Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Αποσπάσεις στο Α.Τ. Θάσου και Α.Τ. Σκοπέλου

Δείτε επίσης

Χορήγηση αντιγράφου στοιχείων του φακέλου διενεργηθείσας Προκαταρκτικής Διοικητικής Εξέτασης

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αντιγράφου στοιχείων του φακέλου διενεργηθείσας Π.Δ.Ε. Σχετικό: Το με αριθμ. πρωτ. … από … .01.2018 …