Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Επικαιρότητα / Ερώτηση του ΚΚΕ για την διάκριση των ένστολων στην χρήση των γονικών αδειών

Ερώτηση του ΚΚΕ για την διάκριση των ένστολων στην χρήση των γονικών αδειών

Από ερώτηση του ΚΚΕ για τις διακρίσεις στη χορήγηση γονικών αδειών στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας σε σχέση με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους.

“Η χορήγηση γονικής άδειας από την υπηρεσία είναι ζήτημα το οποίο απασχολεί εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Συγκεκριμένα με το νόμο 3528/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι¬κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», στο άρθρο 53 αναφέρεται ότι χορηγείται άδεια για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως και έξι (6) ετών. Στην παράγραφο 2 του σχετικού άρθρου αναφέρεται επίσης: «Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μια (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου».

Η κυβέρνηση προχώρησε σε νομοθετικές ρυθμίσεις για το προσω¬πικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, με ελλιπή όμως εφαρμογή των διατάξεων του Δη¬μοσιοϋπαλληλικού Κώδικα όσον αφορά τις γονικές άδειες.
Πιο συγκεκριμένα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 1139/11 στο άρθρο 9 παράγραφος 7 αναφέρει: «Η άδεια ανατροφής τέκνου, ολόκληρη ή μέρος αυτής, εξαντλείται αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) μηνών του τέκνου» και όχι μέχρι έξι (6) ετών όπως προβλέπει ο προαναφερόμενος Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων.
Επίσης μετά από πολυετή καθυστέρηση εκδόθηκε στις 10 – 1 – 2014 το Προεδρικό Διάταγμα υπ. αριθμ. 3 με το οποίο αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Δ. 210/1992) και χορηγήθηκαν στο προσωπικό της Πυροσβεστικής αντίστοιχες γονικές άδειες και διευκο-λύνσεις, με αυτές που δικαιούνται οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών (Ε.Α.Κ.Π), η συγκεκριμένη τροποποιητική διάταξη εξαιρεί τους περισσότερους υπαλ-λήλους του Πυροσβεστικού Σώματος από τη χο¬ρήγηση των παραπάνω αδειών και διευκολύνσεων, λόγω και της πολυετούς καθυστέρη¬σης σε ότι αφορά τη θεσμοθέτηση της, αλλά κυρίως λόγω της ελλιπούς εναρμόνισής της με το καθεστώς που ισχύει για τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους από τον Δημοσιο¬ϋπαλληλικό Κώδικα (νόμος 3528/2007).
Πιο συγκεκριμένα οι περιορισμοί που τίθενται στα άρθρα 103Α και 104 του τροπο-ποιημένου Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος στερούν το δικαίωμα χρήσης των γονικών αδειών και διευκολύνσεων στην πλειοψηφία του προσωπικού.
Ανάλογη διάκριση υπάρχει και για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. Συγκεκριμένα στο Προεδρικό Διάταγμα 106/2010 και στο Άρθρο 2 παράγραφος 3 αναφέρεται «Η άδεια ανατροφής τέκνου λαμβάνεται άπαξ και συνεχόμενη και εξαντλείται μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη ζωής».

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Γιατί η κυβέρνηση εφαρμόζει επιλεκτικά, για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα που αφορούν τις γονικές άδειες και διευκολύνσεις για όλο το Δημόσιο Τομέα;
2. Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για την πλήρη και  χωρίς διακρίσεις εφαρμογή των διατάξε¬ων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα για όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας;

Οι βουλευτές
Θανάσης Παφίλης, Λιάνα Κανέλλη, Χρήστος Κατσώτης, Θεοδόσης Κωνσταντινίδης, Νίκος Μωραΐτης

Πηγή: www.bloko.gr

Δείτε επίσης

Εύσημα Θεοδωρικάκου σε τέσσερις αστυνομικούς για την οικονομική στήριξη ηλικιωμένων που έπεσαν θύματα ληστείας

«Για να είσαι καλός αστυνομικός είσαι σίγουρα και καλός άνθρωπος» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός …