Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Τι ισχύει για τα «ελεύθερα» wifi και τυχόν προσβολή των δικαιωμάτων

Τι ισχύει για τα «ελεύθερα» wifi και τυχόν προσβολή των δικαιωμάτων

Κατά τον γενικό εισαγγελέα του Δικαστηρίου της ΕΕ k. M. Szpunar, o εκμεταλλευόμενος κατάστημα, μπαρ ή ξενοδοχείο ο οποίος προσφέρει δωρεάν στο κοινό ένα δίκτυο Wi-Fi, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα του Δικαστηρίου της ΕΕ κ. M. Szpunar, δεν ευθύνεται για τις προσβολές του δικαιώματος του δημιουργού εκ μέρους ενός χρήστη.

Μολονότι διαταγή δικαστηρίου που σκοπεί στην παύση ή την πρόληψη της προσβολής αυτής μπορεί να απευθύνεται στον διατηρούντα σε λειτουργία το δίκτυο, αντιθέτως, δεν είναι δυνατό να απαιτείται η απενεργοποίηση της διαδικτυακής σύνδεσης, η προστασία της με κωδικό προσβάσεως ή ο γενικευμένος έλεγχος των επικοινωνιών

Στην υπόθεση αυτή το Δικαστήριο καλείται να διευκρινίσει αν και κατά πόσον ένας επιτηδευματίας, ο οποίος, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, διατηρεί σε λειτουργία ένα δίκτυο Wi-Fi με ανοικτή και δωρεάν πρόσβαση στο κοινό, μπορεί να ευθύνεται για προσβολή των δικαιωμάτων του δημιουργού εκ μέρους χρήστη του δικτύου αυτού.

Για ποια υπόθεση πρόκειται

Οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα αφορούν στην υπόθεση C-484/14 Tobias Mc Fadden κατά Sony Music Entertainment Germany GmbH. Ο κ.Tobias Mc Fadden εκμεταλλεύεται ένα κατάστημα τεχνικού εξοπλισμού εικόνας και ήχου πλησίον του Μονάχου, εντός του οποίου προσφέρει ένα δίκτυο Wi-Fi ανοικτό στο κοινό.

Το 2010 ένα μουσικό έργο, τα δικαιώματα του οποίου έχει η Sony, προσφέρθηκε παράνομα προς τηλεφόρτωση μέσω του δικτύου αυτού. Το Landgericht München I (1ο πρωτοδικείο Μονάχου, Γερμανία), που επιλήφθηκε της διαφοράς μεταξύ της Sony και του T. Mc Fadden, εκτιμά ότι δεν προσέβαλε ο ίδιος τα σχετικά δικαιώματα του δημιουργού.

Εξετάζει όμως τη δυνατότητα να θεωρηθεί ότι ο T. Mc Fadden ευθύνεται εμμέσως για την προσβολή αυτή, λόγω της έλλειψης προστασίας του δικτύου του Wi-Fi.

Διατηρώντας, πάντως, αμφιβολίες ως προς το αν η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο αντιτίθεται σε μια τέτοια έμμεση ευθύνη, το Landgericht υπέβαλε μια σειρά ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης(ΔΕΕ). Σημειώνεται, πως  η-οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ )περιορίζει την ευθύνη των ενδιάμεσων φορέων παροχής υπηρεσιών λόγω παράνομης δραστηριότητας εκ μέρους τρίτου, όταν η παροχή υπηρεσίας τους συνίσταται σε μια «απλή μετάδοση (mere conduit)» των πληροφοριών.

Αυτός ο περιορισμός ευθύνης ισχύει υπό την επιφύλαξη ότι πληρούνται οι εξής, τρεις σωρευτικές προϋποθέσεις:

1) ο φορέας παροχή υπηρεσιών δεν πρέπει να αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης των πληροφοριών,

2) δεν πρέπει να επιλέγει τον αποδέκτη της μεταδόσεως και

3) δεν πρέπει να επιλέγει ούτε να τροποποιεί τις πληροφορίες που αποτελούν το αντικείμενο της μετάδοσης.

Με τις σημερινές προτάσεις του ο γενικός εισαγγελέας κ. Maciej Szpunar εκτιμά ότι ο περιορισμός αυτός ευθύνης έχει επίσης εφαρμογή σε πρόσωπο όπως ο T. Mc Fadden, το οποίο διατηρεί σε λειτουργία, σε σχέση με την κύρια οικονομική του δραστηριότητα, ένα ανοικτό δωρεάν στο κοινό δίκτυο WiFi.

Εκτιμά, πως  δεν είναι αναγκαίο να εμφανίζεται το πρόσωπο αυτό έναντι του κοινού ως φορέας παροχής υπηρεσιών ή ακόμη να προβαίνει εμφανώς σε ενέργειες προώθησης της δραστηριότητάς του, απευθυνόμενος σε εν δυνάμει πελάτες.

πηγή: dikaiologitika.gr

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …