Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Παράταση του χρόνου χορήγησης βραχείας άδειας έτους 2015

Παράταση του χρόνου χορήγησης βραχείας άδειας έτους 2015

poasy 2015

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015

Αρ. Πρωτ.: 302/2/44β

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Παράταση του χρόνου χορήγησης βραχείας άδειας έτους 2015»

Σχετ.: Υπ’ αριθ. 302/2/44 από 03-12-2015 έγγραφό μας

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας αποστέλλουμε το υπ’ αριθ. 1647/15/2329946 από 18/12/2015 έγγραφο του Α.Ε.Α./Κ.Δ.Υ.Α.Δ./Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Τμ. Αξιωματικών/Γρ. 3, που αφορά τη δυνατότητα λήψης δικαιούμενης βραχείας άδειας έτους 2015 έως και την 29-02-2016, χρονολογία που θα πρέπει να έχει διανυθεί, προς ενημέρωση των μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

18-12-15

πηγή: poasy.gr

Δείτε επίσης

Ενημέρωση σχετικά με την Mάχιμη πενταετία-Αναγνώριση Στρατού-Τίτλος Σπουδών

αναδημοσιεύουμε από το enastyhal.gr Προς ενημέρωση των συναδέλφων και προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα σενάρια που κυκλοφορούν …