Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Σημαντικά θέματα από το forum / Ίδρυμα «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» Ποιοι δικαιούνται οικονομική ενίσχυση

Ίδρυμα «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» Ποιοι δικαιούνται οικονομική ενίσχυση

ΘΕΜΑ:
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2015 από τον  αστυνομικού, πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς και του μόνιμου και επί συμβάσει αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών, στα άγαμα και ανήλικα ορφανά τέκνα».
ΣΧΕΤ:
α) Άρθρο 9 του Ν. 2622/1998 (Φ.Ε.Κ. Α-138), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3206/2003 (Φ.Ε.Κ. Α-298).
β) Υπ’ αριθ. 8066/17/2-η΄ από 31/12/2004 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. Β-23).
Α. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τ’ ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω (α) σχετικού, στο Ίδρυμα “Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας”, συνεστήθη Λογαριασμός, για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στα ορφανά τέκνα των αστυνομικών, πυροσβεστικών και πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (νυν Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), με την επωνυμία «Λογαριασμός Αρωγής ορφανών τέκνων αστυνομικού, πυροσβεστικού και του μόνιμου και επί συμβάσει αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών».
2. Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τον ανωτέρω Λογαριασμό είναι τα άγαμα και ανήλικα ορφανά τέκνα του αστυνομικού, πυροσβεστικού και του μόνιμου και επί συμβάσει αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου των γονέων τους, εφόσον ο αποβιώσας υπηρετούσε μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του στην Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα.
3. Η προαναφερόμενη οικονομική ενίσχυση χορηγείται στα δικαιούμενα ορφανά τέκνα μία φορά το χρόνο, το ύψος δε αυτής καθορίζεται κατ’ έτος με Απόφαση του κ. Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Λογαριασμού και τις ανάγκες κάθε ορφανού.
Β. 1. Ύστερα από τα ανωτέρω και προκειμένου, να εκδηλωθούν από την Υπηρεσία μας οι απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2015 από τον ανωτέρω Λογαριασμό, στα δικαιούμενα ορφανά τέκνα,παρακαλούμε, όπως μεριμνήσετε, για την ενημέρωση και συγκέντρωση των αιτήσεων – δικαιολογητικών των δικαιούχων, που διαμένουν στην Περιφέρειά σας, το αργότερο μέχρι την 10/10/2015.
Η υποβολή των αιτήσεων – δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μας θα γίνει μέσω των Υπηρεσιών επιπέδου Διευθύνσεως και άνω, συγκεντρωτικά μέχρι την 15/10/2015.
2. Οι δικαιούχοι θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, να μην έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Γ. 1. Υποβληθέντα δικαιολογητικά:
 Αίτηση του επιζώντα γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια του ανηλίκου (υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται).
 Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι ο αποβιώσας γονέας υπηρετούσε μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του στην Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα.
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου).
 Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) Έτους 2015 του επιζώντα γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια του ανηλίκου και του ανηλίκου (αν υποβάλλεται ξεχωριστά τέτοια δήλωση).
Η Φορολογική Δήλωση θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση ( Ν. 1599/1986) στην οποία ο αιτών να βεβαιώνει, ότι είναι ακριβές φωτοαντίγραφο, από το πρωτότυπο το οποίο κατέχει.
 Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την οικονομική κατάσταση του αιτούντος, (προαιρετικά).
 Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Τράπεζας Αlfa Bank (κοινού λογαριασμού του αιτούντος και των άγαμων και ανηλίκων ορφανών).
2. Επίσης, παρακαλείσθε όπως, προβαίνετε σε ενδελεχή έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προς αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας. Στο διαβιβαστικό σας έγγραφο να αναγράφεται και ο αριθμός τηλεφώνου Police on Line για ευκολότερη και πιο άμεση επικοινωνία.
Δ. Για τυχόν διευκρινίσεις, αναφορικά με τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης μπορείτε να απευθύνεστε στους Ανθ/μους ΑΛΕΞΙΟΥ Χριστίνα και ΣΜΥΡΝΑΚΗ Ιωάννη, τηλ. επικοινωνίας 2106977711, P.O.L 1011310.
Ο
Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Νικόλαος ΚΟΪΝΑΚΗΣ Γεώργιος ΚΩΤΣΑΚΗΣ

μπείτε στο forum και κατεβάστε τις σχετικές αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά σε μορφή word

Δείτε επίσης

Δημόσιοι Υπάλληλοι: Υπολογισμός σύνταξης, μερίσματος και εφάπαξ

Με την Απόφαση δίνονται οδηγίες, που αφορούν τον υπολογισμό της κύριας και της επικουρικής σύνταξης, …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *