Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Επικαιρότητα / Ενημέρωση για γονείς τέκνων άνω των 18 ετών που δεν έλαβαν από το ΜΤΣ το ΒΟΕΑ

Ενημέρωση για γονείς τέκνων άνω των 18 ετών που δεν έλαβαν από το ΜΤΣ το ΒΟΕΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ Ε.Δ. ΚΑΙ Σ.Α. ( ε.ε. και ε.α. ) ΓΟΝΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΛΑΒΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Μ.Τ.Σ. ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ (Β.Ο.Ε.Α. ) ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 25ου ΕΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Φ.951.1/120/875101/Σ. 5291 κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 1357 /1-9-2010/ τ. Β΄) η παράγραφος 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347/17−1−1984 (ΦΕΚ Β΄ 74/15−2−1984) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών αντικαταστάθηκε ως εξής:

Το Β.Ο.Ε.Α. καταβάλλεται από τη συμπλήρωση του 25ου έτους (ΑΝΤΙ ΤΟΥ 18ου  ΕΤΟΥΣ) της ηλικίας του παιδιού και μέχρι συμπληρώσεως του 30ου έτους της ηλικίας του.

 

Από το γραφείο μας θα κατατεθούν ομαδικές προσφυγές όσων δικαιούχων τέκνων δεν έχουν συμπληρώσει τα 25 έτη ασφάλισης, με τις οποίες θα ζητείται η άμεση καταβολή του βοηθήματος.

 

Με τις προσφυγές αυτές επιδιώκεται η αποκατάσταση της νομιμότητας δεδομένου ότι:

  1. Σκοπός του νομοθέτη (σε εκτέλεση και του άρθρου 21 του Συντάγματος με το οποίο η Πολιτεία υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα υπέρ της ενίσχυσης της οικογένειας) ήταν η καταβολή του βοηθήματος κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας προς οικονομική ενίσχυση των τέκνων που σπουδάζουν ή εργάζονται.
  2. Το κεφάλαιο του βοηθήματος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα σχηματιζόμενο σχεδόν αποκλειστικά από τις εισφορές των ασφαλισμένων γονέων.

 

Όποιος επιθυμεί συμμετοχή στην ανωτέρω διαδικασία μπορεί να αποστείλει την κατωτέρω  εξουσιοδότηση τέκνου δικαιούχου Β.Ο.Ε.Α., στην παρακάτω διεύθυνση, θεωρημένη από δημόσια Αρχή για το ιδιόχειρο της υπογραφής του τέκνου, μαζί με δέκα (10) ευρώ για έξοδα διεκπεραίωσης – κατάθεσης.

Σε περίπτωση αποστολής περισσοτέρων της μιας εξουσιοδοτήσεων από μέλη της ίδιας οικογένειας, τα ανωτέρω έξοδα είναι συνολικά δέκα (10) ευρώ.

 

Μυτιλήνη 25/11/2014

 

Γεώργιος Λάγος

Δικηγόρος

Οδός Γ. Βοστάνη 32 Μυτιλήνη

WHAT’S UP : 6986606444

WIND F2G : 6930246106

VODAFONE CU : 6944875723

E mail : giwrgos_lagos@yahoo.gr

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ:  ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ.  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 13 Τ.Κ. 105 62 ΑΘΗΝΑ
Ο – Η Όνομα:                                                                                                                      Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης:                                                              Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:                                                             Ημερομηνία και Αρχή έκδοσης:
Κινητό τηλ. :                                                                                              Σταθερό τηλ.:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):                                                                                          Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου    (Εmail):
Τόπος Κατοικίας:                                                                                                      Οδός:                                                                          Αριθ:             ΤΚ:
Α.Φ.Μ.                                                                                               Δ.Ο.Υ.
ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ – ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΓΟΝΕΑ :
Α.Γ.Μ.Σ. ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η / ΚΑΙ Α. Μ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΓΟΝΕΑ :
ΣΤΡΑΤΟΣ / ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ :

 

Εξουσιοδοτώ τον Γεώργιο Λάγο του Δημητρίου, δικηγόρο και κάτοικο Μυτιλήνης, με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης 261, Α.Δ.Τ. ΑΕ 931785/29-5-2007 / Τ.Α.Μυτιλήνης να υπογράψει και καταθέσει αντί εμού ομαδική αίτηση για την άμεση καταβολή του  Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.) που δικαιούμαι καθώς και να παραλάβει τη σχετική απάντηση ή / και απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.  

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟΧΕΙΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΟΣ

____________________

Τόπος – Ημερομηνία

Ο ΒΕΒΑΙΩΝ

 

Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ

Δείτε επίσης

Εύσημα Θεοδωρικάκου σε τέσσερις αστυνομικούς για την οικονομική στήριξη ηλικιωμένων που έπεσαν θύματα ληστείας

«Για να είσαι καλός αστυνομικός είσαι σίγουρα και καλός άνθρωπος» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός …