Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Τι θα πληρώσουμε για φορολογία εισοδήματος – εισφορά αλληλεγγύης και μερίσματα

Τι θα πληρώσουμε για φορολογία εισοδήματος – εισφορά αλληλεγγύης και μερίσματα

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Εργασίας το αναμενόμενο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό σύστημα, αλλά και τις επερχόμενες αλλαγές στη φορολογία φυσικών προσώπων.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 137-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος προβλέπεται η νέα κλίμακα φορολόγησης:

pinakas 1 2

Ο φόρος που προκύπτει μειώνεται κατά το ποσό των 2.000 €, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 €.

Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των 2.000 €, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων 20.000 €., το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 10.00 €/1.000 € του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

Για τους αγρότες στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται οι άμεσες ενισχύσεις, με εξαίρεση τις πράσινες και τις συνδεδεμένες, καθώς και οι επιδοτήσεις που υπερβαίνουν τα 12.000 €, οι δε αγροτικές αποζημιώσεις, στο σύνολό τους, δεν συνυπολογίζονται.. Τα κέρδη φορολογούνται αυτοτελώς με την παραπάνω κλίμακα. Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων. Στο φόρο που προκύπτει μειώνεται κατά το παραπάνω ποσό.

Οι διατάξεις θα εφαρμοστούν για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά.

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται παραπάνω κλίμακα, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.. Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις.

Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με άλλα εισοδήματα, η μείωση του φόρου θα υπολογίζεται μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση.

Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%).

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

pinakas 2 1

Όσον αφορά την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα, αυτή επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω των 12.000 €. Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα και δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ούτε από το φόρο εισοδήματος.:

pinakas 3 1

Εξαιρούνται οι ολικώς τυφλοί και τα πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από 80% και άνω, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης.

Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, εφόσον κατά το έτος της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.

Τέλος, οι μακροχρόνια άνεργοι ναυτικοί, , καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, εφόσον κατά το χρόνο βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται η διαδικασία για τη βεβαίωση – είσπραξη της εισφοράς, ο τρόπος παρακράτησης και ο τρόπος αναγωγής των αμοιβών σε ετήσιο εισόδημα.

Επίσης, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και η κλίμακα φορολόγησης των κερδών που αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα οι υπόχρεοι που τηρούν απλογραφικά βιβλία:

Έτσι με εισόδημα μικρότερο των 50.000 € ο συντελεστής θα είναι 26%, ενώ με εισόδημα μεγαλύτερο 50.000 € ο συντελεστής θα είναι 33%.

Οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ενώ η παρακράτηση της εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις με την νέα κλίμακα αρχίζει να πραγματοποιείται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου .

Τέλος με το άρθρο 138 του νομοσχεδίου καθορίζεται και η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου για όλα τα τυχερά παίγνια στα έσοδα σε 35% επί του μικτού κέρδους που αφορά τα ποσά τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας. Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο μέσα σε 16 ημέρες από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν. Αυτό αρχίζει να ισχύει από 1/1/2016.

Αγάπη Καβάλου
Αρχισυντάκτης Oenet.gr

πηγή: oenet.gr

Δείτε επίσης

Εύσημα Θεοδωρικάκου σε τέσσερις αστυνομικούς για την οικονομική στήριξη ηλικιωμένων που έπεσαν θύματα ληστείας

«Για να είσαι καλός αστυνομικός είσαι σίγουρα και καλός άνθρωπος» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός …