Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Μεταθέσεις Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού-Αίτηση εντός 10 ημερών σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο

Μεταθέσεις Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού-Αίτηση εντός 10 ημερών σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο

Η Σ.Κ.Α.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4281/2014, ΦΕΚ Α-160 ΑΠΟ 8/8/2014.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ, ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ.

Ο νέος νόμος 4281/2014 που ψηφίστηκε μόλις την προηγούμενη Τετάρτη 6/8/2014 και ο οποίος στο περίφημο άρθρο 220 τροποποιεί κατά μεγάλο μέρος τη νομοθεσία για το ΤΕΑΠΑΣΑ, όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ με αρνητικό τρόπο, τροποποιεί διατάξεις για το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ και αλλάζει και τη λειτουργία της Αστυνομίας. Στην πραγματικότητα επανερχόμαστε στο παλαιό καθεστώς, αφού αυτός τροποποιεί και καταργεί πολλές διατάξεις του νόμου 4249/2014 για την Αναδιάρθρωση, που ψηφίστηκε μόλις τον περασμένο Μάρτιο 2014, αφού δεν θα ισχύει, στην ουσία, η ΚΛΑΔΟΠΟΙΗΣΗ, με το νέο άρθρο 231 του νόμου.

Το σημαντικό για τις μεταθέσεις είναι ότι το η παράγραφος 10 του άρθρου 231 ΟΡΙΖΕΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ (ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΦΕΚ Α-160 ΤΗΝ 8/8/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ.

Με την ΚΛΑΔΟΠΟΙΗΣΗ, δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εσωτερικές μεταθέσεις, του άρθρου 14 του Π.Δ. 100/2003, από Υπηρεσίες Τάξης προς Υπηρεσίες Ασφαλείας και Αλλοδαπών ή και αντίστροφα, εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Τώρα με το άρθρο 231 παρ. 10 του Ν. 4281/2014, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ την 8/8/2014, δίνεται προθεσμία δέκα (10) ημερών από αυτή, δηλαδή μέχρι την 18/8/2014 (δεν υπολογίζεται προφανώς η ημέρα δημοσίευσης), για υποβολή ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ανά ΓΑΔΑ, ΓΑΔΘ και Αστυνομική Δ/νση νομού ή με τη νέα ονομασία Δ/νση Αστυνομίας νομου.

H διευκρινιστική διαταγή του αρμόδιου Τμήματος Κατώτερω Αστυνομικού Προσωπικού του Α.Ε.Α. για το θέμα είναι η 1649/ 14/1329032 και εστάλη εχθές (11-08-2014) σε όλες τις Υπηρεσίες.

ΘΕΜΑ: “Μεταθέσεις Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού -Ειδικών Φρουρών”

   1. Σας γνωρίζουμε ότι στις διατάξεις της παρ.10 του  άρθρου 231 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160)  προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι  για τις μεταθέσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄  της παρ. 1 του άρθρου 14 του π.δ. 100/2003 (Α΄94 ) και του π.δ. 211/2005(Α΄ 254 )   «  […]. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης δύναται να υποβάλουν αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. »

   2.  Κατόπιν των ανωτέρω και με την επισήμανση ότι ο εν λόγω νόμος δημοσιεύθηκε την 8-8-2014, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την άμεση ενυπόγραφη ενημέρωση του  προσωπικού,  με αποδεικτικό το οποίο να τηρήσετε στο αρχείο των Υπηρεσιών σας, καθώς και για τις δικές σας, κατά λόγο αρμοδιότητας, περαιτέρω ενέργειες.

Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Υπαλλήλων (Σ.Κ.Α.Υ.) Θεσσαλονίκης

«πρώτα ο συνάδελφος»

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …