Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Επικαιρότητα / Διακοπή φοίτησης επιτυχόντων στις Αστυνομικές Σχολές που ήδη φοιτούν σε κάποιο ΑΕΙ-ΤΕΙ

Διακοπή φοίτησης επιτυχόντων στις Αστυνομικές Σχολές που ήδη φοιτούν σε κάποιο ΑΕΙ-ΤΕΙ

poasy
Αθήνα, 28 Μαΐου 2015
Αρ. Πρωτ.: 314/7/8α
Προς: 1) Τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων
              κ. Αριστείδη ΜΠΑΛΤΑ
          2) Τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
              κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ
Κοιν.: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: « Διακοπή φοίτησης επιτυχόντων στις Αστυνομικές Σχολές που ήδη φοιτούν σε κάποιο ΑΕΙ-ΤΕΙ »

κ.κ. Υπουργοί,

Με το επισυναπτόμενο υπ” αριθ. 59/2015 από 15-05-2015 έγγραφό της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, αιτείται την επίλυση ενός θέματος που αφορά πάρα πολλούς συναδέλφους και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., όσον αφορά την εξειδίκευση και το εύρος των γνώσεών του.

Οι επιτυχόντες στις Αστυνομικές Σχολές που βρίσκονται σε αναμονή για την είσοδό τους σε αυτές, δεν πρέπει να υποχρεωθούν να διαγραφούν από τα ΑΕΙ- ΤΕΙ στα οποία ήδη φοιτούν για τους εμπεριστατωμένους λόγους που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο. Πρέπει να δοθεί η επιλογή να διακόψουν εφόσον το επιθυμούν, τη φοίτηση τους στη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι την έξοδο τους από τη Σχολή της Αστυνομίας και κατόπιν να συνεχίσουν αυτήν στο ΑΕΙ- ΤΕΙ στο οποίο φοιτούσαν.

Συγκεκριμένα, η Ένωση προτείνει να ισχύσει η περ. α, παρ. 9 του άρθρου 80 του Ν. 4009/11 που ορίζει: «Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτηση τους στη Γραμματεία της οικείας Σχολής, τις σπουδές για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα, με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρούνται στην παραπάνω διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα, καθ” όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών, οι φοιτητές επανέρχονται στη Σχολή».

κ.κ. Υπουργοί,

Παρακαλούμε να εκδηλώστε όλες τις από μέρους σας ενέργειες, ώστε να ισχύσει η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση και για τους εισερχομένους στην Ελληνική Αστυνομία, που ήδη φοιτούν σε κάποιο ΑΕΙ- ΤΕΙ, αίτημα λογικό, δίκαιο και επιτακτικό.

ypografes-poasy

Προς: 1) Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) κ. Αριστείδη ΜΠΑΛΤΑ

         2) Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ

Θέμα: «Διακοπή φοίτησης επιτυχόντων στις Αστυνομικές Σχολές που ήδη φοιτούν σε κάποιο ΑΕΙ-ΤΕΙ»

κ.κ. Υπουργοί,

Τα τελευταία χρόνια οι επιτυχόντες στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής και θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Πολλοί από τους επιτυχόντες ήταν ήδη φοιτητές σε κάποια άλλη Σχολή της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επειδή δεν κλήθηκαν ακόμα από τις Αστυνομικές Σχολές συνέχισαν τη φοίτησή τους κανονικά.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ένας φοιτητής (τα στοιχεία του είναι στη διάθεση της Ένωσής μας) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο συγκεκριμένος φοιτητής πέρασε στην προαναφερόμενη Σχολή το έτος 2012. Το έτος 2013 πέρασε με το 10% των θέσεων των πανελληνίων εξετάσεων στην Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Όλο αυτό το διάστημα δεν κλήθηκε από τη Σχολή Αξιωματικών και συνέχισε κανονικά τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο.Σήμερα βρίσκεται στο 3ο έτος της Σχολής, είναι άριστος φοιτητής και βάσει του Νόμου πρέπει να διαγραφεί από μια εκ των δυο Σχολών.

Το δίλημμα που τίθεται σ’ αυτούς τους φοιτητές είναι άδικο γιατί η αναμονή τούς επιβλήθηκε. Είναι κακό παράδειγμα και μη συνετό η Πολιτεία να δρα τιμωρητικά και να τους αποκλείει από την ολοκλήρωση των σπουδών τους επειδή δεν έμειναν άπραγοι αλλά κόπιασαν για την πνευματική και γνωστική τους εξέλιξη.

   Για την ειδική αυτή περίπτωση πρέπει να δοθεί στους επιτυχόντες η επιλογή να διακόψουν, εφόσον το επιθυμούν, την φοίτηση τους στην Σχολή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι να τελειώσουν την φοίτηση τους στις Σχολές της Αστυνομίας.

   Συγκεκριμένα, να ισχύσει η περ.α, παρ. 9 του άρθρου 80 του Ν. 4009/11 που ορίζει: «Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτηση τους στη Γραμματεία της οικείας Σχολής, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή.»

   κ.κ. Υπουργοί,

Επειδή η Ελληνική Αστυνομία έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ ανθρώπους με εξειδίκευση και εύρος γνώσεων, παρακαλούμε όπως οι επιτυχόντες στις Αστυνομικές Σχολές που βρίσκονται σε αναμονή για την είσοδο τους σε αυτές, δεν υποχρεωθούν να διαγραφούν από τα ΑΕΙ-ΤΕΙ που ήδη φοιτούν και να διακόψουν τη φοίτησή τους σε αυτά για όσο χρόνο θα φοιτούν στις Σχολές Αστυφυλάκων ή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ.

Η δυνατότητα αυτή είναι επιβεβλημένη σε μια σύγχρονη και δίκαιη κοινωνία όπου οι νέοι πολίτες πρέπει να ωθούνται στη γνώση και όχι να αποκλείονται από αυτή.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δείτε επίσης

«Κυρία, με ακούς;» – H συγκλονιστική περιγραφή αστυνομικού που επανέφερε 53χρονη γυναίκα

Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Αστυνομία και ΕΚΑΒ στη λαϊκή της Πέμπτης, στη συμβολή των οδών …