Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ (Β.Ο.Ε.Α. )

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ (Β.Ο.Ε.Α. )

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ Ε.Δ. ΚΑΙ Σ.Α. ( ε.ε. και ε.α. ) ΓΟΝΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΛΑΒΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Μ.Τ.Σ. ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ (Β.Ο.Ε.Α. ) ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 25ου ΕΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
 
Με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Φ.951.1/120/875101/Σ. 5291 κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 1357 /1-9-2010/ τ. Β΄) οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.2412/Φ.951/360/431347/17−1−1984 (ΦΕΚ Β΄ 74/15−2−1984) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών αντικαταστάθηκαν ως εξής:  Το Β.Ο.Ε.Α. καταβάλλεται από τη συμπλήρωση του 25ου έτους (ΑΝΤΙ ΤΟΥ 18ου  ΕΤΟΥΣ) της ηλικίας του παιδιού και μέχρι συμπληρώσεως του 30ου έτους της ηλικίας του.
Από το γραφείο μας θα κατατεθούν ομαδικές προσφυγές όσων δεν έχουν συμπληρώσει τα 25 έτη ασφάλισης, με τις οποίες θα ζητείται η άμεση καταβολή του βοηθήματος.
Με τις προσφυγές αυτές επιδιώκεται η αποκατάσταση της νομιμότητας δεδομένου ότι:
1.      Σκοπός του νομοθέτη (σε εκτέλεση και του άρθρου 21 του Συντάγματος με το οποίο η Πολιτεία υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα υπέρ της ενίσχυσης της οικογένειας) ήταν η καταβολή του βοηθήματος κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας προς οικονομική ενίσχυση των τέκνων που σπουδάζουν ή εργάζονται.
2.      Το κεφάλαιο του βοηθήματος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα σχηματιζόμενο σχεδόν αποκλειστικά από τις εισφορές των ασφαλισμένων.
Όποιος επιθυμεί συμμετοχή στην ανωτέρω διαδικασία μπορεί να επικοινωνήσει με τα παρακάτωe-mail ή τηλέφωνα.
Μυτιλήνη 19/7/2014
Γεώργιος Λάγος
Δικηγόρος
Οδός Γ. Βοστάνη 32 Μυτιλήνη
WHAT’S UP : 6986606444
WIND F2G : 6930246106
VODAFONE CU : 6944875723

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …