Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Πρόταση για την αλλαγή του τρόπου υποβολής του «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»

Πρόταση για την αλλαγή του τρόπου υποβολής του «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»

           Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία καθώς και όσοι αποστρατεύτηκαν το τελευταίο έτος καλούνται να υποβάλλουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, το γνωστό σε όλους μας πλέον έντυπο «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ», με απώτερη προθεσμία υποβολής 30 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων, ήτοι για φέτος (2014) την 14-08-2014.
            Στο Π.Δ.148/2005 ορίζονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες, το περιεχόμενο και ο τύπος της δήλωσης. Επίσης αναφέρεται ότι οι δηλώσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων που είναι και αρμόδια για τον έλεγχο.
            Τέλος υπάρχει και παράρτημα – υπόδειγμα της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, το έντυπο της οποίας αποστέλλεται κάθε χρόνο σε όλες τις Αστυνομικές υπηρεσίες, ώστε να μοιραστεί στο προσωπικό και μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.
            Η Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Υπαλλήλων (Σ.Κ.Α.Υ) Θεσσαλονίκης, ως ενεργός συνδικαλιστικός συνδυασμός, προτείνει την εξής αλλαγή – τροποποίηση όσον αφορά τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων από το Αστυνομικό προσωπικό, που θα διευκολύνουν την όλη διαδικασία προς όφελος όλων μας:
            Το έντυπο, παράρτημα – υπόδειγμα του Π.Δ.14/2005 να ενσωματωθεί στο πληροφοριακό σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ή (εάν αυτό δεν είναι εφικτό) στο πληροφοριακό σύστημα POLICE ON LINE που υπάρχει και λειτουργεί σε όλες τις Αστυνομικές υπηρεσίες, ώστε να υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους υπόχρεους και όχι χειρόγραφα.
            Τα οφέλη πολλαπλά:
  • Οι υπόχρεοι για υποβολή της δήλωσης μπορούν να εντοπισθούν αυτόματα και να αποφευχθούν έτσι φαινόμενα του παρελθόντος όταν συνάδελφοι κλήθηκαν ως κατηγορούμενοι στα Ποινικά Δικαστήρια για μη υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.
  • Η δήλωση θα υποβάλλεται γρηγορότερα και ευκολότερα και οι υπόχρεοι δεν θα αναγκάζονται να καταβάλλουν το αντίτιμο των 3,5€ ο καθένας για να αποστείλουν τη δήλωση συστημένη στην Αθήνα. Το ποσό δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο εάν το πολλαπλασιάσουμε με όσους υπόχρεους υπηρετούν στην επαρχία και το στέλνουν ταχυδρομικά.
  • Θα διευκολυνθεί η ελεγκτική διαδικασία, καθώς η διασταύρωση των στοιχείων με αυτά της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Ε1. Ε2, Ε9 κλπ) θα είναι σαφώς πιο έγκυρη, πιο ασφαλής και πιο γρήγορη.
  • Θα εξανεμιστεί το ετήσιο κόστος για την εκτύπωση και αποστολή του εντύπου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σε όλες τις Αστυνομικές υπηρεσίες ανά την επικράτεια.
  • Όλοι έχουμε ατομικό – προσωπικό κωδικό και για τις δύο εφαρμογές, οπότε μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί εάν κάποιος υπέβαλλε τη δήλωση και όχι να τον ψάχνει ο γραμματέας της κάθε υπηρεσίας για να του δώσει φ/φο της απόδειξης του συστημένου των ΕΛ.ΤΑ. για να αναφέρει ιεραρχικά.
Ευελπιστούμε η πρόταση μας να εξετασθεί με τη δέουσα προσοχή από του αρμόδιους, ώστε να υιοθετηθεί και να εφαρμοσθεί από την επόμενη χρονιά.
επιμέλεια Αγγελίδης Παναγιώτης, μέλος της ΣΚΑΥ, αντιπρόσωπος της ΕΑΥΘ στην ΠΟΑΣΥ
Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Υπαλλήλων (Σ.Κ.Α.Υ.) Θεσσαλονίκης
 «πρώτα ο συνάδελφος»

Δείτε επίσης

Μειωμένα ωράρια και αλλαγές στις άδειες δημοσίων υπαλλήλων

Ευνοϊκές αλλαγές για κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων στη χορήγηση αδειών και στην εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας, …