Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Aπόψεις / Πρόταση για τους πτυχιούχους Αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Πρόταση για τους πτυχιούχους Αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Με αφορμή την αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. θα ήθελα να επισημάνω ένα ζήτημα που αφορά αρκετούς συναδέλφους σε όλη τη χώρα και το οποίο παραμένει άλυτο για πολλά χρόνια. Σε όλο το δημόσιο τομέα όπως είναι γνωστό, όταν κάποιος υπάλληλος έχει προσληφθεί ως απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε. με την απόκτηση πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και εφόσον καταθέσει το πτυχίο του στην υπηρεσία που ανήκει άμεσα γίνεται μετάταξή του στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Π.Ε. ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τ.Ε. αντίστοιχα ως προς τις μισθολογικές απολαβές που λαμβάνει.Ακόμα και στις Ένοπλες Δυνάμεις υπάρχει κάποιου είδους αναγνώριση, καθώς δίνεται βαθμός προαγωγής σε αποφοίτους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Αντίστοιχα σήμερα, στην Έλληνικη Αστυνομία δεν επιβραβεύονται τα στελέχη κατώτερου προσωπικού, παρά μόνο όταν κάποιοι έχουν προαχθεί με προαγωγικές εξετάσεις στο βαθμό του Αρχιφύλακα ανακριτικού υπαλλήλου,όπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πτυχίο τους και να προαχθούν σε δύο (2) έτη ή σε (3) τρία έτη αντίστοιχα αν είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου. Αποτέλεσμα είναι, οι κόποι και οι προσπάθειες τον συναδέλφων για συνεχή επιμόρφωση να μην επιβραβεύονται, ούτε να τους δίνεται κάποιο κίνητρο, παρόλο που είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνία να αναδεικνύονται και άλλες πλευρές των αστυνομικών υπαλλήλων.
Προτείνετε:
1) Η επαναφορά του παλαιότερου νόμου Ν.3387/2005(και Ν.1339/1983), όπου δινόταν οι δυνατότητα στους εν ενεργεία Ανθυπαστυνόμους πτυχιούχους, χωρίς εξετάσεις να εισάγονται καθ’υπέρβαση στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.).
ή
2)Η προαγωγή όλων των Αρχιφυλάκων Ανακριτικών Υπαλλήλων πτυχιούχων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου: α)αυτών που έχουν προαχθεί με προαγωγικές εξετάσεις άμεσα με την κατάθεση του πτυχίου τους και β) αυτών που είναι απόφοιτοι της σχολής αστυφυλάκων με πανελλήνιες εξετάσεις και έχουν προαχθεί στο βαθμό με τα χρόνια υπηρεσίας(15 έτη),να λαμβάνουν τον επόμενο βαθμό στα (2) δύο έτη με την κατάθεση του πτυχίου τους,ώστε η πολιτεία να τους αποδώσει την έλαχιστη επιβράβευση που πιστεύω τους οφείλει.

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.
Με εκτίμηση,
Ο Γ.Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.Ηρακλείου
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ
πηγή: bloko.gr

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …