Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Το Αρχηγείο έκρινε θετικό το Αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τις Αιμοδοτικές Άδειες

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …