Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Τα… ψιλα γράμματα της προκύρηξης για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές

Τα… ψιλα γράμματα της προκύρηξης για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές

Δημοσιεύτηκε από το ΓΕΕΘΑ η προκήρυξη των εισακτέων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών.

Οι συνολικές θέσεις που προκηρύσσονται είναι 819 (όσες και πέρυσι), ενώ το πρόγραμμα για την κατάθεση των δικαιολογητικών είναι ασφυκτικό, αφού έως τις 20 Μαΐου οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποστείλει ταχυδρομικά στις σχολές του ενδιαφέροντός τους όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Από την ημερομηνία αυτή και μετά αρχίζει η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ψυχομετρικές, υγειονομικές, αθλητικές).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να έχουν άρτια σωματική διάπλαση, να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας, να έχουν διαγωγή τουλάχιστον κοσμία, ενώ για συγκεκριμένες σχολές θα πρέπει να έχουν και πτυχίο αγγλικής γλώσσας. Για τα ΑΣΕΙ οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί κατά βάση από 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά, για τη ΣΣΑΣ από τις 31 Δεκεμβρίου του 1995 και μετά και για τις ΑΣΣΥ να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις.

Οσον αφορά τις θέσεις που προκηρύσσονται, αυτές αφορούν: 212 στη Σ.Ε., 34 στη ΣΝΔ, 56 στη Σ.Ι., 38 στη ΣΣΑΣ, 20 στη ΣΑΝ, 151 στη ΣΜΥ, 97 στη ΣΜΥΝ, 158 στη ΣΤΥΑ και 30 στη ΣΔΥ. Φέτος είναι δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων για την πλήρωση τυχόν κενών θέσεων που δημιουργούνται λόγω της αποχώρησης υποψηφίων που έχουν κριθεί εισακτέοι.

πηγή: press724.gr

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …