Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Ενημέρωση για Αστυνομικούς Υπαλλήλους της ΕΛ.ΑΣ. (πλην Αξιωματικών, Ε.Φ. ΚΑΙ Σ.Φ.)

Ενημέρωση για Αστυνομικούς Υπαλλήλους της ΕΛ.ΑΣ. (πλην Αξιωματικών, Ε.Φ. ΚΑΙ Σ.Φ.)

Με τις υπ’ αριθμ. 2194/2014 και 2195/2014 αποφάσεις Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές των στελεχών Σ.Α. που είχαν επιβληθεί με το Ν. 4093/2012.

Σε συμμόρφωση με τις ανωτέρω αποφάσεις, το Δημόσιο όφειλε να αποκαταστήσει τις αποδοχές στο ύψος προ της 1/8/2012 και να σας καταβάλει αναδρομικά το σύνολο των οφειλομένων διαφορών,  το οποίο μέχρι σήμερα δεν έπραξε.

Σε πλήρη επιβεβαίωση των ανωτέρω, η Ολομέλεια του ΣτΕ με την όλως προσφάτως υπ΄ αριθμ. 1125/2016 απόφασή του, ακύρωσε την πλημμελή κατά τα ανωτέρω συμμόρφωση της εκτελεστικής Διοίκησης στις προγενέστερες και εν προκειμένω στην 2194/2014 προηγούμενη απόφασή του, εμμένοντας στο ότι η απορρέουσα από τις συνταγματικές διατάξεις, αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και δη της ΕΛ.ΑΣ., επιβάλλει την αποκατάσταση – επαναφορά των αποδοχών μας στα μισθολογικά επίπεδα του Ιουλίου 2012.

Κατόπιν τούτων, μέχρι σήμερα καταθέσαμε τις παρακάτω ομαδικές αγωγές ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Πρωτοδικείων με τις οποίες διεκδικούμε δικαστικά τη διαφορά των αποδοχών που παρανόμως σας στέρησαν, σε σχέση με τις αποδοχές που λαμβάνατε μέχρι την 31/7/2012,  λαμβανομένων υπόψιν και των μισθολογικών / βαθμολογικών προαγωγών που στο μεταξύ προέκυψαν:

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘ.

ΣΥΜ.

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝ.

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

1 ΓΑΚ112/2014 Αλεξίου Δημήτριος 50 ΑΡΧΙΦ. 22/12/2014 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
2 ΓΑΚ36241/2014 Μπαλαμούτης Αθανάσιος 50 ΑΡΧΙΦ. 23/12/2014 ΑΘΗΝΩΝ
3 ΓΑΚ36245/2014 Μπίστας Εμμανουήλ 50 ΑΝΘΥΠ. 23/12/2014 ΑΘΗΝΩΝ
4 ΓΑΚ36511/2014 Σηφάκης Εμμανουήλ 50 ΑΡΧΙΦ. 29/12/2014 ΑΘΗΝΩΝ
5 ΓΑΚ223/2015 Μιαούλης Ευάγγελος 50 ΥΠΑΡΧΙΦ. 07/01/2015 ΑΘΗΝΩΝ
6 ΓΑΚ565/2015 Συνδρεβέλης Χρήστος 50 Υ/Α΄ 13/01/2015 ΑΘΗΝΩΝ
7 ΓΑΚ988/2015 Αθανασόπουλος Δημήτριος 50 ΥΠΑΡΧΙΦ. 19/01/2015 ΑΘΗΝΩΝ
8 ΓΑΚ1966/2015 Παπαδέλλης Απόστολος 50 ΑΡΧΙΦ. 29/01/2015 ΑΘΗΝΩΝ
9 ΓΑΚ1970/2015 Μπρέστας Βασίλειος 50 ΑΝΘΥΠ. 29/01/2015 ΑΘΗΝΩΝ
10 ΓΑΚ1972/2015 Ντέρος Αθανάσιος 50 Υ/Β΄ 29/01/2015 ΑΘΗΝΩΝ
11 ΓΑΚ2563/2015 Παπάζογλου Κωνσταντίνος 50 Α/Α΄ 06/02/2015 ΑΘΗΝΩΝ
12 ΓΑΚ2566/2015 Κουδουμαλιωτάκης Ευθύμιος 50 Υ/Α΄ 06/02/2015 ΑΘΗΝΩΝ
13 ΓΑΚ3131/2015 Δεληγιώργης Γεώργιος 50 ΑΝΘΥΠ. 16/02/2015 ΑΘΗΝΩΝ
14 ΓΑΚ3404/2015 Δουκάκης Συμεών 50 ΑΡΧΙΦ. 18/02/2015 ΑΘΗΝΩΝ
15 ΓΑΚ4725/2015 Μωραΐτη Μυρσίνη 50 ΑΡΧΙΦ. 10/032015 ΑΘΗΝΩΝ
16 ΓΑΚ4726/2015 Ροδόπουλος Βασίλειος 50 ΑΝΘΥΠ. 10/03/2015 ΑΘΗΝΩΝ
17 ΓΑΚ4729/2015 Μάντζιος Κωνσταντίνος 50 Α/Β΄ 10/03/2015 ΑΘΗΝΩΝ
18 ΓΑΚ4730/2015 Αγγελίδης Παναγιώτης 50 Υ/Β΄ 10/03/2015 ΑΘΗΝΩΝ
19 ΓΑΚ5836/2015 Μαυραντώνης Δημήτριος 50 ΑΣΤΥΦ. 23/03/2015 ΑΘΗΝΩΝ
20 ΓΑΚ5837/2015 Ζκέρης Βασίλειος 50 ΑΡΧΙΦ. 23/03/2015 ΑΘΗΝΩΝ
21 ΓΑΚ5841/2015 Καραμανλής Γεώργιος 50 Υ/Α΄ 23/03/2015 ΑΘΗΝΩΝ
22 ΓΑΚ6221/2015 Βράντζας Βασίλειος 50 ΑΣΤ. ΥΠΟΔ. 30/03/2015 ΑΘΗΝΩΝ
23 ΓΑΚ6222/2015 Λαζαρίδης Σάββας 50 ΑΝΘΥΠ. 30/03/2015 ΑΘΗΝΩΝ
24 ΓΑΚ8186/2015 Μουφλούζης Βασίλειος 50 ΑΡΧΙΦ. 27/04/2015 ΑΘΗΝΩΝ
25 ΓΑΚ8187/2015 Μπέζα Όλγα 50 ΑΣΤΥΦ. 27/04/2015 ΑΘΗΝΩΝ
26 ΓΑΚ8190/2015 Ευθυμιάδης Πασχάλης 50 ΑΡΧΙΦ. 27/04/2015 ΑΘΗΝΩΝ
27 ΓΑΚ8191/2015 Χατζηζώης Ιωάννης 50 ΑΡΧΙΦ. 27/04/2015 ΑΘΗΝΩΝ
28 ΓΑΚ8858/2015 Παπαδάκης Θεόφιλος 50 Υ/Β΄ & Α/Α΄ 05/05/2015 ΑΘΗΝΩΝ
29 ΓΑΚ9889/2015 Δούκας Ευστράτιος 50 ΥΠΑΡΧΙΦ. 19/05/2015 ΑΘΗΝΩΝ
30 ΓΑΚ9892/2015 Τσακύρη Μυρσίνη  50 ΑΡΧΙΦ. 19/05/2015 ΑΘΗΝΩΝ
31 ΓΑΚ9900/2015 Βελώνης Στυλιανός 50 Υ/Α΄& Α/Β΄ 19/05/2015 ΑΘΗΝΩΝ
32 ΓΑΚ11265/2015 Καλέσογλου Στυλιανός 50 ΥΠΑΡΧΙΦ. 04/06/2015 ΑΘΗΝΩΝ
33 ΓΑΚ11266/2015 Λύκος Ιωάννης 50 ΑΡΧΙΦ. 04/06/2015 ΑΘΗΝΩΝ
34 ΓΑΚ11270/2015 Μαλλιαρός Νικόλαος 50 ΑΡΧΙΦ. 04/06/2015 ΑΘΗΝΩΝ
35 ΓΑΚ11673/2015 Μαχαιρίδης Λάζαρος 50 ΑΝΘΥΠ. 09/06/2015 ΑΘΗΝΩΝ
36 ΓΑΚ12039/2015 Μάρκου Γεώργιος 50 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 15/06/2015 ΑΘΗΝΩΝ
37 ΓΑΚ12470/2015 Λαμπροπούλου Ευγενία 50 ΑΡΧΙΦ.- ΑΣΤΥΦ.  19/06/2015 ΑΘΗΝΩΝ
38 ΓΑΚ13150/2015 Ξένος Κωνσταντίνος 50 ΑΝΘΥΠ. – ΥΠΑΡΧ. 29/06/2015 ΑΘΗΝΩΝ
39 ΓΑΚ12470/2015 Πασπαλιάρης Δημήτριος 23 ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ 29/06/2015 ΑΘΗΝΩΝ
40 ΓΑΚ19344/2015 Δαγκλής Δημήτριος 50 ΑΝΘΥΠ. – ΑΣΤΥΦ. 26/10/2015 ΑΘΗΝΩΝ
41 ΓΑΚ4562/2016 Τζατζανά Σταυρούλα 50 ΑΝΘΥΠ. – ΑΣΤΥΦ. 23/03/2016 ΑΘΗΝΩΝ
42 ΓΑΚ5944/2016 Τσιακανίκας Σωτήριος 50 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 15/04/2016 ΑΘΗΝΩΝ
43 ΓΑΚ9738/2016 Ναλμπάντης Τριαντάφυλλος 50 ΑΝΘΥΠ. – ΑΣΤΥΦ. 10/06/2016 ΑΘΗΝΩΝ

 

Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του, μπορεί μέχρι την 30/6/2016 να αποστείλει στη διεύθυνση ή στο email του γραφείου μας:

  • Αναλυτικά σημειώματα αποδοχών ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ για το χρονικό διάστημα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ.
  • Πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης, της αμοιβής του γραφείου μας (35 ευρώ), στον υπ’ αριθμ. 84174028138 (ΙΒΑΝ: GR5201108410000084174028138 SWIFT: ETHNGRAA) λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος  στο όνομα Λάγος Γεώργιος – Ηλία Στέλλα. Κατά την κατάθεση του χρηματικού ποσού θα καταχωρηθούν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  από τον ταμία  της τράπεζας τα εξής στο πεδίο «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ»: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΕΠΩΝΥΜΟ (ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ) . ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 234567 ΑΛΕΞΙΟΥ
  • Το συνημμένο έντυπο συμπληρωμένο.

 

Για αποστολή ομαδικής αλληλογραφίας (άνω των 10 ατόμων και κατόπιν συνεννόησης), τα έξοδα αποστολής με εταιρία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργαζόμαστε, βαρύνουν το γραφείο μας.

Η αμοιβή του γραφείου μας θα είναι τριάντα πέντε (35) ευρώ, χωρίς οιαδήποτε  άλλη αμοιβή επί των όσων σας καταβληθούν ως αναδρομικές διαφορές. Σε περίπτωση άσκησης έφεσης εκ μέρους του Δημοσίου, το γραφείο μας θα σας εκπροσωπήσει στο Εφετείο χωρίς άλλη αμοιβή.

Στην ανωτέρω δικαστική διεκδίκηση μπορούν να συμμετέχουν οι εν ενεργεία καθώς και οι  αποστρατευθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως και την ημερομηνία κατάθεσης των αγωγών.

Σε περίπτωση που το Δημόσιο καλύψει πλήρως τις προκύπτουσες διαφορές από την παράνομη απομείωση των αποδοχών σας προ της κατάθεσης αγωγής, θα σας επιστραφεί το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ, ενώ αν τις καλύψει μετά την κατάθεση της αγωγής και προ της συζήτησης θα σας επιστραφεί το χρηματικό ποσόν των 15 ευρώ.

Μετά το πέρας των καταθέσεων θα αποσταλούν στα e-mail των συμμετεχόντων, ολόκληρα τα δικόγραφα μαζί με στοιχεία κατάθεσης και κωδικούς για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των αγωγών στην ιστοσελίδα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Μυτιλήνη  10/6/2016

 

Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Λάγου.            

Οδός Γ. Βοστάνη 32. Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη

ΤΗΛ. : 2251301624 – 2251040478 – FAX : 2251040479  

E-mail: giwrgos_lagos@yahoo.gr

WHAT’SUP: 6986606444   WINDF2G: 6930246106  VODAFONE CU: 6944875723

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ  
Α.Γ.Μ.Σ.  
ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΟΝΟΜΑ  
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΙΝΗΤΟ  
ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
FAX  
ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΙΚΙΑΣ  
E – MAIL  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ.
  2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 35€ ΣΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 84174028138  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ. 

ΙΒΑΝ: GR5201108410000084174028138    SWIFT: ETHNGRAA

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 8/2012 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ, ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΙ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ PDF.

2012-08,2012-09,,2012-10,2012-11,Κ.Ο.Κ.,2013-01 ,2013-02,2013-03 ,Κ.Ο.Κ.

ΘΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΕΤΑΙ Ο ΜΗΝΑΣ .

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF H JPG.

TA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ WORD H  PDF H JPG.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΛΩΝ ΜΑΖΙ ΣΤΟ Email: giwrgos_lagos@yahoo.gr

SKAYTHESS-LOGO_SLOGAN_SINADELFO_600x300_diko_mou

Find, Like, Share / skaythess facebook, twitteryoutubeinstagram

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …