Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Επικαιρότητα / Μισθολογικές προαγωγές πτυχιούχων Αστυνομικών που έλαβαν το πτυχίο, προ της ένταξής τους στην Ελληνική Αστυνομία

Μισθολογικές προαγωγές πτυχιούχων Αστυνομικών που έλαβαν το πτυχίο, προ της ένταξής τους στην Ελληνική Αστυνομία

poasyΑθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 500/2/9α

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Μισθολογικές προαγωγές πτυχιούχων Αστυνομικών που έλαβαν το πτυχίο, προ της ένταξής τους στην Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002»

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Με αφορμή το επισυναπτόμενο έγγραφο του προέδρου Δ.Σ. Π.Ο.ΑΣ.Υ. ΤΟΛΙΚΑ Μιχαήλ και μέλους Δ.Σ. ΜΠΑΝΤΟΛΑ Στέργιου, που αφορά το διαλαμβανόμενο στο θέμα αντικείμενο, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τα ενδιαφερόμενα μέλη των Σωματείων σας προκειμένου προβούν στις απαραίτητες από μέρους τους ενέργειες με την υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

Α) Βεβαίωση από την Δ/νση Εκπαίδευσης Α.Ε.Α. ότι το πτυχίο χρησιμοποιήθηκε για βαθμολογική εξέλιξη.

Β) Βεβαίωση σπουδών από το αντίστοιχο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. για τη διάρκεια σπουδών.

Γ) Φύλλο μητρώου από την Υπηρεσία

Δ) Αίτηση προς τη Δ/νση Οικονομικών του Α.Ε.Α. στην οποία να επισυνάπτονται όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις – περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους προαναφερόμενους συναδέλφους (ΤΟΛΙΚΑ Μιχαήλ, τηλ. 6974734805 και ΜΠΑΝΤΟΛΑ Στέργιο, τηλ 6974874725).

ypografes-poasy

 

 

14 Ιανουαρίου 2014

ΜΠΑΝΤΟΛΑΣ Στέλιος
Μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ

ΤΟΛΙΚΑΣ Μιχαήλ
Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ

ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ

ΘΕΜΑ: «Μισθολογικές προαγωγές πτυχιούχων Αστυνομικών που έλαβαν το πτυχίο, προ της ένταξης τους στην Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002».

  Κύριε Πρόεδρε, μετά από πληροφορίες και έρευνα που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι ικανός αριθμός συναδέλφων, που απέκτησαν το πτυχίο τους πριν την κατάταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία, δεν έχουν κάνει μέχρι τώρα χρήση ευνοϊκής διάταξης του Ν.2838/2000 που έχει ψηφιστεί εδώ και 13 χρόνια. και ο οποίος τροποποιήθηκε με τον Ν. 3016/2002. Οδηγίες δε σχετικές για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων εξέδωσε και το Γ.Λ.Κ. (2/75680/0022 από 7-11-2000), έγγραφο το οποίο απεστάλη στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

  Πιστεύουμε, ότι αυτό οφείλεται στην μη επαρκή ενημέρωση των συναδέλφων για την ύπαρξη αυτής της διάταξη.

  Ειδικότερα, αναφερόμαστε στο άρθρο 37 παράγραφος 5 του Ν. 3016/2002 το οποίο αναφέρεται στον χρόνο πραγματικής υπηρεσίας προκειμένου να λάβει κάποιος μισθολογική προαγωγή….« ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος που διανύθηκε αθροιστικά στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα, στην τέως Ελληνική Χωροφυλακή και στην τέως Αστυνομία Πόλεων από την ημερομηνία κατάταξης, η υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις ως κληρωτού ή Εφέδρου, καθώς και ο ελάχιστος χρόνος στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, η προβλεπόμενη κατά περίπτωση από την κείμενη νομοθεσία θαλάσσια υπηρεσία, πριν και μετά τη λήψη του διπλώματος Γ΄ Τάξης Αξιωματικού του Εμπορικού Ναυτικού και ο ελάχιστος χρόνος απόκτησης ειδικότητας, εφόσον η φοίτηση ή το πτυχίο ή η προϋπηρεσία ή η ειδικότητα αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης. Δεν λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία η θαλάσσια υπηρεσία η οποία διανύθηκε πριν από την αποφοίτησή του από την οικεία Σχολή»

  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόκτηση του πτυχίου να έχει γίνει πριν την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία και αυτό να έχει χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για βαθμολογική του ανέλιξη.

  Προτείνουμε όπως άμεσα η Ομοσπονδία μέσω των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους.

Δείτε επίσης

«Κυρία, με ακούς;» – H συγκλονιστική περιγραφή αστυνομικού που επανέφερε 53χρονη γυναίκα

Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Αστυνομία και ΕΚΑΒ στη λαϊκή της Πέμπτης, στη συμβολή των οδών …