Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Αμοιβαίες Μεταθέσεις

Αμοιβαίες Μεταθέσεις

Αμοιβαίες μεταξύ Νομών

 1. Αξιωματικός (Υπαστυνόμος Α΄) που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ. Ροδόπης.
 2. Αξιωματικός (Υπαστυνόμος Α΄) που υπηρετεί στην Δ/νση Ασφαλείας Αττικής, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 3. Αξιωματικός (Υπαστυνόμος Β΄) που υπηρετεί στην Α.Δ. Κοζάνης (Τ.Δ.Π.Μ.Σερβίων), επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ. Λάρισας.
 4. Αξιωματικός (Υπαστυνόμος Β΄) που υπηρετεί στην Α.Δ. Χαλκιδικής, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 5. Αξιωματικός (Υπαστυνόμος Β΄) που υπηρετεί στην Α.Δ. Χαλκιδικής, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ.Τρικάλων ή Ευρυτανίας.
 6. Αξιωματικός (Υπαστυνόμος Β΄) που υπηρετεί στην Α.Δ. Αλεξανδρούπολης, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 7. Αξιωματικός (Υπαστυνόμος Β΄) που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ.Αττικής, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 8. Αξιωματικός (Υπαστυνόμος Β΄) που υπηρετεί στην Α.Δ. Χαλκιδικής, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.

 

 1. Βαθμοφόρος (Ανθυπαστυνόμος) που υπηρετεί στο Α.Τ. Ύδρας, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 2. Βαθμοφόρος (Ανθυπαστυνόμος) που υπηρετεί στην Α.Δ. Φωκίδας, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ. Αρκαδίας.
 3. Βαθμοφόρος (Ανθυπαστυνόμος) που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ. Αχαΐας ή Α.Δ. Ημαθίας.
 4. Βαθμοφόρος (Ανθυπαστυνόμος) που υπηρετεί στην Α.Δ. Χαλκιδικής, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης ή Α.Δ. Πέλλας.
 5. Βαθμοφόρος (Ανθυπαστυνόμος) που υπηρετεί στην Α.Δ. Αρκαδίας, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Γ.Α.Δ.Αττικής.
 6. Βαθμοφόρος (Ανθυπαστυνόμος) που υπηρετεί στην Α.Δ. Ορεστιάδας, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ.Αλεξανδρούπολης.
 7. Βαθμοφόρος (Ανθυπαστυνόμος) που υπηρετεί στην Α.Δ. Τρικάλων, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ.Καρδίτσα.
 8. Βαθμοφόρος (Ανθυπαστυνόμος) που υπηρετεί στην Α.Δ. Αρκαδίας[Α.Τ.Τρίπολης], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ.Σερρών.
 9. Βαθμοφόρος (Ανθυπαστυνόμος) που υπηρετεί στην Α.Δ. Ορεστιάδας, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Γ.Α.Δ.Αττικής.
 10. Βαθμοφόρος (Ανθυπαστυνόμος) που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ.Αττικής[επιτελείο], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Αχαΐας.
 11. Βαθμοφόρος (Ανθυπαστυνόμος) που υπηρετεί στην Α.Δ. Αρκαδίας[Α.Τ. Τρίπολης], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 12. Βαθμοφόρος (Ανθυπαστυνόμος) που υπηρετεί στην Α.Δ. Κιλκίς[Α.Τ. Νέας Σάντας], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του [Ανθυπαστυνόμο/Αρχιφύλακα Π.Σ.] από Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 13. Βαθμοφόρος (Ανθυπαστυνόμος) που υπηρετεί στην Δ-νση Άμεσης Δράσης Αττικής (Επιτελείο), επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση  με ομοιόβαθμό του από  Α.Δ. Ηλείας.
 14. Βαθμοφόρος (Ανθυπαστυνόμος) που υπηρετεί στη Δ/νση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ. Πιερίας.
 15. Βαθμοφόρος (Ανθυπαστυνόμος) που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Α[Τ.Δ.Λ.Αθηνών], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α.  Θεσσαλονίκης.
 16. Βαθμοφόρος (Αρχιφύλακας Π.Σ.) που υπηρετεί στην Α.Δ. Κέρκυρας, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Ιωαννίνων.
 17. Βαθμοφόρος (Αρχιφύλακας Π.Σ.) που υπηρετεί στη Α.Δ. Κέρκυρας επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Άρτας, Πρέβεζας ή Ακαρνανίας.
 18. Βαθμοφόρος (Αρχιφύλακας Π.Σ.) που υπηρετεί στην Α.Δ. Βοιωτίας, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Δράμας ή Α.Δ. Καβάλας.
 19. Βαθμοφόρος (Αρχιφύλακας Π.Σ.) που υπηρετεί στην Α.Δ.Ευβοίας, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Γ.Α.Δ.Αττικής.
 20. Βαθμοφόρος (Αρχιφύλακας Π.Σ.) που υπηρετεί στην Β΄Α.Δ. Δωδεκανήσου επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Λάρισας ή Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης[σημ. οργανική θέση έχει την Α.Δ. Λάρισας].
 21. Βαθμοφόρος (Αρχιφύλακας Π.Σ.) που υπηρετεί στην Α.Δ. Χαλκιδικής, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 22. Βαθμοφόρος (Αρχιφύλακας Π.Σ.)  που υπηρετεί στην Α΄ Α.Δ. Δωδεκανήσου, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 23. Βαθμοφόρος (Αρχιφύλακας Π.Σ.) που υπηρετεί στην Α.Δ. Δωδεκανήσου, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Μαγνησίας.
 24. Βαθμοφόρος (Αρχιφύλακας Π.Σ.) που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ.Αττικής (Τροχαία Αττικής οδού), επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 25. Βαθμοφόρος (Αρχιφύλακας Π.Σ.) που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Α.Δ. Ορεστιάδας, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ. Λάρισας ή Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης (σημ. τόπο συμφερόντων ο συνάδελφος έχει την Α.Δ. Λάρισας).
 26. Βαθμοφόρος (Αρχιφύλακας Π.Σ.) που υπηρετεί στο Α.Τ. Ερμούπολης Σύρου της Α.Δ. Κυκλάδων, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του στην Α.Δ. Πιερίας, Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης ή Α.Δ. Χαλκιδικής
 27. Αρχιφύλακας που υπηρετεί Γ.Α.Δ.Αττικής (Δ.Αμ.Δράσης), επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 28. Βαθμοφόρος (Αρχιφύλακας Π.Σ.) που υπηρετεί στην Α.Δ. Δωδεκανήσου (Α.Τ. Ρόδου), επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 29. Βαθμοφόρος (Αρχιφύλακας Π.Σ.) που υπηρετεί στην Α.Δ. Θεσπρωτίας, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Αχαΐας.
 30. Βαθμοφόρος (Αρχιφύλακας Π.Σ.) που υπηρετεί στην Ά Α.Δ. Δωδεκανήσου (Α.Σ. Τήλου), επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Μαγνησίας.
 31. Βαθμοφόρος (Αρχιφύλακας Π.Σ.) που υπηρετεί στην Ά Α.Δ. Δωδεκανήσου (Κω), επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Πέλλας.
 32. Βαθμοφόρος (Αρχιφύλακας Π.Σ.) που υπηρετεί στην Α.Δ. Χαλκιδικής, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 33. Βαθμοφόρος (Αρχιφύλακας Π.Σ.) που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ.Αττικής [Δ/νση Ασφαλείας Αττικής  / Υ.Κ.Α.], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 34. Βαθμοφόρος (Αρχιφύλακας Π.Σ) που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ. Αττικής, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμο του από Α.Δ. Μαγνησίας.
 35. Βαθμοφόρος (Αρχιφύλακας Π.Σ) που υπηρετεί στη Α.Δ. Ρεθύμνου, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμο του από Α.Δ. Πιερίας.
 36. Βαθμοφόρος (Αρχιφύλακας Π.Σ) που υπηρετεί στην Α.Δ. Κοζάνης (ΑΤ Πτολεμαιδας), επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμο του από τη Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.

 1. Αρχιφύλακας (οργαν.θέση Αστυφύλακα), που υπηρετεί στην Α.Δ. Θεσπρωτίας, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 2. Αρχιφύλακας (οργαν.θέση Αστυφύλακα), που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Τρικάλων.
 3. Αρχιφύλακας (οργαν.θέση Αστυφύλακα), που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Φλώρινας[Τ.Σ.Φ.Κρυσταλλοπηγής], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Λάρισας.
 4. Αρχιφύλακας (οργαν.θέση Αστυφύλακα), που υπηρετεί στην Α.Δ. Θεσπρωτίας, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 5. Αρχιφύλακας (ΜΠΣ) που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Θ. (Δ/νση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης), επιθυμεί αμοιβαία μετάθεσή του με ομοιόβαθμό του υπηρετεί στην Α.Δ. Κοζάνης.
 6. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμο του από Α.Δ. Φλώρινας
 7. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στo Ά Τμ.Τροχαίας Θεσσαλονίκης επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Λάρισας ή Α.Δ Μαγνησίας(σημ. τόπο συμφερόντων έχει ο συνάδελφος την Α.Δ. Μαγνησίας).
 8. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί Γ.Α.Δ.Αττικής (Τροχαία Καλλιθέας), επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Καρδίτσας ή Α.Δ. Λάρισας (σημ. τόπο συμφερόντων ο συνάδελφος έχει την Α.Δ.Καρδίτσας].
 9. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Α.Δ. Χανίων, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 10. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης/ Τ.Δ.Λ. Θέρμης, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ.Κοζάνης.
 11. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Α.Δ. Ξάνθης, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ. Σερρών.
 12. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ. Σερρών.
 13. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στην Α΄ Α.Δ. Δωδεκανήσου, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία των Α.Δ της Ηπείρου(προτιμότερο Α.Δ Ιωαννίνων), Δυτικής Μακεδονίας και Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης [σημ. τόπο συμφερόντων ο συνάδελφος έχει την Α.Δ. Ιωαννίνων].
 14. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφο από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ. Ροδόπης.
 15. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης (Δ/νση Άμεσης Δράσης), επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ. Δράμας.
 16. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης[Δ.Αμ.Δράσης], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ. Ξάνθης.
 17. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Χανίων[ΤΑΕ], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 18. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Θεσπρωτίας [Τμ.Αλλοδαπών Ηγουμενίτσας], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ.Λευκάδας ή Α.Δ. Πρέβεζας.
 19. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Χαλκιδικής, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Σερρών.
 20. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Γρεβενών, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Λάρισας.
 21. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Ευβοίας[.Τ.Α. Χαλκίδας], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Υπηρεσία των Βορείων προαστίων Αττικής-Γ.Α.Δ.Θ.
 22. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Ιωαννίνων[ΤΣΦ Μαστοχωρίου], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Α.Δ. της Θεσσαλίας.
 23. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στη Α.Δ. Ορεστιάδας, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Καρδίτσας.
 24. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στη Α.Δ. Ρεθύμνου [Τ.Τ.ΒΟΑΚ], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Πιερίας.
 25. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στην Α΄ Α.Δ. Δωδεκανήσου, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από  Α.Δ Λάρισας
 26. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στη Α.Δ. Φλώρινας, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από  Α.Δ. Πέλλας.
 27. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στη Α.Δ.Γρεβενων επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Λαρισας.
 28. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στη Α.Δ.Ευβοίας[Τ.Α.Χαλκίδας] επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Κέρκυρας.
 29. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στη Α.Δ. Φωκίδας [Α.Τ. Ευπαλίου], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από  Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 30. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ.Θ. επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Ιωαννίνων, Α.Δ. Θεσπρωτίας ή Α.Δ. Γρεβενών.
 31. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στην Α’ Α.Δ. Δωδεκανήσου (Ρόδο) επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Λάρισας ή Βόλου ή άλλη Υπηρεσία από Κεντρική / Βόρειο Ελλάδα(σημ. τόπο συμφερόντων έχει ο συνάδελφος την Α.Δ. Λάρισας)
 32. Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στη Δ/νση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Πέλλας.
 33. Αστυφύλακας που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ. Σερρών.
 34. Αστυφύλακας που υπηρετεί σε Υπηρεσία της  Α.Δ Κεφαλληνίας, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμο σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Ιωαννίνων.
 35. Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ.Ηλείας, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ. Γρεβενών ή Α.Δ. Ηλείας[σημ. τόπο συμφερόντων ο συνάδελφος έχει την Α.Δ. Γρεβενών].
 36. Αστυφύλακας που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Α.Δ. Ηρακλείου, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ. Πρέβεζας.
 37. Αστυφύλακας που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α.[Τ.Α.Δάφνης], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 38. Αστυφύλακας που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Α.Δ. Ηρακλείου[Α.Τ. Μοιρών], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ. Λάρισας.
 39. Αστυφύλακας που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Αττικής, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 40. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ.Α.Ε.Αττικής/Υ.Α.Τ., επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 41. Αστυφύλακας που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Αττικής, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης ή Α.Δ. Πιερίας[σημ. τόπο συμφερόντων ο συνάδελφος έχει την Α.Δ. Πιερίας].
 42. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής[Δ.Αμ.Δράσης], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 43. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής[Ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης, Α.Δ.Κιλκίς, Α.Δ. Χαλκιδικής.
 44. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής[Δ.Αμ.Δράσης], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ. Αχαΐας.
 45. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ. Σερρών.
 46. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ. Ημαθίας.
 47. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης ή Α.Δ. Σερρών[σημ. τόπο συμφερόντων ο συνάδελφος έχει την Α.Δ. Σερρών].
 48. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής[Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 49. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής[ΟΠΚΕ/Δ.ΑΣΦ.ΑΤΤ.], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ.Σερρών ή Πιερίας.
 50. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής[Τροχαία Αττικής], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 51. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής[Α.Δ. Πειραιά], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ.Κιλκίς.
 52. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ.Α.ΒΑ.Αττικής[Α.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 53. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής(Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής), επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης ή Α.Δ.Χαλκιδικής.
 54. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής(Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής/Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Β/Α Αττικης) , επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης ή Α.Δ.Πέλλας.
 55. Αστυφύλακας που Υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής (Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής) επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ. Πρέβεζας , Ιωαννίνων ή Άρτας [σημ. ως τόπο συμφερόντων ο συνάδελφος έχει την Α.Δ. Πέλλας].
 56. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Β΄ Α.Δ. Δωδεκανήσου, επιθυμεί επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ. Λάρισας.
 57. Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Ρόδοπης,  επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ. Αλεξανδρούπολης.
 58. Αστ/κας και υπηρετεί στο Τ.Α. Αργοστολίου/Κεφ-νίας , επιθυμεί αμοιβαία με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 59. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής[Κρατική Ασφάλεια], επιθυμεί επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 60. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής[Ο.Π.Κ.Ε.], επιθυμεί επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης ή Α.Δ. Λάρισας.
 61. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής[Α.Τ.Κηφισιάς], επιθυμεί επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης ή Α.Δ. Χαλκιδικής ή Α.Δ. Δωδεκανήσου.
 62. Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Χαλκιδικής, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Σερρών.
 63. Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ.Α.[Δ.Α. Αερολιμένα Αθηνών/ Α.Τ ], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Μεσσηνίας ή Α.Τ. Κυθήρων.
 64. Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Χανίων, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 65. Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Αρκαδίας, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Α.Δ. της Βόρειας Ελλάδας ή της Α.Δ. Μαγνησίας[σημ. ως τόπο συμφερόντων ο συνάδελφος έχει την Α.Δ. Μαγνησίας].
 66. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από  Α.Δ. Ακαρνανίας, Αιτωλίας ή Αχαΐας.[σημ. ως τόπο συμφερόντων ο συνάδελφος έχει την Α.Δ. Ακαρνανίας].
 67. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από  Α.Δ. Λέσβου.
 68. Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Ηρακλείου, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης
 69. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής[Τροχαία Αθηνών], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από  Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 70. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής[Ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από  Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης ή Α.Δ. Πέλλας.
 71. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής[Αστ.Σταθμό της Δ.Α. Πειραιά], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από  Α.Δ. Ιωαννίνων.
 72. Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Καβάλας, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Σερρών.
 73. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής[Δ.Ασφ./Υ.Ε.Λ.], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από  Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 74. Αστυφύλακας που υπηρετεί Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης[Α.Τ.Πανοράματος], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Λάρισας. 
 75. Αστυφύλακας που υπηρετεί Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης[Δ.Α.Θ.], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Λάρισας.
 76. Αστυφύλακας που υπηρετεί Α.Δ.Κυκλάδων, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 77. Αστυφύλακας που υπηρετεί Α.Δ.Ροδόπης[Α.Τ. Κομοτηνής], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ.Ξάνθης.
 78. Αστυφύλακας που υπηρετεί Γ.Α.Δ.Αττικής[Άμεση Δράση], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Χανίων
 79. Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ/νση Ασφαλείας Θεσ/νίκης, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από την Α.Δ. Λάρισας


 1. Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α.[Α.Τ. Αλίμου] επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 2. Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στη Δ.Άμεσης Δράσης Αττικής[ΔΙ.ΑΣ.], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 3. Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στη Δ.Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης[ΔΙ.ΑΣ.], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ.Κοζάνης.
 4. Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής [Α.Τ. Βάρης], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Πέλλας ή Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 5. Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής[ΔΕΛΤΑ], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 6. Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ. Αττικής (Ομαδ.ΔΙ.ΑΣ. Δυτικής Αττικής) επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμο του από Α.Δ. Φθιώτιδας.
 7. Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής[Α΄ Α.Τ. Γλυφάδας], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Πέλλας, Α.Δ. Σερρών ή Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 8. Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής[ Α.Τ. Νέας Φιαλαδέλφειας Βορειοανατολικής Αττικής], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.
 9. Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης[ΔΙ.ΑΣ.], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Χαλκιδικής.
 10. Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Αττικής, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Φθιώτιδας ή Α.Δ. Αιτωλίας.
 11. Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης[ΔΙ.ΑΣ.], επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Τρικάλων.
 12. Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Α.Δ. Κιλκίς.
 13. Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ. Αττικής (ΔΙ.ΑΣ. Βορεοανατολικής Αττικής) επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμο του από Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης
 14. Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ. Αττικής (ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα) επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμο του από Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης.
 15. Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ. Αττικής (Δ.ΑΣΦ.Α./ΟΠΚΕ) επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμο του από Α.Δ. Χανίων.
 16. Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ. Αττικής (Ομαδ.ΔΙ.ΑΣ. Βορ/κής Αττικής) επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμο του από Α.Δ. Αχαΐας.
 17. Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ. Αττικής (Β.Α. Αττική-Α.Τ. Παπαγου) επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμο του από Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης.
 18. Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ. Αττικής (Δ.ΑΣΦ.Α./ΟΠΚΕ) επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμο του από Α.Δ. Χανίων[ή Τ.Α.Ε.].
 19. Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στην Α.Δ.Χανίων (Τ.Α.Ε.) επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμο του από Α.Δ. Ιωαννίνων.
 20. Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ.Αττικής (Α.Τ. Καλυβίων Αττικής) επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμο του από Α.Δ. Κοζάνης.
 21. Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ.Αττικής (Δ.Α.Δ.Α/Α.Τ. Μεγάρων) επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμο του από Α.Δ. Αχαίας ή Α.Δ. Ηλείας.
 • Αμοιβαίες εσωτερικές εντός Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης-Γ.Α.Δ.Αττικής

  Θεσσαλονίκη:

   

  Αττική:

  • Βαθμοφόρος[Αρχιφύλακας Π.Σ.] που υπηρετεί στο Τ.Τροχαίας Πειραιά, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεσή του με ομοιόβαθμό του από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής.
  • Βαθμοφόρος (Αρχιφύλακας Π.Σ.) που υπηρετεί ΥΜΕΤ Αττικής επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με όμοιοβαθμο του από ΥΑΤ Αττικής.
  • Αστυφύλακας που υπηρετεί στα Υ.Μ.Ε.Τ./Δ.Α.Ε.Αττικής, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Αττικής.
  • Αστυφύλακας που υπηρετεί σε κεντρική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής ή την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Αττικής.
  Για περισσότερες πληροφορίες ή για να καταχωρήσουμε την αμοιβαία σας, στείλτε μας ένα email στο skaythess@gmail.com ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας