Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Στη Βουλή οι ελλείψεις και τα προβλήματα του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης

Στη Βουλή οι ελλείψεις και τα προβλήματα του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ -ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

11-04-2014

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: -τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Ελλείψεις και Προβλήματα του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης (Κ.Ι.Θ.).

Η Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης,  Σταυρούλα Ξουλίδου,  καταθέτει  αναφορά τηναριθμ.  πρωτ.  42/11-3-2014  επιστολή  της  Ένωσης  Αστυνομικών  ΥπαλλήλωνΘεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω επιστολή, οι Αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης αλλά καιγενικότερα της Βόρειας Ελλάδας αντιμετωπίζουν προβλήματα στην παροχή τωνυγειονομικών υπηρεσιών από το Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης, εξαιτίας τωνελλείψεων σε ιατρικό και λοιπό προσωπικό και των ιδιαίτερων συνθηκών, πουέχουν διαμορφωθεί.

Δεδομένης της σπουδαιότητας του έργου των Αστυνομικών μέσα στην κοινωνικήκρίση που η χώρα αντιμετωπίζει και της ταυτόχρονης μείωσης των αποδοχώντους, παρακαλείσθε όπως μεριμνήσετε για την επίλυση του ανωτέρω ζητήματος.

Επισυνάπτεται  η  ανωτέρω  αναφερθείσα  επιστολή  της  Ένωσης  ΑστυνομικώνΥπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

Η καταθέτουσα Βουλευτής

Σταυρούλα Ξουλίδου

ακολουθεί η επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 11 Μαρτίου 2014                                    Αριθ. Πρωτ.: 42/2014

 

Προς:

1.     Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

      κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ

2.     Υπουργό Υγείας

      κ. Άδωνη-Σπυρίδων ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

3.     Υφυπουργό Υγείας

      κ. Ζωή (Ζέττα) ΜΑΚΡΗ

4.     Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

 

Κοιν.:

1.     Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

2.     Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

3.     Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας

      Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ

4.     Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης

5.     Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης

6.     Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α.

7.     κ.κ. Βουλευτές Ν. Θεσσαλονίκης

8.     Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

      κ. Απόστολο ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ

9.     Π.Ο.ΑΣ.Υ.

10.  Όλες τις υπηρεσίες Ν. Θεσσαλονίκης

  

Θέμα: «Ελλείψεις και Προβλήματα του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης (Κ.Ι.Θ.)»

 

Αναγκαζόμαστε, ως συνδικαλιστική οργάνωση, να σας ενημερώσουμε και να σας γνωστοποιήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι Αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα της Β. Ελλάδας, στην παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών από το Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης (Κ.Ι.Θ.), εξαιτίας των πολλών ελλείψεων και διαφόρων άλλων γεγονότων, τα οποία σας αναλύουμε και περιγράφουμε παρακάτω:

Το Κ.Ι.Θ. λειτουργεί σε επίπεδο Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης και υπάγεται διοικητικά και μόνο, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και επιστημονικά στη Διεύθυνση Υγειονομικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Π.Δ. 584/1985 και 48/2006. Συγκεκριμένα, σε αυτό λειτουργούν αρκετά Ιατρεία, η Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών, η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή καταλληλότητας στη χρήση όπλου και η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή. Διαπιστώνονται οι εξής ελλείψεις, προβλήματα και καταστρατηγήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οποίες αποβαίνουν σε βάρος γενικά της Υπηρεσίας, της υγείας των Αστυνομικών και του δημοσίου συμφέροντος:

1.  Δυστυχώς, ως Σώμα Ασφαλείας η Ελληνική Αστυνομία απαιτείται να έχει ένα εύρος παροχής υγειονομικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα σε βασικές ιατρικές ειδικότητες άξονα. Στο Κ.Ι.Θ, για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει ιατρός με την ειδικότητα του Καρδιολόγου, του Γαστρεντερολόγου, του Ουρολόγου και του Γενικού Χειρουργού. Αυτές οι ελλείψεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες από τους υπόλοιπους ιατρούς – Αξιωματικούς Υγειονομικού, οι οποίοι έχουν άλλες ειδικότητες. Υπάρχουν αρκετοί «άνεργοι» ιατροί και πρέπει να κινηθεί άμεσα η διαδικασία να προσληφθούν ιδιώτες ως Αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων Υγειονομικού, σύμφωνα με το Π.Δ. 373/2002, δηλαδή ιατροί με τις ανωτέρω ειδικότητες. Έχουν προσληφθεί τα τελευταία έτη αρκετοί ιδιώτες ως Αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων άλλων κατηγοριών, όπως Οικονομικού, Πληροφορικής κτλ, αλλά όχι  ιατροί, που είναι πολύ βασικό για τη σωστή λειτουργία της Αστυνομίας.

2.  Στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης (ΥΜΕΤ και ΥΑΤ) που βρίσκεται στην οδό Κατσιμίδη, και απέχει μόλις λίγα χιλιόμετρα από το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης –και τα δύο βρίσκονται εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης– λειτουργεί Περιφερειακό Ιατρείο σύμφωνα με το αρθ. 27 του Π.Δ. 584/1985. Σε αυτό παρατηρείται το παράδοξο, για μεγάλο χρονικό διάστημα, να υπηρετεί ιατρός Αξιωματικός Υγειονομικού, με την ειδικότητα του Γυναικολόγου και μάλιστα με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή (ΥΓ), ενώ σε αυτή τη Διεύθυνση υπηρετούν ως επί το πλείστον συνάδελφοι άνδρες των διμοιριών ΥΜΕΤ και ΥΑΤ και ελάχιστες γυναίκες. Επίσης, ο συγκεκριμένος ιατρός θα έπρεπε, βάσει των κανονισμών του Σώματος, και λόγω του βαθμού του να υπηρετεί στο Κ.Ι.Θ. εκτελώντας καθήκοντα Υποδιευθυντή, αφού ο Διευθυντής του Κ.Ι.Θ έχει τον ίδιο βαθμό με τον ιατρό Γυναικολόγο του Περιφερειακού Ιατρείου (Αστυνομικός Διευθυντής ΥΓ) αφού τώρα, στην ουσία, δεν υπάρχει Υποδιευθυντής σε αυτό, και απλά τα καθήκοντα του Υποδιευθυντή Κ.Ι.Θ. εκτελεί ιατρός με βαθμό Αστυνομικού Υποδιευθυντή (ΥΓ), ως αναπληρωτής Διευθυντής, όταν ο Διευθυντής του Κ.Ι.Θ. απουσιάζει από τα καθήκοντά του.

    Κανονικά, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης, βάσει των κανονισμών και προκειμένου να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, θα έπρεπε ο συγκεκριμένος ιατρός να υπηρετεί στο Κ.Ι.Θ. στο οποίο αφενός θα εξυπηρετεί τις αρκετές γυναίκες Αστυνομικούς των Υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Β. Ελλάδος, (όχι να υπηρετεί σε Υπηρεσία Αστυνομικών Επιχειρήσεων) και αφετέρου να εκτελεί τα καθήκοντα του Υποδιευθυντή του Κ.Ι.Θ., αφού είναι ο δεύτερος στην ιεραρχία – αρχαιότητα και επετηρίδα των ιατρών Αξιωματικών Υγειονομικού της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα και με το αρθ. 13 του Π.Δ. 584/1985 υποχρεωτικά, αφού είναι ο δεύτερος στην τάξη και ιεραρχία, μετά το Διευθυντή του Κ.Ι.Θ. (που έχουν και τον ίδιο βαθμό ως Υγειονομικοί Αξιωματικοί), και όχι να υπηρετεί σε Περιφερειακό Ιατρείο, εντός της ίδιας πόλης, μέσα στο ίδιο πολεοδομικό συγκρότημα.

    Δημιουργούνται πολλά εύλογα ερωτήματα για το γεγονός ότι δεν εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον και εξάλλου άλλη μία «παρατυπία» είναι ότι ως Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Β. Ελλάδας έχει ορισθεί Αστυνομικός Υποδιευθυντής (ΥΓ) και όχι ο Αστυνομικός Διευθυντής (ΥΓ) του Περιφερειακού Ιατρείου της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, όπως εξάλλου καθορίζεται στη διάταξη του άρθρου 54 του Π.Δ. 584/1985. Βάσει των ανωτέρω, απαιτείται άμεσα να μετακινηθεί ο ανωτέρω ιατρός στο Κ.Ι.Θ. Εξάλλου, σύμφωνα και με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του  Π.Δ. 584/1985 «Ο γιατρός Προϊστάμενος του περιφερειακού ιατρείου δύναται να ορίζεται μέλος των υγειονομικών επιτροπών».

3.  Το Κ.Ι.Θ λόγω έλλειψης χώρων και μη σωστής και ορθής κατανομής, έχει στο Οδοντιατρικό Τμήμα δύο Αξιωματικούς (ΥΓ) οδοντίατρους στον ίδιο χώρο με δύο οδοντιατρικές πολυθρόνες. Αποτέλεσμα είναι, όταν εξετάζονται ταυτόχρονα δύο ασθενείς να παραβιάζεται στο ιατρικό απόρρητο και μάλιστα μέσα σε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Αυτό ισχύει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τα τελευταία έτη στο Κ.Ι.Θ., όπου υπηρετούν δύο οδοντίατροι Αξιωματικοί Υγειονομικού, ενώ θα μπορούσε με μία καλύτερη εξοικονόμηση και καταμερισμό των χώρων του Κ.Ι.Θ.  να υπάρχουν δύο οδοντιατρεία, τα οποία στην εποχή της κρίσης χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τους Αστυνομικούς, αφού υπάρχει οικονομική δυσχέρεια για τη μετάβαση σε ιδιώτη οδοντίατρο, λόγω του κόστους.

4.  Το αρμόδιο Παθολογικό Τμήμα επειδή έχει έναν μόνο ιατρό παθολόγο Αξιωματικό (ΥΓ) ο οποίος συμμετέχει και ως αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών, αλλά και ως τακτικό μέλος στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, και ως εκ τούτου, είναι πολύ δύσκολο να εξετάζει ασθενείς, ενώ είναι ο ιατρός στον οποίο θα προσφύγουν οι περισσότεροι ασθενείς συνάδελφοι. Ιδιαίτερα, κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη που λειτουργεί η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, με ώρα έναρξης περίπου την 10:30, δυστυχώς ο ιατρός δεν εξετάζει κανέναν συνάδελφο λόγω των λοιπών υποχρεώσεών του. Δηλαδή το Παθολογικό Τμήμα του Κ.Ι.Θ., με ένα γιατρό, καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, απασχολείται με τις εργασίες της Α.Υ.Ε., ενώ τις υπόλοιπες ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, όταν συμμετέχει ως αναπληρωματικός στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών, δυστυχώς, δέχεται πολύ μικρό αριθμό ασθενών. Το αποτέλεσμα είναι, στην πραγματικότητα, όσοι μεταβαίνουν στο Κ.Ι.Θ. να μην μπορούν να εξεταστούν από Παθολόγο, αφού στην ουσία ο ιατρός δέχεται  πολύ λίγους ασθενείς. Πού θα μεταβούν όμως οι ασθενείς συνάδελφοι; Το Κ.Ι.Θ. έχει ως σκοπό την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας και τη μέριμνα για την πληρέστερη ιατρική παρακολούθηση και την επίβλεψη της πορείας του κάθε ασθενή.

    Προφανώς το Κ.Ι.Θ. έχει μετατραπεί σε μία Υπηρεσία που περισσότερο ενδιαφέρεται για τη λειτουργία των Επιτροπών που απλά εξυπηρετούν τη γραμματειακή λειτουργία της υπηρεσιακής κατάστασης των ασθενών Αστυνομικών και δυστυχώς, δεν υπάρχει η πραγματική παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη των Αστυνομικών, οι οποίοι όταν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας μεταβαίνουν είτε στα δημόσια Νοσοκομεία είτε σε ιδιωτικά ιατρεία. Εύλογα ερωτήματα θέτονται για το γεγονός ότι ο ιατρός παθολόγος Αξιωματικός (ΥΓ) τέθηκε ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος και των δύο (2) Υγειονομικών Επιτροπών, ενώ πολύ καλύτερα και στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης θα έπρεπε να τεθεί μόνο ως μέλος στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.), και στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών (Ε.Α.Α.) που έχει και άλλης φύσεως καθήκοντα, θα μπορούσε να ορισθεί κάποιος άλλος ιατρός Υγειονομικός Αξιωματικός του Κ.Ι.Θ., που εξάλλου υπάρχει αυτή δυνατότητα. Συμπερασματικά, απαιτείται η ενίσχυση του Κ.Ι.Θ. και από δεύτερο γιατρό Υγειονομικού με την ειδικότητα του Παθολόγου.

5.  Κατά παράδοξο τρόπο έχουμε πληροφορηθεί ότι α) στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Νάουσας υπηρετεί ιατρός Αξιωματικός (ΥΓ) με την ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, ενώ η Σχολή αυτή τη χρονική στιγμή και μέχρι το Φθινόπωρο του 2015 οπότε και θα εισαχθούν Δόκιμοι Αστυφύλακες, δεν έχει Δόκιμους Αστυφύλακες, δεν λειτουργεί στην πραγματικότητα και εξάλλου β) έχει προσληφθεί και δεύτερος ιατρός Αξιωματικός Υγειονομικός με την ειδικότητα του Ψυχιάτρου, αλλά μετακινήθηκε για μακροχρόνιο διάστημα σε Υπηρεσία της Αττικής, διατηρώντας όμως την οργανική θέση στο Κ.Ι.Θ. Παρακαλούμε για την εξέταση αυτών των δύο περιπτώσεων, γιατί σίγουρα με καλύτερο συντονισμό θα επιλυθούν πολλά προβλήματα και θα ωφεληθεί η Υπηρεσία γενικότερα.

6.  Επειδή, όπως προαναφέραμε, υπάρχουν αρκετές ελλείψεις σε βασικές ιατρικές ειδικότητες, οι οποίες στην πραγματικότητα εμποδίζουν την άψογη, από επιστημονικό επίπεδο, διάγνωση των διάφορων παθήσεων των Αστυνομικών που παραπέμπονται στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.), η οποία έχει πολύ σημαντικό ρόλο, όσον αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση των συναδέλφων που εξετάζονται από αυτή και καθορίζει, σε μεγάλο βαθμό, την περαιτέρω υπηρεσιακή κατάστασή τους, σε αρκετά επίπεδα. Γι’ αυτό το λόγο, προτείνουμε όπως θεσπιστεί όταν εξετάζεται Αστυνομικός με κάποια πάθηση για την οποία δεν υπάρχει ιατρός Υγειονομικού με την αντίστοιχη ειδικότητα, εφόσον το επιθυμεί ο Αστυνομικός με αίτησή του, να μεταβαίνει στην αρμόδια Α.Υ.Ε. στην Αθήνα, η οποία απαρτίζεται από ιατρούς και άλλων ιατρικών ειδικοτήτων, για την πληρέστερη σε επιστημονικό επίπεδο, διεξαγωγή ιατρικής γνωμάτευσης.

7.  Επίσης, ενώ προβλέπεται η ύπαρξη θέσεων κατώτερου αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων Υγειονομικού, απόφοιτοι Τ.Ε.Ι., δυστυχώς, στο Κ.Ι.Θ. δεν υπάρχει κανένας που να ενισχύει το δύσκολο έργο της Υπηρεσίας αυτής. Από την άλλη στην περιοχή μας υπηρετούν πολλοί Αστυνομικοί γενικών καθηκόντων που έχουν πτυχίο Τ.Ε.Ι με τις ειδικότητες της Νοσηλευτικής, της Ιατρικών Εργαστηρίων και της Φυσικοθεραπείας, οι οποίοι έχουν πλούσια εμπειρία ως Αστυνομικοί και με τη μετάταξή τους ως Υγειονομικό προσωπικό θα μπορούσαν να συμβάλλουν ακόμα περισσότερο στην παροχή περισσότερων και καλύτερων υγειονομικών υπηρεσιών. Για λόγους δημοσιοοικονομικούς, προτείνουμε την αντίστοιχη τροποποίηση του Π.Δ. 373/2002, ώστε, σε κάθε περίπτωση, να προσλαμβάνονται μόνο ήδη υπηρετούντες Αστυνομικοί κάτοχοι αντίστοιχων πτυχίων Τ.Ε.Ι. και όχι να προσλαμβάνονται ιδιώτες που δεν έχουν αστυνομική εμπειρία και προϋπηρεσία, αλλά κάτι τέτοιο επιβαρύνει και τον Προϋπολογισμό, λόγω της νέας πρόσληψης, κάτι που δεν ισχύει στην πρώτη περίπτωση της μετάταξης Αστυνομικών.

8.  Τέλος, λόγω της σύστασης Αστυνομικού Φαρμακείου στο νέο Νόμο για την Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, θα πρέπει, για την καλύτερη λειτουργία αυτών, την παράλληλη θέσπιση Αξιωματικού Υγειονομικού Φαρμακοποιού, όπως άλλωστε ισχύει και στις Ένοπλες Δυνάμεις. Επίσης, καθίσταται αναγκαίο η λειτουργία τους και τα παρεχόμενα φαρμακευτικά προϊόντα, να είναι της ίδιας ποσότητας και στο ίδιο εύρος με αυτά του Στρατού Ξηράς, αφού μόνο στη Θεσσαλονίκης υπηρετούν πάνω από 5.000 Αστυνομικοί με τις οικογένειές τους.

Για όλα τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως  μεριμνήσετε για την άμεση επίλυσή τους και την οριστική διευθέτησή τους, διότι γνωρίζετε ότι στις δύσκολες εποχές που ζούμε με τις μειώσεις και περικοπές των αποδοχών μας, αλλά και των προβλημάτων του ΕΟΠΥΥ, νιώθουμε, ως Αστυνομικοί με αυξημένα καθήκοντα στην εποχή της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, ότι η Υπηρεσία μας, δεν διαθέτει την πλέον από κάθε άποψη και επίπεδο, κατάλληλη Υπηρεσία Υγειονομικής Περίθαλψης και αναγκαζόμαστε απογοητευμένοι να πηγαίνουμε στο Κ.Ι.Θ μόνο όταν θα πρέπει να εξεταστούμε από κάποια Υγειονομική Επιτροπή και όχι να είναι η πρώτη διέξοδός μας όταν αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα.

 

 

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …