Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Πρόταση για την εξέλιξη των Αρχιφυλάκων, του Γκάνιου Νικόλαου

Πρόταση για την εξέλιξη των Αρχιφυλάκων, του Γκάνιου Νικόλαου

     Συνάδελφοι,

     Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι – Σύνεδροι των Πρωτοβάθμιων Αστυνομικών Ενώσεων από όλη την Ελλάδα χαιρετίζω με την σειρά μου τις εργασίες του 24ου πανελλαδικού Συνεδρίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και εύχομαι μέσα από αυτό να αναδείξουμε θέματα και προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο μας και μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων και ενός εποικοδομητικού διαλόγου να αναζητήσουμε τις επιθυμητές και αναγκαίες λύσης αυτών.

     Ως εκλεγμένος αντιπρόσωπος από την Ε.Α.Υ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που έχει σχέση με τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές των Αστυνομικών μη ανακριτικών υπαλλήλων που έχουν εισαχθεί στην ΕΛ.ΑΣ. πριν το έτος 1995 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1590/1986 και μου έχει τεθεί επιτακτικά από τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους να το προωθήσω στο συνέδριό μας.

     Ως γνωστό οι συνάδελφοι που έχουν εισαχθεί στην ΕΛ.ΑΣ. πριν το έτος 1995, χωρίς εισαγωγή από τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προάγονται μέχρι τον βαθμό του Αρχιφύλακα χωρίς να είναι ανακριτικοί υπάλληλοι.

     Οι εισαχθείς Αστυνομικοί στις σχολές της ΕΛ.ΑΣ. μέσο των πανελλαδικών εξετάσεων σύμφωνα με τον Ν.2226/1994 είναι εκ του Νόμου ανακριτικοί υπάλληλοι και προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα, του Αρχιφύλακα και του Ανθυπαστυνόμου.

     Οι αστυνομικοί Υπάλληλοι ανακριτικοί και μη εμπλέκονται στους ίδιους κινδύνους, εκτελούν ίδιο αστυνομικό έργο, ίδια καθήκοντα, ίδιες υπηρεσίες, ίδιο ωράριο, ίδιες συνθήκες εργασίας, ίδια στολή, πλην βαθμόσημου και πλην του ανακριτικού έργου.

     Το παράδοξο όλης της υπόθεσης είναι ότι όταν ένας ανακριτικός αστυνομικός υπάλληλος που φέρει τον βαθμό του Αστυφύλακα ή του Υπαρχιφύλακα ή του Αρχιφύλακα που προέρχονται από τον Ν.2226/1994 όταν εκτελεί καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας είναι ανώτερος και διατάζει έναν Αρχιφύλακα μη ανακριτικό υπάλληλο και ας είναι αρχαιότερος σε χρόνια και βαθμό από αυτούς, παραβιάζοντας την ισχύουσα σειρά αρχαιότητας που ισχύει μέχρι σήμερα στη ΕΛ.ΑΣ. κατά έκαστη βαθμίδα και ιεραρχία κύριο χαρακτηριστικό του σώματος.

     Όλες οι αστυνομικές σχολές της ΕΛ.ΑΣ. ανεξαρτήτου χρονιάς έχουν αναγνωριστεί από το Ελληνικό Κράτος ως παραγωγικές σχολές διότι ο νομοθέτης έκρινε ότι όλες οι σχολές είναι ίδιες και το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος εισαγωγής των αστυνομικών σε αυτές. ο χρόνος σπουδών μπορεί να διαφέρει λίγο διότι οι καταταγέντες πριν το 1995 έχουν υπηρετήσει την στρατιωτική τους θητεία, άρα έχουν εκπαιδευτεί σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση και σε όπλα, ενώ οι εισαχθείς μέσο πανελλαδικών εξετάσεων είναι αστράτευτοι και πρέπει να εκπαιδευτούν σε αυτό τον τομέα μέσα στην σχολή.

     Εφόσον οι σχολές της ΕΛ.ΑΣ. ανεξαρτήτου εποχής έχουν αναγνωριστεί από το Ελληνικό Κράτος ως παραγωγικές σχολές, πιστεύουμε ότι ο Νόμος δημιούργησε μια άδικη ανισότητα μεταξύ συναδέλφων η οποία είναι πέρα από κάθε λογική, καθώς παραβιάζεται  η αρχή της ισότητας υποβαθμίζοντας ένα αριθμητικό σύνολο αστυνομικών μη ανακριτικών υπαλλήλων στερώντας τους την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, καθώς η διαφορά μεταξύ ανακριτικών αστυνομικών και μη είναι ο τρόπος εισαγωγής στην ΕΛ.ΑΣ.  αφού δεν προκύπτει σαφή διαφορά ανάμεσα στις σπουδές των μεν και των δε.

     Για τον λόγω αυτό θεωρούμε ότι, οι συνάδελφοι μη ανακριτικοί που έχουν εισαχθεί στην ΕΛ.ΑΣ. πριν το 1995 με τον Ν.1590/1986 είναι αριθμητικά λίγοι και θα πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί η όποια αδικία έχει γίνει εις βάρος τους ώστε να κατατεθεί Νομοθετική ρύθμιση που να τους εξελίσσει βαθμολογικά και μισθολογικά όπως και τους ανακριτικούς ΕΛ.ΑΣ. πριν το έτος 1995 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1590/1986      Δεν είναι δυνατόν οι αστυνομικοί που έχουν εισαχθεί στην ΕΛ.ΑΣ. πριν το 1995 με τον Ν.1590/1986 να έχουν διαφορετική βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη όταν στα άλλα Σώματα ασφαλείας (Στρατό, Πυροσβεστική, Λιμενικό) υπάρχει συνεχή βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και κανείς δεν μένει στον ίδιο βαθμό για τόσο και τόσα χρόνια.

Κάτι ανάλογο πραγματοποιήθηκε επιλεκτικά και στην ΕΛ.ΑΣ. με  τους συναδέλφους που κατείχαν το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, όπου το ίδιο το Κράτος τους αναγνώρισε το δικαίωμα της βαθμολογικής εξέλιξης δίνοντας τους την δυνατότητα να προαχθούν στον βαθμό του Υ/Β και Υ/Α που κάποιοι συνάδελφοι Ανθυπαστυνόμοι για να αναγνωρίσουν την παλαιότητά τους – αρχαιότητα τους καθώς ιεραρχικά ήταν πάνω από κάποιους άλλους προσέφυγαν με αγωγές στα Διοικητικά Δικαστήρια όπου και δικαιώθηκαν και έλαβαν τους βαθμούς που τους στερούσε η υπηρεσία.

      Ταύτη παρατηρείται ότι πολλοί Αρχιφύλακες μη ανακριτικοί οι οποίοι έχουν εισαχθεί στις σχολές της ΕΛ.ΑΣ. πριν το έτος 1995 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1590/1986 να έχουν αιτηθεί από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες την βαθμολογική εξέλιξη που παρέχεται σε όσους έχουν εισαχθεί στις σχολές της ΕΛ.ΑΣ. μέσο των πανελλαδικών εξετάσεων σύμφωνα με τον Ν.2226/1994 χωρίς όμως να γίνει αποδεκτό το αίτημά τους.

     Κατόπιν προσέφυγαν με αγωγές στα Διοικητικά Δικαστήρια επιζητώντας την δικαίωση τους ώστε να αναγνωριστεί το δικαίωμα της βαθμολογικής τους εξέλιξης όπως των υπολοίπων αστυνομικών που έχουν εισαχθεί στην ΕΛ.ΑΣ. με τον Ν.2226/1994 με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, για να λάβουν τον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και τις δικαιούμενες μισθολογικές τους προαγωγές.

     Υπόδειγμα μια τέτοιας αγωγής σας επισυνάπτεται για τον λόγου το αληθές αλλά και για να αντληθούν στοιχεία για την τεκμηρίωση του εν λόγου θέματος.

     Πρέπει να τονιστεί ότι οι Αρχιφύλακες μη παραγωγικής σχολής διαθέτουν τεράστια εμπειρία σε πολλά αστυνομικά θέματα καθώς ως μάχιμοι αστυνομικοί εργαζόμενοι στο πεζοδρόμιο έχουν επιληφθεί σε αμέτρητα συμβάντα στην διάρκεια της αστυνομικής τους καριέρας και είναι αυτοί που καθοδηγούν τους νεοεξερχόμενους αστυφύλακες ανακριτικούς από τις σχολές της αστυνομίας διδάσκοντας με την πείρα τους πως να στηθούν απέναντι από το έγκλημα και να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις αποφεύγοντας τους πάσης φύσεως κινδύνους.

     Η εμπειρία αυτή δεν πρέπει να πάει χαμένη αλλά μετά από 25 συναπτά έτη μάχιμης εργασίας η πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει το έργο τους και να τους ανταμείψει ηθικά προάγοντας τους στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου  ώστε να υπάρχει το κίνητρο παραμονής στο σώμα της ΕΛ.ΑΣ.. Μετά από τόσα χρόνια στην πρώτη γραμμή οι αντοχές, τα αντανακλαστικά αρχίζουν να μειώνονται με εμφανή τα σημάδια κόπωσης και ταλαιπωρίας από το άστατο ωράριο μας και το επικίνδυνο του επαγγέλματος μας με αποτέλεσμα μια καθοδηγητική υπεύθυνη θέση θα αποτελούσε την ιδανική λύση.

     Για τους λόγους αυτούς επιζητούμε να εξισώσουν όλους τους μη ανακριτικούς αστυνομικούς υπαλλήλους που έχουν καταταγεί στην ΕΛ.ΑΣ. πριν το έτος 1995 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1590/1986 βαθμολογικά και μισθολογικά με του συναδέλφους που τηρούν ανακριτικά καθήκοντα και έχουν εισαχθεί στις σχολές της ΕΛ.ΑΣ. μέσο των πανελλαδικών εξετάσεων σύμφωνα με τον Ν.2226/1994, διότι η αρχή της ισότητας την οποία καθιερώνει το ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα, αποτελεί νομικό καθεστώς που επιβάλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες εργασίας  και για τον λόγο αυτό θα έπρεπε να τους διέπει το ίδιο νομικό καθεστώς.

     Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. καλείτε όπως εξετάσει το εν λόγω θέμα που διαχωρίζει τους αστυνομικούς σε ανακριτικούς και μη στερώντας την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των μη ανακριτικών και εισηγηθεί μια λύση του θέματος εκτός των δικαστικών αιθουσών γιατί στο τέλος οι συνάδελφοι θα δικαιωθούν αλλά είναι άδικο να ταλαιπωρηθούν και να ξοδευτούν για κάτι που μπορεί πολύ εύκολα να ρυθμιστεί με μια νομοθετική πράξη από τον αρμόδιο Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

     Κλείνοντας επιζητούμε όπως το εν λόγω θέμα που μας ταλανίζει να συμπεριληφθεί μέσα στο διεκδικητικό πλαίσιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και να αποτυπωθεί το αίτημα στο ψήφισμα του 24ου Πανελλαδικού Συνεδρίου μας ως υπαρκτό θέμα για επίλυση.

Γκάνιος Νικόλαος,

Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …