Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Καταργείται η διπλή αναγραφή ονοματεπώνυμου με λατινικούς χαρακτήρες σε ταυτότητες και διαβατήρια

Καταργείται η διπλή αναγραφή ονοματεπώνυμου με λατινικούς χαρακτήρες σε ταυτότητες και διαβατήρια

Απλοποιείται ο τρόπος αναγραφής ονοματεπώνυμου σε δελτία αστυνομικής ταυτότητας και διαβατήρια μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου, καταργείται η διπλή αναγραφή, με λατινικούς χαρακτήρες, του ονοματεπώνυμου στα δελτία αστυνομικής ταυτότητας και τα διαβατήρια.

Στο εξής το ονοματεπώνυμο του κατόχου θα μεταγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες όπως εμφανιζόταν σε προηγούμενο δημόσιο έγγραφο, ελληνικό ή ξένο, εάν αυτό επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.

Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε επισημάνει, ήδη από το 2003, ότι η υποχρεωτική εισαγωγή και χρήση του προτύπου «ΕΛΟΤ 743» για την μεταγραφή ονοματεπώνυμου με λατινικούς χαρακτήρες δημιουργούσε προβλήματα ταυτοπροσωπίας σε πολίτες τα στοιχεία των οποίων προηγουμένως είχαν μεταγραφεί με άλλο σύστημα.

Συγκεκριμένα, μετά την εισαγωγή του προτύπου «ΕΛΟΤ 743» το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες εμφανιζόταν είτε αποκλειστικά με τον τρόπο του προτύπου είτε με διπλή αναγραφή, δηλαδή μαζί με τον άλλο τρόπο μεταγραφής.

Αυτό όμως δημιουργούσε προβλήματα στους πολίτες κατά τις συναλλαγές τους στο εξωτερικό.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με επανειλημμένες παρεμβάσεις του (2011, 2012, 2013 και 2015) είχε προτείνει την απλοποίηση της πρακτικής αυτής, όπως άλλωστε όριζε η κοινή υπουργική απόφαση 3021/19/53 της 14.10.2005.

Το αρμόδιο υπουργείο όμως συνέχιζε να ερμηνεύει διαφορετικά τη νομοθεσία με βάση σχετικές γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Τη θέση του Συνηγόρου συμμερίστηκε και το Συμβούλιο Επικρατείας με την απόφαση 4542/2014.

Ήδη με πρόσφατη απόφασή του το υπουργείο ανακάλεσε την αποδοχή των επίμαχων γνωμοδοτήσεων και επανέφερε σε ισχύ την απλή και ορθή διαδικασία μεταγραφής.

πηγή: lawspot.gr

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …