφάσεις του ΣτΕ για τις συνταξιοδοτικές περικοπές γενικώς για τους συνταξιούχους δημοσίου και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης ναι μεν αποκαθιστούν τις συντάξιμες αποδοχές στα επίπεδα προ των περικοπών του Ν. 4093/2012, ωστόσο δεν προσδίδουν αναδρομική ισχύ στις έννομες συνέπειες των αποφάσεων αυτών. Για το λόγο ακριβώς αυτό, το «προνόμιο»  διεκδίκησης αναδρομικών διαφορών  που σας αναγνωρίστηκε με την ως άνω 2192/2014 απόφαση Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. τελεί υπό τον περιορισμό της διετούς παραγραφής.

 

Μυτιλήνη  10/6/2016

 

 

Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Λάγου.            

Οδός Γ. Βοστάνη 32. Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη

ΤΗΛ. : 2251301624 – 2251040478 – FAX : 2251040479  

E-mail: giwrgos_lagos@yahoo.gr

WHAT’S UP: 6986606444    

WINDF 2G: 6930246106 

VODAFONE CU: 6944875723

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ε.Δ. ΚΑΙ ΕΛ. ΑΣ.

 

Επώνυμο  
Όνομα  
Πατρώνυμο  
ΚΙΝΗΤΟ  
ΣΤΑΘΕΡΟ  
e mail  
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.

 SKAYTHESS-LOGO_SLOGAN_SINADELFO_600x300_diko_mou

Find, Like, Share / skaythess facebook, twitteryoutubeinstagram

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …