Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Έκδοση ταυτότητας ανήλικης Ροµά, µετά από παρέµβαση του Συνηγόρου

Έκδοση ταυτότητας ανήλικης Ροµά, µετά από παρέµβαση του Συνηγόρου

Φορέας που υποστηρίζει τα δικαιώµατα Ροµά και ευπαθών οµάδων ζήτησε τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη για την περίπτωση ανήλικης µητέρας, η οποία γέννησε βρέφος, χωρίς να έχει προηγηθεί γάµος των γονέων και χωρίς να διαθέτει η ίδια δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας.

Η έλλειψη ταυτότητας της µητέρας είχε ως αποτέλεσµα αφενός να µην µπορεί να τακτοποιηθεί δηµοτολογικά το νεογέννητο βρέφος, αφετέρου να µην είναι δυνατή η ιατροφαρµακευτική κάλυψή του µέσω βιβλιαρίου ανασφαλίστου, καθώς και η υπαγωγή του σε ευεργετικές διατάξεις κοινωνικής επιδοµατικής πολιτικής.

Η αδυναµία έκδοσης της αστυνοµικής ταυτότητας οφειλόταν στο γεγονός ότι οι γονείς της ανήλικης, διαφωνώντας µε προσωπικές επιλογές της, είχαν διαρρήξει τις σχέσεις µαζί της, εποµένως δεν µπορούσε να υλοποιηθεί η πρόβλεψη της διάταξης που θέτει ως προϋπόθεση για την έκδοση δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ανήλικου τέκνου τη βεβαίωση της ταυτότητάς του από έναν γονέα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επικοινώνησε µε την αρµόδια για την έκδοση ταυτοτήτων υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου και µε το γραφείο Ανηλίκων της Ασφάλειας Ηρακλείου. Η αστυνοµία αναγνώριζε την υποχρεωτικότητα της έκδοσης δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, ωστόσο δεν διέβλεπε περιθώριο παρέµβασής της, θεωρώντας ότι το ζήτηµα αυτό επαφίεται στη θέληση των γονέων.

Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι η άσκηση της γονικής µέριµνας συνιστά πρωτίστως καθήκον και δευτερευόντως δικαίωµα των γονέων, έχει λειτουργικό χαρακτήρα, οπότε η άσκησή της είναι υποχρεωτική, χωρίς δυνατότητα παραίτησης του γονέα, και, τέλος, πρέπει πάντοτε να αποβλέπει στο συµφέρον του τέκνου.

Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, η Ασφάλεια Ηρακλείου κάλεσε τους γονείς της ανήλικης, τους ενηµέρωσε για την υποχρέωσή τους σε έκδοση ταυτότητας του τέκνου τους και τις ευθύνες τους σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής και έτσι εξασφάλισε τη συνεργασία τους για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας της ανήλικης µητέρας.

Έχοντας πλέον αποκτήσει ταυτότητα, η µητέρα µπόρεσε µε τη σειρά της να τακτοποιήσει αστικοδηµοτικά το δικό της ανήλικο τέκνο, να το υπαγάγει σε ιατροφαρµακευτική κάλυψη, µέσω της έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου, και να επωφεληθεί των ευεργετηµάτων και κοινωνικών παροχών που δικαιούται, ως µόνη γονέας απροστάτευτου τέκνου.

πηγή: lawnet.gr

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …