Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Επικαιρότητα / Στο «μικροσκόπιο» το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

Στο «μικροσκόπιο» το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

Στοιχεία σοκ για δικαιούχους, μερίσματα και PSI

Στοιχεία που προβληματίζουν για την πορεία του ΜΤΣ τα τελευταία χρόνια δημοσιοποίησε το Μετοχικό Ταμείο Στρατού αναφορικά με την οικονομική κατάσταση τόσο του ΜΤΣ όσο και των ειδικών λογαριασμών ΕΛΟΑΣ και ΕΚΟΕΜΣ.

Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο ίσως για το παρόν και το μέλλον του Ταμείου αφορά τη σχέση των εργαζομένων (μετόχων) προς τους συνταξιούχους (μερισματούχους) του ΜΤΣ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ταμείου, οι συνολικά 68.060 μετοχομερισματούχοι του ΜΤΣ που προέρχονται από τον Στρατό Ξηράς χωρίζονται σε 44.806 εργαζόμενους και 23.254 συνταξιούχους, κάτι που σημαίνει πως δύο εργάζονται για κάθε συνταξιούχο.

Πιο συγκεκριμένα, η σχέση μετόχων/μερισματούχων διαμορφώνεται στο 1,927:1, η αντίστοιχη σχέση για την ΕΛΑΣ είναι μόλις στο 0,903:1, αφού οι εργαζόμενοι είναι 36.255 και οι συνταξιούχοι αστυνομικοί 40.165, δηλαδή περισσότεροι από τους εργαζόμενους (μετόχους). Ως αποτέλεσμα, ο μέσος όρος της σχέσης μετόχων/ μερισματούχων διαμορφώνεται στο 1,278:1, δηλαδή σχεδόν ένα προς ένα, δημιουργώντας σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον του Ταμείου, αν συνεχίσει ως έχει.

Δικαιούχοι της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΜΤΣ, στις 30 Απριλίου 2014 υπήρχαν συνολικά 63.749 δικαιούχοι, εκ των οποίων οι 39.838 προέρχονται από την ΕΛ.ΑΣ. και οι 23.911 από τον Στρατό, αντίστοιχα 12.334 ορφανικές οικογένειες προέρχονται από την ΕΛ.ΑΣ και 7.385 από τον Στρατό σε σύνολο 19.719. Μέρισμα αρχηγού ΓΕΣ δικαιούνται 3.576 συνολικά, από τους οποίους οι 2.702 προέρχονται από τον Στρατό, μέρισμα αντιστράτηγου δικαιούνται 9.482 (οι 7.120 από τον Στρατό), μέρισμα υποστρατήγου 8.376 (οι 4.753 από την ΕΛΑΣ και 3.623 από τον Στρατό), μέρισμα συνταγματάρχη δικαιούνται 9.154 (4.713 από τον Στρατό και 4.441 από την ΕΛΑΣ), μέρισμα αντισυνταγματάρχη 6.009 από την ΕΛΑΣ και 2.133 από τον Στρατό, μέρισμα ταγματάρχη δικαιούνται 6.683 από την ΕΛΑΣ και 2.139 από τον Στρατό, μέρισμα λοχαγού 727 από τον Στρατό και 4.567 από την ΕΛΑΣ, υπολοχαγού 298 από τον Στρατό και 2.296 από την ΕΛΑΣ, ανθυπολοχαγού 233 από τον Στρατό και 2.329 από την ΕΛ.ΑΣ., 3.318 από την ΕΛ.ΑΣ δικαιούνται μέρισμα ανθυπασπιστή και μόλις 122 από τον Στρατό, 74 απόστρατοι του Στρατού δικαιούνται μέρισμα επιλοχία και 698 από την ΕΛ.ΑΣ, 21 από τον Στρατό μέρισμα λοχία και 1.366 από την ΕΛ.ΑΣ. και, τέλος, 142 από την ΕΛ.ΑΣ. μέρισμα δεκανέα και 6 από τον Στρατό.

pinakaki-1

Το «κούρεμα»

Το ΜΤΣ δίνει λογαριασμό και για το περίφημο PSI, αναφέροντας πως στον λογαριασμό διαθεσίμων του είχε μέχρι την 12-3-2012 10.976.353,06 ευρώ, μετά το PSI η ονομαστική αξία του ενεργητικού του κοινού κεφαλαίου ανερχόταν στο ποσό των 5.625.380,78 ευρώ, ενώ η τρέχουσα αξία που αντιστοιχούσε στη μερίδα του ΜΤΣ στο ενεργητικό του κοινού κεφαλαίου στο 2ο δεκαπενθήμερο του 2012 ήταν 3.130.978,12 ευρώ. Την 1/8/2012 έγινε μεταφορά 9.243.762,19 ευρώ από την ΓΤΕ και η τρέχουσα αξία του ενεργητικού στις 31/12/2012 ανήλθε στα 16.494.921,63 ευρώ και στα 20.671.466,18 στις 31/3/2014.
Σε ό,τι αφορά τον δεσμευμένο λογαριασμό των 5.852.268,29 ευρώ (12/3/2012), αυτός μετά το PSI είχε ονομαστική αξία 2.999.287,41 ευρώ και τρέχουσα αξία 1.660.793,29 ευρώ. Η τρέχουσα αξία του ενεργητικού του κοινού κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μερίδα του ΜΤΣ ανήλθε στα 2.133.428,03 ευρώ στις 31/12/2012 και στα 2.680.005,33 στις 31/3/2014.
Οπως, μάλιστα, διευκρινίζει το ΜΤΣ, τα ποσά των διαθεσίμων κεφαλαίων που κατατίθενται από τους φορείς στην ΤτΕ μεταφέρονται στο Κοινό Κεφάλαιο και προσαυξάνουν τη μερίδα κάθε φορέα.

52,5 εκατ. ευρώ στο «ταμείο»

Στις 26 Μαΐου, το ΜΙΤΣ είχε 52.534.235,00 ευρώ σε τέσσερις τράπεζες. Συγκεκριμένα, 321.958,00 ήταν στην ΤτΕ σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης, 549.245,00 στην Τράπεζα Πειραιώς, 412.144,00 ευρώ και 3.601.080,00 σε δύο λογαριασμούς της ΕτΕ και στη Γενική Τράπεζα σε δύο λογαριασμούς υπήρχαν 22.610.536,00 ευρώ και 25.039.272 ευρώ (ΒΟΕΑ). Αντίστοιχα, οι υποχρεώσεις στις 26 Μαΐου 2014 του ΜΤΣ ήταν 32.657.233 ευρώ, εκ των οποίων 2.750.000 ευρώ για δικαιούχους ΒΟΕΑ (αιτήσεις Μαρτίου-Απριλίου 2014), 1.135.000 ευρώ για βοηθήματα θανάτου (αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2013 – Απριλίου 2014), 21.684.233 ευρώ για δικαιώματα ΕΚΟΕΜΣ και τόκους. Τα υπόλοιπα ποσά αφορούν υπόλοιπο τραπεζικού κεφαλαίου και τη δέυτερη δόση στο υπουργείο Οικονομικών, με το ΜΤΣ να σημειώνει πως η υποχρέωση 153.692.652,05 ευρώ έχει τακτοποιηθεί με νόμο (μετέπεσε σε 15ετές δάνειο). Η εξόφλησή του, δε, θα γίνει με 5 εκατ./ έτος τα έτη 2013-2015, 8 εκατ./ έτος από το 2016-2020 και 17 εκατ./ έτος από το 2021-2025. Το 2026 και το 2027 θα πληρωθεί σε δύο δόσεις η τελική οφειλή.

ΒΟΕΑ και ΕΛΟΑΣ

Σε ό,τι αφορά το ΒΟΕΑ οι 266 δικαιούχοι Μαρτίου-Απριλίου 2014 θα λάβουν 2.750.000, 00 ευρώ και τα διαθέσιμα ανέρχονται σε 25.039.272 ευρώ. Στον ΕΛΟΑΣ υπάρχουν 45.084 μέτοχοι, μετά το PSI η τρέχουσα αξία ενεργητικού αντιστοιχεί σε 10.442.760,11 ευρώ (30/4/2014), ενώ στις 12/3/2012 ήταν 29.550.832,77 ευρώ. Τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού σε Γενική και Εθνική τράπεζα είναι 7.396.291,87 ευρώ και 407.076,84 ευρώ, οι δε αιτήσεις ικανοποιούνται εντός δεκαμήνου, ενώ τα έτη 2002-2012 τα έσοδα ήταν 837.660.686,47 ευρώ και τα έξοδα 912.683.630,29 ευρώ. Στον ΕΛΧΑΟΣ υπάρχουν, επίσης, 45.084 μέτοχοι, πριν από το PSI τα χρηματικά διαθέσιμα ήταν 19.738.465,47 ευρώ και μετά 11.563.461,75 ευρώ. Στη Γενική Τράπεζα υπάρχουν 280.941,29 ευρώ και τη δεκαετία 2002-2012 με έσοδα 21.701.371,88 ευρώ τα έξοδα ήταν 7.845.932,21 ευρώ. Οι, δε, αιτήσεις σύμφωνα με το ΜΤΣ ικανοποιούνται εντός τριμήνου, σύμφωνα με το 398/1974. Σε ό,τι αφορά τον ΕΛΧΑΟΙΑ, τα 3.563.679,27 ευρώ μετά το PSI έχουν τρέχουσα αξία 2.524.644, 98 ευρώ, ενώ υπάρχουν 186.703,53 ευρώ κατατεθειμένα. Και εδώ οι αιτήσεις ικανοποιούνται εντός τριμήνου, ενώ τα έσοδα (2002-2012) ήταν 4.513.383,58 ευρώ και τα έξοδα 2.397.805,21 ευρώ.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΚΟΕΜΣ

Σε ό,τι αφορά το ΕΚΟΕΜΣ, η σχέση μετόχων/μερισματούχων (αποκλειστικά του ΣΞ) είναι 2,078/1. Συνολικά 27 μερισματούχοι δικαιούνται οικονομική ενίσχυση στρατηγού, 166 αρχηγού ΓΕΣ και 764 βαθμού ΓΕΠΣ και Διοικητού Στρατιάς από τους συνολικά 23.001 μερισματούχους. Προ PSI τα χρηματικά διαθέσιμα ήταν 21.548.698,44 ευρώ, ενώ στις 30 Απριλίου 2014 η τρέχουσα αξία του ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μερίδα του ΕΚΟΕΜΣ ανερχόταν στα 10.004.851,45 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση ισχύει πως τα ποσά των φορέων για επένδυση στο Κοινό Κεφαλαίο αυξάνουν τη μερίδα τους στο ΚΚ, με την αγορά νέων μεριδίων του φορέα. Το ΕΚΟΕΜΣ είχε ακόμα κατατεθειμένα σε δύο λογαριασμούς 16.668.832,58 ευρώ με μηδενικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με σχετικό πίνακα του ΜΤΣ και απαιτήσεις (οφειλή του ΜΤΣ) ύψους 21.684.233,44 ευρώ. Τα έτη 2002-2013 τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 617.848.566,71 ευρώ και τα έξοδα στα 555.646.562,04 ευρώ.

Περισσότερα έδωσε και λιγότερα πήρε ο Στρατός

Από τον απολογισμό των ετών 2002-2012 προκύπτει πως η συνεισφορά των μετοχομερισματούχων του Στρατού στα έσοδα του ΜΤΣ ήταν 64% (990 εκατ. σε σύνολο 1,5 δισ. ευρώ), ενώ της ΕΛ.ΑΣ. 36% (562 εκατ. ευρώ). Στα έξοδα του ΜΤΣ, όμως, οι μετοχομερισματούχοι του Στρατού έλαβαν το 53% του συνολικού ποσού των 1.720.226.328 ευρώ, ήτοι 908 εκατ. ευρώ περίπου και της ΕΛ.ΑΣ. το 47%, δηλαδή 811 εκατ. ευρώ. Οπως, μάλιστα, προκύπτει από σχετικό πίνακα του ΜΤΣ, τα έξοδα ήταν σταθερά περισσότερα από τα έσοδα από το 2003 και μετά, με εξαίρεση το 2006, αφού το 2002 τα έσοδα ήταν 139 εκατ. και τα έξοδα 105 εκατ., το 2003 τα έσοδα 119 εκατ. και τα έξοδα 124 εκατ., το 2004 με έσοδα 127 εκατ. τα έξοδα ήταν 141 εκατ. το 2009 με έσοδα 163 εκατ. τα έξοδα ήταν 198 εκατ. Συνολικά, το διάστημα 2002-2012 τα έσοδα ήταν 1.553.302.153,00 ευρώ και έξοδα 1.720.226.328 ευρώ.

Πινακάκι

Κώστας Αττίας

Πηγή: paraskhnio.gr , politikanet.gr

Δείτε επίσης

«Κυρία, με ακούς;» – H συγκλονιστική περιγραφή αστυνομικού που επανέφερε 53χρονη γυναίκα

Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Αστυνομία και ΕΚΑΒ στη λαϊκή της Πέμπτης, στη συμβολή των οδών …