Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Δικαίωση συνταξιούχων στρατιωτικών από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Δικαίωση συνταξιούχων στρατιωτικών από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Την ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να υπολογιστεί η αναδρομική αναπροσαρμογή των συντάξεων των στρατιωτικών αποφάσισε η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Με την υπ’ αριθμ. 887/2016 απόφαση, κρίθηκε αντισυνταγματικό και αντίθετο  στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) ο υπολογισμός του χρόνου  προσδιορίζοντας νέο. Αναφέρεται πως ο τρόπος με τον οποίο το Γενικό Λογιστήριο του Κρατους καθόρισε την αφετηρία  υπολογισμού της αναπροσαρμογής των συντάξεων «παραβιάζει το δικαίωμα παροχής αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας» των στρατιωτικών συνταξιούχων  και «συγχρόνως προσβάλλει το δικαίωμα τους  για σεβασμό της περιουσίας τους και διαρρηγνύει τη δίκαιη ισορροπία που πρέπει να υφίσταται μεταξύ της προστασίας της περιουσίας και των επιταγών του γενικού συμφέροντος και επομένως δεν είναι συμβατή με το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος και  το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ και του άρθρου 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής».

Συγκεκριμένα, η αφετηρία αναπροσαρμογής των συντάξεων «πρέπει να οριστεί η ημερομηνία έκδοσης της (αρχικής) πράξης με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα τους» για υπαγωγή τους στο  πλαίσιο των νόμων 2838/2000 και 3016/2002.

Το ζήτημα απασχόλησε το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά τις προσφυγές στρατιωτικών συνταξιούχων. Ειδικότερα, ζήτησαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) την αναπροσαρμογή των συντάξεών τους με βάση τους νόμους    2838/2000 και 3016/2002, αλλά οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν με την αιτιολογία ότι οι διατάξεις των εν λόγω  νόμων αφορούν μόνο τους ενεργεία στρατιωτικούς και όχι όσους αποχώρησαν από την υπηρεσία σε χρόνο προγενέστερο της ισχύος τους.

Μετά την προσφυγή τους στη διοικητική δικαιοσύνη αρχικά το Γ’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξέδωσε μια σειρά αποφάσεων του που έκρινε ότι δικαιούνται την αναπροσαρμογή και οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους  πριν από την έναρξη εφαρμογής των επίμαχων νόμων. Το ΓΛΚ συμμορφώθηκε προς τις δικαστικές αποφάσεις και αναπροσάρμοσε τις συντάξεις, όρισε όμως «ως αφετηρία της τριετούς αναδρομής των οικονομικών αποτελεσμάτων την πρώτη του μήνα έκδοσης των πράξεων αυτών».

Ετσι, το ζήτημα επανήλθε στο Ελεγκτικό Συνέδριο αναφορικά με το χρόνο  αφετηρίας της τριετίας. Τελικά επί του θέματος εξέδωσε την επίμαχη απόφαση η Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου.

πηγή: news247.gr

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …