Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Aπόψεις / Άρθρα / Αναδρομικά λόγω εφαρμογής αποφάσεων ΣτΕ! Πρέπει να κάνω αγωγή; Αν ναι, πότε;

Αναδρομικά λόγω εφαρμογής αποφάσεων ΣτΕ! Πρέπει να κάνω αγωγή; Αν ναι, πότε;

Από το εξαιρετικό apostolospapaparisis.blogspot.gr,
Επειδή αρκετοί συνάδελφοι ζητούν ενημέρωση για το αν πρέπει αλλά και το πότε πρέπει να υποβάλουν αγωγή για να μην χάσουν τα αναδρομικά που πρέπει να επιστραφούν λόγω εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ και αφού ξεκαθαρίσω ότι η απόφαση για προσφυγή (κατάθεση αγωγής) είναι υπόθεση προσωπική, θα προσπαθήσω, όπως και παλαιότερα, να παραθέσω όσο περισσότερες πληροφορίες έχω συλλέξει από ειδικούς επί του θέματος.
(1) Αν και αυτονόητο το αναφέρω ως πρώτο, ότι τυχόν αγωγή θα αφορά στα αναδρομικά ποσά που αντισυνταγματικώς μας έχουν παρακρατηθεί από 1 Αυγ 2012 έως και την ημέρα που θα κατατεθεί η αγωγή και όχι έως την…
ημερομηνία που θα αρχίζει να εφαρμόζεται το νέο μισθολόγιο που έχει υποβληθεί από το ΥΠΕΘΑ και επεξεργάζεται το ΥΠΟΙΚ. Τα πάντα βέβαια εξαρτώνται από τον χρόνο έναρξης ισχύος του νέου μισθολογίου. Δηλαδή: (α) Εάν το νέο μισθολόγιο ΔΕΝ ΕΧΕΙ αναδρομική ισχύ τότε η αγωγή για την επιστροφή των αναδρομικών δεν έχει κανένα νόημα (επισημαίνεται ότι το ΣτΕ, τόσον με την αρχική απόφαση της Ολομέλειας όσον και με την απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης, είναι ξεκάθαρο και κατηγορηματικό προς την κυβέρνηση για την επιστροφή των αναδρομικών). (β) Εάν το νέο μισθολόγιο ΕΧΕΙ αναδρομική ισχύ τότε η αγωγή θα αφορά στο ποσό των αναδρομικών που θα προκύψουν από την διαφορά μεταξύ του νέου μισθολογίου και αυτού που ίσχυε πριν την 1 Αυγ 2012  και που δεν θα επιστραφεί. Με άλλα λόγια, εάν το νέο μισθολόγιο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ δεν θα απαιτηθεί η κατάθεση αγωγής, ενώ αν έχει αναδρομική ισχύ θα αφορά στο ποσό που δεν θα επιστραφεί. Για τον υπολογισμό του ποσού επιστροφής για τους αποστράτους θα υπάρξει νέα ανάρτηση.
(2) Άλλη αγωγή πρέπει να υποβάλουν οι εν ενεργεία συνάδελφοι (προς τα Διοικητικά Δικαστήρια) και άλλη οι απόστρατοι (προς το Ελεγκτικό Συνέδριο). Εδώ να θυμίσω ότι τα ποσά που θα επιστραφούν στους αποστράτους θα είναι αρκετά μικρότερα από αυτά των ομοιόβαθμων μισθολογικώς εν ενεργεία συναδέλφων τους.
(3) Η μέχρι σήμερα πληροφόρηση που έχω υπόψη μου ως προς τις προσφορές των διαφόρων δικηγορικών γραφείων για ομαδικές αγωγές των 50 ατόμων, κυμαίνονται από 0 έως 70 ευρώ στο αρχικό έξοδο και από 3 έως 4% στο ποσοστό επί του καταβαλλόμενου καθαρού ποσού. Ορισμένα εξ αυτών έχουν ως εξής: (α) 0 ευρώ ως έξοδα και ποσοστό 4% επί των καταβαλλομένων. (β) 15 ευρώ ως έξοδα και 4% επί των καταβαλλομένων. (γ) 70 ευρώ ως έξοδα και 3% επί των καταβαλλομένων.
(4) Αυτό που είδα γραμμένο ότι «Στην περίπτωση που εφαρμοσθεί άμεσα το νέο μισθολόγιο, η ισχύς των αγωγών, που πρόκειται να υποβληθούν, χάνεται και θα πρέπει να υποβληθεί προσφυγή και πάλι στο ΣτΕ», ελέγχεται για την ακρίβεια του για τους παρακάτω λόγους. (α) Αν το νέο μισθολόγιο δεν έχει αναδρομική ισχύ το σκεπτικό καταρρίπτεται παντελώς. (β) Αν έχει αναδρομική ισχύ το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε θα τον δείξει το Τριμελές Συμβούλιο του ΣτΕ που θα συνεδριάσει στις 28 Νοε 2014. (γ) Αν η κυβέρνηση δε συμμορφωθεί θα γίνουν αγωγές για τα αναδρομικά και θα εξετασθεί από τους νομικούς τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για το νέο μισθολόγιο.
(5) Πρέπει επίσης να συνυπολογιστεί ότι το Τριμελές Συμβούλιο του ΣτΕ (στο τέλος το πλήρες πρακτικό) έδωσε παράταση 2 μηνών στην κυβέρνηση να συμμορφωθεί (μέχρι 11 Νοε 2014) και θα συνεδριάσει και πάλι στις28 Νοεμβρίου 2014, προκειμένου να διαπιστώσει εάν όντως η κυβέρνηση συμμορφώθηκε με τη σχετική απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η κοινή λογική λέει ότι αν το Τριμελές Συμβούλιο του ΣτΕ αποφανθεί ότι η κυβέρνηση δεν έπραξε τα προβλεπόμενα από τις αποφάσεις της ολομέλειας του ΣτΕ ή το έπραξε μερικώς τότε η αγωγή που υποβλήθηκε πριν ή που θα υποβληθεί μετά το νέο μισθολόγιο, θα έχει επιτυχές αποτέλεσμα, ενώ το αντίθετο θα συμβεί αν αποφανθεί ότι η κυβέρνηση συνεμορφώθη με το σκεπτικό και το διατακτικό των αποφάσεων του ΣτΕ.
(6) Αξίζει επίσης να αναφερθεί (πληροφορίες από Αντγο κ. Ναούμ) ότι κανείς δεν παίρνει πλέον χρήματα από θετικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθόσον εκδικάζει αυτήν την περίοδο προσφυγές που κατατέθηκαν το 2006(!), ενώ 35.000 προσφυγές είναι ακόμη ανεκδίκαστες(!). Ο κ. Ναούμ επίσης υποστηρίζει ότι οι ομαδικές προσφυγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχουν πάντοτε ευνοϊκό αποτέλεσμα, εν αντιθέσει με τις ομαδικές στα Διοικητικά Δικαστήρια, στα οποία μπορούν να προσφεύγουν οι εν ενεργεία στρατιωτικοί με συνήθως ευνοϊκά αποτελέσματα.
(7) Τέλος, καλό είναι όταν αποφασίσουμε να καταθέσουμε αγωγή να φροντίσουμε να έχουμε πάρει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υποβάλαμε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, καθόσον μπορεί να ζητηθεί από το δικηγορικό γραφείο.
(8) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την κατάθεση της αγωγής, όπως είναι φυσικό διαφέρουν για τους ε.ε. και τους ε.α. συναδέλφους. Τα κοινά είναι: (α) Πίνακας στοιχείων ενάγοντος. (β) Εξουσιοδότηση. (γ) Σύμβαση δίκης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο καθένας σταθμίζει και αποφασίζει αν και πότε θα προβεί στην κατάθεση αγωγής για τις μειώσεις στους μισθούς και τις συντάξεις από 1 Αυγ 2012 έως και την ημέρα της κατάθεσης της αγωγής. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, έχει τις παρακάτω επιλογές.
1. Να καταθέσει άμεσα αγωγή και ως μορφή πίεσης.
2. Να μην καταθέσει καθόλου αγωγή.
3. Να καταθέσει αγωγή αφού φέρει στη Βουλή προς ψήφιση η κυβέρνηση το νέο μισθολόγιο και αφού διαπιστώσει ότι είναι υποδεέστερο του Ιουλίου του 2012 και έχει αναδρομική ισχύ.
4. Να καταθέσει αγωγή αφού αποφανθεί επί του νέου μισθολογίου το Τριμελές Συμβούλιο του ΣτΕ περί συμμόρφωσης ή μη της κυβέρνησης.
ΠΡΟΤΑΣΗΑνεξαρτήτως των παραπάνω, προτείνω ο κάθε συνάδελφος ξεχωριστά να πιέσει τις θεσμικές Ενώσεις Αποστράτων Αξκων που έχουν την οικονομική δυνατότητα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ΕΓΚΑΙΡΕΣ ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων μας, όπως από θεσμικού των ρόλο και σκοπό απορρέει. Αν απαιτηθεί να οργανωθεί πανελλαδική κινητοποίηση έξω από τη Βουλή την ημέρα της κατάθεσης για συζήτηση και ψήφιση του νέου μισθολογίου. Μην ξεχνάμε ότι το προσχέδιο του Π/Υ έτους 2015 κατατίθεται εντός του 1ου δεκαημέρου του Οκτωβρίου και θα περιλαμβάνει μία «πρόγευση» του τι πρόκειται να ισχύσει.

Αποστόλης Παπαπαρίσης

Δείτε επίσης

Τιμή και δόξα στην Ελληνική Αστυνομία

Του δρος Κωνσταντίνου Δούβλη Για τους αναγνώστες μου, δεν είναι μυστικό ότι αγαπώ την έννομη …