Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Aπόψεις / Πότε ένας Αστυνομικός τίθεται σε διαθεσιμότητα

Πότε ένας Αστυνομικός τίθεται σε διαθεσιμότητα

Γιατί κύριοι της Ηγεσίας της Αστυνομίας βλέπετε το δένδρο και χάνετε το δάσος;;;

Θεωρώ πολύ σωστή και κρίσιμη την παρέμβαση της συνδικαλιστικής Ένωσης, όσον αφορά την εφαρμογή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας!!!

Η διαθεσιμότητα (που μπορεί να φτάσει τους 24 μήνες) διακρίνεται στη δυνητική, όπου η διοίκηση (Υπηρεσία) έχει διακριτική ευχέρεια (μπορεί και δεν υποχρεούται) να θέσει τον αστυνομικό και στην υποχρεωτική, όπου έχει δέσμια αρμοδιότητα και η οποία δεν υπολογίζεται στη διάρκεια της δυνητικής διαθεσιμότητας.(άρθρο 15 του π.δ.120/2008)!!!

Δυνητικά μπαίνει ο αστυνομικός σε διαθεσιμότητα, όταν (α) ασκείται σε βάρος του ποινική δίωξη για έγκλημα για το οποίο απειλείται ποινή κάθειρξης (κακούργημα) ή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών (σοβαρά πλημ/μα) ή (β) διατάσσεται Ε.Δ.Ε για πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο απειλείται ανώτερη πειθαρχική ποινή (απόταξη, αργία).

Η Υπηρεσία δηλαδή δεν υποχρεούται και δεν πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατάζει διαθεσιμότητα, αλλά οφείλει να σταθμίζει τη σοβαρότητα-βαρύτητα του παραπτώματος, το βαθμό του δόλου και την προσωπικότητα του υπαιτίου και τις περιστάσεις γενικά, υπό τις οποίες τελέστηκε το παράπτωμα.

Υποχρεωτικά μπαίνει σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός (είναι προφανές γιατί), όταν εκτίει στερητική της ελευθερίας ποινή ή τελεί σε προσωρινή κράτηση (είναι προφυλακισμένος)!!!

Η περίπτωση της γυναίκας αστυνόμου που φέρεται να “εργάζονταν” σε τουριστικό θέρετρο στο Μαραθώνα, χιλιόμετρα μακρυά από τον τόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων της (της υπηρεσίας της), αλλά και κατοικίας της (και αφέθηκε ελεύθερη από τον Εισαγγελέα με το ορισμό τακτικής δικασίμου), είναι ένα κλασικό παράδειγμα καταχρηστικής θέσης σε διαθεσιμότητα και η Υπηρεσία οφείλει να επανεξετάσει το θέμα και να προβεί στην άρση αυτής!!!.

Νικόλαος Αθ. Μπλάνης
Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.
Επίτιμος Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης
και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ.
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …